Υπουργείο Οικονομικών (Τουρκία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση1920
ΔικαιοδοσίαΤούρκικη Δημοκρατία
ΈδραΟδός Ντίκμεν 06450
Κανκάγια, Άγκυρα, Τουρκία
ΥπουργόςΛούτφι Έλβαν
Ιστότοποςhmb.tr

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας (τούρκικα: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı) είναι το υπουργείο της οικονομίας καθώς και των οικονομικών υποθέσεων, το οποίο εργάζεται υπό την προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Εργασίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι τα εξής:[1]

 • Η προετοιμασία και η εφαρμογή φορολογικών και οικονομικών πολιτικών.
 • Η εκπλήρωση των νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών συλλογισμού των δημόσιων διοικήσεων και των ιδιωτικών διοικήσεων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού.
 • Να κρατάει κυβερνητικούς λογαριασμούς και να κάνει ταμειακές υπηρεσίες.
 • Ο συντονισμός των εργασιών για τη δημιουργία κρατικής πολιτικής εσόδων στο πλαίσιο σχεδίων, προγραμμάτων, γενικών οικονομικών πολιτικών και στρατηγικών, για την παρακολούθηση της εφαρμογής,
 • Να συμβάλει στην προετοιμασία της νομοθεσίας για κάθε είδους πράξεις δαπανών.
 • Να εγκρίνει τα επιχειρηματικά και επενδυτικά προγράμματα των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου και να παρακολουθεί και να εποπτεύει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα ετήσια προγράμματα.
 • Ο καθορισμός των διαδικασιών και αρχών για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Η διεξαγωγή μελετών για τον καθορισμό των βασικών πολιτικών και στρατηγικών που σχετίζονται με τη φορολογική επανεξέταση και τον έλεγχο και τη διασφάλιση της εφαρμογής των καθιερωμένων πολιτικών.
 • Η διενέργεια ανάλυσης κινδύνου με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη φορολογικών απωλειών, της φοροδιαφυγής και των μη καταχωρισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.
 • Η πραγματοποίηση συναλλαγών που σχετίζονται με συναλλαγές διαθεσίμων, δημόσια οικονομικά, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και κρατικές θυγατρικές, διμερείς και πολυμερείς εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, σχέσεις με διεθνή και περιφερειακά οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δανεισμό και επιχορηγήσεις από ξένες χώρες και οργανισμούς, και η διασφάλιση της συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρείες είτε εντός, είτε εκτός Τουρκίας με απόφαση του Προέδρου της.
 • Να προβεί σε ρυθμίσεις και συναλλαγές σχετικά με τις ροές κεφαλαίων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών πολιτικών της χώρας.
 • Να οργανώσει, να εφαρμόσει και να καθορίσει τις αρχές για την παρακολούθηση και την ανάπτυξη του καθεστώτος συναλλάγματος.
 • Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εγχώριων και διεθνών εξελίξεων που σχετίζονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διεξαγωγή μελετών που βελτιώνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
 • Η συμμετοχή στις δραστηριότητες υπουργείων και δημόσιων φορέων και οργανισμών που αφορούν οικονομικές πολιτικές.
 • Να συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την ανάπτυξη μακρόπνοων στρατηγικών και την παροχή γενικής καθοδήγησης στον ιδιωτικό τομέα για την εξάλειψη των αβεβαιοτήτων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, προσδιορίζοντας τις προτάσεις πολιτικής που παρέχουν προοπτική στην κοινωνία με συμμετοχική προσέγγιση.
 • Στο πλαίσιο των κύριων στόχων, αρχών και στόχων που θέτει ο Πρόεδρος, του αναπτυξιακού σχεδίου, του Προεδρικού Προγράμματος, του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου, του ετήσιου προγράμματος της Προεδρίας και των τομεακών σχεδίων και προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεων και των Συμβουλίων Πολιτικής εντός της Προεδρίας, προετοιμάζοντας από κοινού με τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Προϋπολογισμού και καθιερώνοντας τη μακρο-ισορροπία τους.
 • Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδίου, του ετήσιου προγράμματος του προέδρου και των τομεακών σχεδίων και προγραμμάτων στο πλαίσιο των βασικών στόχων, αρχών και στόχων που θέτει ο Πρόεδρος, για την πραγματοποίηση αλλαγών ή την πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 14, όταν είναι απαραίτητο.
 • Η θέσπιση των αναγκαίων προτύπων και καθορισμός περιορισμών προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η οικονομία και η αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών· να προβεί σε υποχρεωτικές ρυθμίσεις και να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωση με όλους τους δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς σε αυτά τα θέματα.
 • Η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιφερειακής, πολυμερούς και διμερούς ανάπτυξης και των οικονομικών σχέσεων σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις πολιτικές που καθορίζονται στα αναπτυξιακά σχέδια και τα ετήσια προεδρικά προγράμματα.
 • Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς σε θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της δραστηριότητας.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]