Time-lapse

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο αγγλικός όρος time-lapse αναφέρεται στα Συστήματα Φωτογραφικής Αποτύπωσης τεχνικών έργων μεγάλης διάρκειας.

Αίτια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε μεγάλα κυρίως τεχνικά έργα και κατασκευές, όπως επίσης και σε φυσικά φαινόμενα, υπάρχει η ανάγκη για συστηματική καταγραφή της εξέλιξης του έργου ή του φαινόμενου από την έναρξη του έως και τη λήξη του. Η διάρκεια που πρέπει να καλυφθεί συνήθως είναι από μερικές εβδομάδες μέχρι και χρόνια. Η συχνότητα καταγραφής ποικίλει ανάλογα με το αντικείμενο και μπορεί να είναι από μια φωτογραφία κάθε δευτερόλεπτο (συνήθως για σύντομα φαινόμενα που διαρκούν μερικές ώρες) μέχρι μια φωτογραφία κάθε ημέρα σε συγκεκριμένη πάντα ώρα.

Με το τέλος του έργου υπάρχει η δυνατότητα το φωτογραφικό υλικό να μετατραπεί σε βίντεο σύντομης χρονικής διάρκειας που μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να δείξει το σύνολο της πορείας του έργου από το μηδέν μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Ταυτόχρονα υπάρχει και ως αρχείο όλη η σειρά των φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων ανάλυση και απολογισμός μερών του έργου.

Σε έργα ή φαινόμενα μεγάλης έκτασης ή πολυπλοκότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα συστήματα καταγραφής για την πληρέστερη αποτύπωση των σταδίων, των εργασιών και των χώρων.

Λύση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για τις παραπάνω ανάγκες προσφέρουν μια σειρά ειδικών λύσεων που εφαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ενδεικτικά η τελική διαμόρφωσή της λύσης συνήθως εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες :

 • Χρονική διάρκεια
 • Ύπαρξη ή μη σταθερών πηγών ενέργειας
 • Μέγεθος έργου
 • Υποδομές τοποθέτησης και ασφάλισης του εξοπλισμού

Βασική σύνθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η συνηθέστερη και βασική λύση αποτελείται από ένα φωτογραφικό σύστημα υψηλής ανάλυσης , προφυλαγμένο σε ειδικό κουτί προδιαγραφών IP-65, που διαθέτει επίσης μια ειδική μπαταρία μεγάλης διάρκειας, ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο μαζί με το κύκλωμα φόρτισης και διακοπής.

Επίσης τη λύση, από πλευράς εξοπλισμού, συμπληρώνει ένα ειδικό χρονόμετρο που προγραμματίζεται κατάλληλα κάθε φορά , ούτως ώστε να ενεργοποιεί τον φωτογραφικό εξοπλισμό στο χρόνο που χρειάζεται για την κάθε λήψη.

Το σύστημα αυτό είναι ενεργειακά αυτόνομο και μπορεί να λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη εποπτεία για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η λύση πλαισιώνεται επίσης από μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ξεκινάνε από την αρχική μελέτη για την τοποθέτηση και τον προγραμματισμό του εξοπλισμού και συνεχίζονται με την τακτική επίσκεψη και επιθεώρηση καθώς και την τελική παραγωγή του βίντεο.

Επιπλέον δυνατότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην πλέον εξελιγμένη εφαρμογή του συστήματος πέρα από τα παραπάνω, η φωτογραφική καταγραφή συμπληρώνεται και με σύστημα ασύρματης μετάδοσης και μεταφοράς των εικόνων που λαμβάνονται είτε σε ιστοσελίδα είτε σε Η/Υ που είναι προσβάσιμος από απομακρυσμένους χρήστες.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος μπορούν οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν ανά πάσα στιγμή όλο το φωτογραφικό αρχείο καταγραφής, διαθέσιμο στον υπολογιστή τους.

Για την επίτευξη των επιπλέον δυνατοτήτων απαιτείται διαθεσιμότητα σε υποδομές επικοινωνιών που ενδεικτικά μπορεί να είναι :

 • ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας
 • 3G–GPRS δίκτυο (με καλής ποιότητας και διαθεσιμότητας σήμα)
 • Δορυφορική σύνδεση στο Διαδίκτυο

Αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε έργου, εκπονείται μελέτη και εφαρμόζεται η όποια από τις τρεις εναλλακτικές επιλεγεί ως η καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της εγκατάστασης δορυφορικού συνδέσμου, εξασφαλίζεται παράλληλα και η διαθεσιμότητα ασύρματου ή ενσύρματου Διαδικτύου και e-mail στο σημείο των εργασιών για χρήση από τα στελέχη της εταιρείας καθώς και λύσεις IP τηλεφωνίας και IP cam/ live view.

Για την υλοποίηση των επιπλέον δυνατοτήτων απαιτείται συνεχής παροχή ρεύματος, καθώς και προστατευμένος κλειστός χώρος εγκατάστασης και φύλαξης του εξοπλισμού (αποκωδικοποιητής δορυφορικού internet, H/Y, ασύρματο ρούτερ, UPS. Η εγκατάσταση τόσο του βασικού συστήματος όσο και της δορυφορικής κεραίας χρειάζονται σταθερά σημεία στήριξης, σε κατάλληλο ύψος, ανάλογα με την εφαρμογή (Συνήθως ιστοί στερεωμένοι στο έδαφος)

Πρόσθετα οφέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εφαρμογή ενός συστήματος Time-lapse μπορεί να προσφέρει επί πλέον οφέλη κατά την διάρκεια της λειτουργίας του είτε μέσω του υλικού που έχει παραχθεί.

 • Live παρακολούθηση του έργου, εφόσον έχει εγκατασταθεί σύστημα online επικοινωνίας (internet)
 • Αξιολόγηση ροής έργου, μέσω του υλικού που έχει παραχθεί. Κάθε ένα καταγεγραμμένο καρέ περιέχει χρονικό αποτύπωμα. Με αυτό τον τρόπο είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες, για τον χρόνο της εκκίνησης και της ολοκλήρωσης κάθε μίας φάσης του έργου.
 • Οι φωτογραφίες που συνθέτουν το Time-lapse video, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα.

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • The Digital Photography Book Scott Kelby - 2009
 • From Still to Motion: A Photographer's Guide to Creating Video ... James Ball, Robbie Carman, Matt Gottshalk