Μετάβαση στο περιεχόμενο

Module:HelloWorld

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
my_object = {};   --Όλα τα module στα βικιεγχειρήματα πρέπει να ξεκινάνε δηλώνοντας μία μεταβλητή
          --η οποία θα περιέχει τις συναρτήσεις που είναι προσπελάσιμες από έξω
          --Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα
          --και να περιέχουν διάφορα δεδομένα ή σταθερές καθώς και συναρτήσεις.
          --Εδώ της δίνουμε το όνομα my_object.
          --Συνήθως είναι προτιμότερο να της δώσουμε για όνομα ένα σκέτο p,
          --αλλά εδώ χρησιμοποιούμε το my_object για λόγους επίδειξης.

my_object.hello = function( frame )   
                    --Προσθέτουμε μιά συνάρτηση στο my_object
                    --Αυτές οι συναρτήσεις είναι προσπελάσιμες από τις σελίδες των βικιεγχειρημάτων
                    --μέσω της εντολής #invoke
                    --το "frame" θα περιέχει όλα τα δεδομένα που στέλνει το βικιεγχείρημα
                    --στη συνάρτηση όταν κληθεί από εκεί
  
  local str = "Hello World!" --Δηλώνουμε μία τοπική μεταβλητή με το όνομα str
                --και της δίνουμε την τιμή "Hello World!".
                --"Hello World!". 
  
  return str  --Εδώ εγκαταλείπουμε τη συνέρτηση 
         --και επιστρέφουμε στο βικιεγχείρημα ότι περιέχει το "str"
  
end -- τέλος της συνάρτησης 

--ακριβώς η ίδια συνάρτηση με διαφορετικό τρόπο
my_object['hello1'] = function( frame )
  local str = "Hello World!"
  return str
end 

my_object.hello2 = function( frame )
  local myarg1 = frame.args[1] --βρίσκουμε την πρώτη παράμετρο
  							--(από την κλήση της συνάρτησης
  							--αν η κλήση έγινε από πρότυπο τότε παιρνουμε την παράμετρο που υπάρχει στο πρότυπο 
  							--και όχι αυτή που έστειλε η σελίδα στο πρότυπο)
  local str = "Hello World!" --Δημιουργούμε μια τοπική μεταβλητή
                --και την κάνουμε ίση με "Hello World!". 
  local newstring = str..' (and '..myarg1..')'..frame.args[2]
  return newstring  --Έτσι επιστρέφουμε το κείμενο της τοπικής παραμέτρου
         		--όπως έχει διαμορφωθεί τώρα
         		--πίσω στη σελίδα
  
end --τέλος της συνάρτησης "hello2"

return my_object  --Όλα τα modules τελειώνουν επιστρέφοντας στη σελίδα ή στη συνάρτηση που τα κάλεσε
          --το όνομα που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή

-- Μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε το module γράφωντας {{#invoke: HelloWorld | hello }}
-- ή {{#invoke: HelloWorld | hello1 }}.
-- ή {{#invoke: HelloWorld | hello2 }}.
-- Στο πρώτο τμήμα αναφέρουμε το όνομα του module
-- στο δεύτερο τη συνάρτηση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και 
-- και μετά αν θέλουμε να περάσουμε κάποιες παραμέτρους
-- Η συνάρτηση "print" δεν επιτρέπεται στα βικιεγχειρήματα.
-- Όλα γίνονται με αλφαριθμητικές μεταβλητές που επιστρέφονται στη σελίδα ή το πρότυπο που κάλεσε τη συνάρτηση