Συνάφεια

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το λήμμα αφορά τον όρο της φυσικής. Για άλλες χρήσεις, δείτε: Συνάφεια (αποσαφήνιση).

Στην ελληνική γλώσσα η λέξη συνάφεια χαρακτηρίζει μια άμεση επαφή ή σχέση ή ακόμα και αλληλεξάρτηση.

Με τον όρο συνάφεια στη φυσική χαρακτηρίζεται μία από τις ιδιότητες της ύλης. Πρόκειται για μια διαμοριακή ελκτική δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ προσκείμενων μορίων διαφορετικών ουσιών.

Οι ελκτικές δυνάμεις συνάφειας αναπτύσσονται σε μικρή ακτίνα δράσης, ενώ η έντασή τους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των υλικών. Για παράδειγμα, το φαινόμενο που παρουσιάζουν οι σταγόνες της βροχής που συγκολλούνται στα τζάμια των οχημάτων προέρχεται από τέτοιες δυνάμεις συνάφειας. Το φαινόμενο αυτό μας υποχρεώνει επίσης να συμπεράνουμε ότι τελικά οι δυνάμεις συνάφειας μεταξύ σταγόνων βροχής και τζαμιών είναι ισχυρότερες από τις δυνάμεις συνοχής που ασκούνται μεταξύ των μορίων των σταγόνων της βροχής.

Ιδιαίτερη μελέτη της ιδιότητας αυτής γίνεται από την Υδροδυναμική στη ροή των ρευστών.