Συζήτηση:Πλούταρχος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Μετάφραση της αγγλικής σελίδας, διορθώσεις των λαθών της σε ό,τι αφορά στα λατινικά και τροποποίηση του κειμένου με προσθέσεις ελληνικής βιβλιογραφίας και κειμένου όπου δει. --Kalogeropoulos 12:46, 23 Μαρτ. 2005 (UTC)

Τρίχες, έπρεπε να το γράψω εξαρχής --Kalogeropoulos 13:07, 23 Μαρτ. 2005 (UTC)

Πρόσθεση έργων. Ακολουθεί ανάπτυξη των Βίων Παραλλήλων και περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του--Kalogeropoulos 22:16, 23 Μαρτ. 2005 (UTC)

Πίνακας περιεχομένων των Ηθικών[επεξεργασία κώδικα]

Έφτιαξα έναν πίνακα περιεχομένων των "Ηθικών" του Πλουτάρχου, ο οποίος πιθανόν πρέπει να πάει σε ξεχωριστή σελίδα εντός της αντίστοιχης παραγράφου. Δεν είμαι σίγουρος όμως οπότε τον αφήνω εδώ για να τοποθετηθεί όπου χρειάζεται.--Ptoliethron 00:44, 12 Σεπτεμβρίου 2009 (UTC)

