Τυμπανική μεμβράνη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η τυμπανική μεμβράνη αποτελεί το όριο του έξω ακουστικού πόρου και της τυμπανικής κοιλότητας. Η λειτουργία της έγκειται στη μετάδοση του ήχου από τον έξω ακουστικό πόρο προς τη σφύρα και απώτερα μέσω του τυμπανοοσταριώδους συστήματος προς την ωοειδή θυρίδα.

Ανατομικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι λεπτή, στιλπνή, ημιδιαφανής και ελλειπτική. Ο κάθετος άξονας είναι περίπου 10mm και ο οριζόντιος 8-9 mm ενώ το πάχος της είναι περίπου 0,1 mm. Προσφύεται στην τυμπανική αύλακα του τυμπανικού οστού και στην τυμπανική εντομή του λεπιδοειδούς οστού. Η έξω επιφάνειά της είναι υπόκοιλη λόγω της έλξης από τη λαβή της σφύρας στην κεντρική περιοχή της μεμβράνης που ονομάζεται ομφαλός. Αποτελείται από δύο τμήματα, την ευρύτερη τεταμένη μοίρα και την μικρή, τριγωνική χαλαρά μοίρα ή υμένα του Schrapnell, οι οποίες διαχωρίζονται από την πρόσθια και την οπίσθια πτυχή της τυμπανικής μεμβράνης. Οι αρτηρίες της μεμβράνης σχηματίζουν δύο δίκτυα το έξω (δερματικό), που προέρχεται από την εν τω βάθει ωτιαία αρτηρία και το έσω (βλεννογόνιο) που προέρχεται από την πρόσθια τυμπανική, την οπίσθια τυμπανική και τη βελονομαστοειδή αρτηρία. Οι φλέβες του έξω δικτύου παροχετεύουν στην έξω σφαγίτιδα ενώ του έδω δικτύου στο πτερυγοειδές πλέγμα. Τα λεμφαγγεία δημιουργούν επίσης ένα έξω και έσω δίκτυο που παροχετεύουν στους λεμφαδένες της μαστοειδούς, του τράγου και της ευσταχιανής σάλπιγγας. Η νεύρωση προέρχεται στην έξω επιφάνεια από το ωτοκροταφικό νεύρο και τον ωτιαίο κλάδο του πνευμονογαστρικού και η έσω επιφάνεια από το τυμπανικό πλέγμα του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου.

Ιστολογικά στοιχεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η τυμπανική μεμβράνη συνίσταται από τέσσερις στιβάδες. Η έξω επιφάνεια αποτελεί στην ουσία συνέχεια του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου και δεν φέρει τρίχες και αδένες. Η έσω επιφάνεια αποτελείται από τον βλεννογόνο της τυμπανικής κοιλότητας (μονόστιβο πλακώδες επιθήλιο). Οι άλλες δύο στιβάδες αποτελούν την κυρίως τυμπανική μεμβράνη. Η έξω στιβάδα αποτελείται από άφθονες ελαστικές επιμήκεις ίνες που προσφυόμενες στη λαβή της σφύρας επεκτείνονται προς την περιφέρεια και καταλήγουν στον ινώδη δακτύλιο. Η έσω στιβάδα αποτελείται από κυκλοτερείς ίνες που είναι περισσότερο αναπτυγμένες στην περιφέρεια και αποτελούν το κύριο συστατικό του ινώδους δακτυλίου. Οι 2 αυτές στιβάδες ελλείπουν από τη χαλαρά μοίρα.

Ωτοσκόπηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά την ωτοσκόπηση η τυμπανική μεμβράνη έχει χρώμα φαιό και μαργαρώδες. Διακρίνεται η λαβή της σφύρας, το ακρωτήριο και η βραχεία απόφυση της σφύρας, ενώ ενίοτε μπορεί να διακριθεί και το μακρό σκέλος του άκμονα. Στο πρόσθιο κάτω τεταρτημόριο φαίνεται ο φωτεινός κώνος με την κορυφή στον ομφαλό και τη βάση προς το δακτύλιο, ο οποίος προκύπτει από την ανάκλαση της φωτεινής δέσμης από την πηγή φωτός της ωτοσκόπησης.