Πλουτάρχου Ἠθικὰ (Κατάλογος έκδοσης Ερρίκου Στεφάνου, 1572)
Τόμος Α/Α Tίτλος Σελιδαρίθμηση
Ελληνικά Λατινικά
I. 1. Περὶ παίδων ἀγωγῆς De liberis educandis
2. Πῶς δεῖ τὸν νέον ποιημάτων ἀκούειν Quomodo adolescens poetas audire debeat 17D
3. Περὶ τοῦ ἀκούειν De recta ratione audiendi 37Β
4. Πῶς ἄν τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου Quomodo adulator ab amico internoscatur 48Ε
5. Πῶς ἄν τις αἴσθοιτο ἑαυτοῦ προκόπτοντος ἐπ'ἀρετήν Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus 75Α
II. 6. Πῶς ἄν τις ὐπ' ἐχθρῶν ὠφελοῖτο De capienda ex inimicis utilitate 86Β
7. Περὶ πολυφιλίας De amicorum multitudine 93Α
8. Περὶ τὺχης De fortuna 97C
9. Περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας De virtute et vitio 100Β
10. Παραμυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον Consolatio ad Apollonium 101F
11. Ὑγιεινά παραγγέλματα De tuenda sanitate praecepta 122Β
12. Γαμικὰ παραγγέλματα Coniugalia praecepta 138Α
13. Τῶν ἐπτὰ σοφῶν συμπόσιον Septem sapientium convivium 122Β
14. Περὶ δεισιδαιμονίας De superstitione 164E
III. 15. Ἀποφθέγματα βασιλέων καὶ στρατηγῶν regum et imperatorem apophthegmata 172A
16. Ἀποφθέγματα Λακωνικά apophthegmata Laconica 208A
17. Τὰ παλαιά τῶν Λακεδαιμονίων επιτηδεύματα instituta Laconica 236F
18. Λακαινῶν ἀποφθέγματα Lacaenarum apophthegmata 240C
19. Γυναικῶν ἀρεταί Mulierum virtutes 242E
IV. 20. Αἴτια Ῥωμαϊκά Quaestiones Romanae 263D
21. Αἴτια Ἑλληνικά Quaestiones Graecae 291D
22. Συναγωγή ἰστοριῶν παραλλήλων Ἑλληνικῶν καὶ Ῥωμαϊκῶν Parallela Graeca et Romana (minora) 305A
23. Περὶ τῆς Ῥωμαίων τὺχης De fortuna Romanorum 316B
24. Περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου τὺχης ἢ ἀρετῆς, λόγοι β' De Alexandri magni fortuna aut virtute, libri ii 326D
25. Πότερον Άθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι Bellone an pace clariores fuerint Athenienses 345C
V. 26. Περὶ Ἲσιδος καί Ὀσίριδος De Iside et Osiride 351C
27. Περὶ τοῦ ΕΙ τοῦ ἐν Δελφοῖς De E apud Delphos 384C
28. Περὶ τοῦ μὴ χρᾶν ἔμμετρα νῦν τὴν Πυθίαν De Pythiae oraculis 394D
29. Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων De defectu oraculorum 409E
VI. 30. Εἰ διδακτόν ἡ ἀρετή An virtus doceri possit 439A
31. Περὶ τῆς ἠθικῆς ἀρετής De virtute morali 440D
32. Περὶ ἀοργησίας De cohibenda ira 452E
33. Περὶ ευθυμίας De tranquillitate animi 464E
34. Περὶ φιλαδελφίας De fraterno amore 478A
35. Περὶ τῆς εἰς τὰ ἔκγονα φιλοστοργίας De amore prolis 493A
36. Εἰ αὐτάρκης ἡ κακία πρὸς κακοδαιμονίαν An vitiositas ad infelicitatem sufficiat 498A
37. Πότερον τὰ τῆς ψυχῆς ἢ τὰ σώματος πάθη χείρονα Animine an corporis affectiones sint peiores 500B
38. Περὶ αδολεσχίας De garrulitate 502B
39. Περὶ πολυπραγμοσύνης De curiositate 515B
VII. 40. Περὶ φιλοπλουτίας De cupiditate divitiarum 523C
41. Περὶ δυσωπίας De vitioso pudore 528C
42. Περὶ φθόνου και μίσους De invidia et odio 536E
43. Περὶ τοῦ ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ἀνεπιφθόνως De laude ipsius 539A
44. Περὶ τῶν ὐπὸ τοῦ θείου βραδέως τιμωρουμένων De sera numinis vindicta 548A
45. Περὶ εἱμαρμένης De fato 568B
46. Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιμονίου De genio Socratis 575A
47. Περὶ φυγῆς De exilio 599A
48. Παραμυθητικὸς πρὸς τὴν γυναῖκα Consolatio ad uxorem 608A
VIII. 49. Συμποσιακῶν προβλημάτων, βιβλία ϛ Quaestionum convivalium, libri vi 612C
IX. 50. Ἐρωτικός Amatorius 748E
X. 51. Ἐρωτικαὶ διηγήσεις Amatoriae narrationes 771E
52. Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον διαλέγεσθαι Maxime cum principibus philosopho esse disserendum 776A
53. Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον Ad principem ineruditum 779C
54. Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον An seni respublica gerenda sit 783A
55. Πολιτικὰ παραγγέλματα Praecepta gerendae reipublicae 798A
56. Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὁλιγαρχίας De unius in republica dominatione, populari statu, et paucorum imperio 826A
57. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι De vitando aere alieno 827D
58. Περὶ τῶν δέκα ῥητόρων Vitae decem oratorum 832B
59. Συγκρίσεως Ἀριστοφἀνους καὶ Μενἀνδρου ἐπιτομή Comparationis Aristophanis et Menandri compendium 853A
XI. 60. Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθεῖας De malignitate Herodoti 854E
61. Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις, βιβλία ε' De placitis philosophorum, libri v 874D
62. Αἰτίαι φυσικαὶ Quaestiones naturales 911C
XII. 63. Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης De facie in orbe lunae 920A
64. Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ De primo frigido 945F
65. Περὶ τοῦ πότερον ὕδωρ ἣ πῦρ χρησιμώτερον Aquane an ignis sit utilior 955D
66. Πότερα τῶν ζῷων φρονιμώτερα τὰ χερσαῖα ἣ τὰ ἔνυδρα De sollertia animalium 959A
67. Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι Bruta animalia ratione uti 985D
68. Περὶ σαρκοφαγίας, λόγοι β' De esu carnium, libri ii 993A
XIII. 69. Πλατωνικὰ ζητήματα Platonicae quaestiones 999C
70. Περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας De animae procreatione in Timaeo 1012A
71. Ἐπιτομή τοῦ περὶ τῆς ἐν Τιμαίῳ ψυχογονίας Epitome libri de animae procreatione in Timaeo 1030D
72. Περὶ Στωικῶν ἐναντιωμάτων De Stoicorum repugnantiis 1033A
73. Σύνοψις τοῦ ὅτι παραδοξότερα οἱ Στωικοὶ τῶν ποιητῶν λέγουσι Compendium argumenti Stoicos absurdiora poetis dicere 1057C
74. Περὶ τῶν κοινῶν έννοιών πρὸς τοῦς Στωικοῦς De communibus notitiis adversus Stoicos 1058E
XIV. 75. Ὅτι οὑδὲ ζῆν ἔστιν ἡδεως κατ' Ἐπίκουρον Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 1086C
76. Πρὸς Κωλώτην ὑπὲρ τῶν ἄλλων φιλοσόφων Adversus Colotem 1107D
77. Εἰ καλῶς εἴρηται τὸ λάθε βιώσας An recte dictum sit latenter esse vivendum 1128A
78. Περὶ μουσικῆς De musica 1131A

Ο πλήρης κατάλογος σε πολυτονικό υπάρχει εδώ Οδυσσέας (συζήτηση) 17:09, 6 Ιουνίου 2013 (UTC)

Αντίγραφο της προτομής του Πλουτάρχου στη Χαιρώνεια[επεξεργασία κώδικα]

Αυτή είναι μια νέα προτομή του Πλουτάρχου στη Χαιρώνεια, αντίγραφο της οποίας υπάρχει στο μουσείο των Δελφών. Έχει κανείς περισσότερες πληροφορίες για αυτή την προτομή; Οδυσσέας (συζήτηση) 16:50, 6 Ιουνίου 2013 (UTC)