Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πρότυπο:Graph:Lines

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Η κύρια έκδοση του γραφήματος βρίσκεται στο Template:Graph:Lines. Παρακαλούμε όλες οι αλλαγές να γίνονται ή να προτείνονται εκεί, και μετά να αντιγράφονται αλλού, μέχρι να αυτοματοποιηθεί η αντιγραφή.

{{Graph:Lines

| table=bls.gov/US Women's weekly earnings as a percent of men's by age, annual averages.tab
| type=year | xField=year
| series="age_16_24", "age_25_34", "age_35_44", "age_45_54"
| title=Διαφορά μισθών κατά φύλο στις ΗΠΑ
| yZero=false | xAxis=Έτος | yAxis=Ποσοστό | yMax=100 | yGrid=y | legend=Ηλικιακή ομάδα
}}

{{Graph:Lines
| tabletype=query | table=
SELECT ?decade (COUNT(?decade) AS ?count) WHERE {
 ?item wdt:P31 wd:Q3305213 .
 ?item wdt:P571 ?inception .
 BIND( year(?inception) as ?year ). 
 BIND( ROUND(?year/10)*10 as ?decade ) .
 FILTER( ?year > 1400)
} GROUP BY ?decade ORDER BY ?decade

| series="count" | type=year | xField=decade
| title=Πίνακες ζωγραφικής κατά δεκαετία
}}

Δείτε ή επεξεργαστείτε τα πρωτογενή δεδομένα του γραφήματος.

Δείτε το πηγαίο ερώτημα Wikidata.

Το Wikidata query παράγει τρεις στήλες - έτος, μέγεθος πληθυσμού, και όνομα χώρας.

Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια γραμμή ανά χώρα.
{{Graph:Lines

| tabletype=query | table=
#Πληθυσμός χωρών που συνορεύουν με τη Γερμανία
SELECT ?year ?population ?countryLabel WHERE {
 {
  SELECT ?country ?year (AVG(?populations) AS ?population) WHERE {
   {
    SELECT ?country (YEAR(?date) AS ?year) ?populations WHERE {
     ?country wdt:P47 wd:Q183.
     ?country p:P1082 ?populationStatement.
     ?populationStatement ps:P1082 ?populations.
     ?populationStatement pq:P585 ?date.
    }
   }
  }
  GROUP BY ?country ?year
 }
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "el". }
}

| type=year | xField=year | group=countryLabel | value=population
| title=Πληθυσμός χωρών που συνορεύουν με τη Γερμανία
| legend=- | xGrid=y | yGrid=y
}}

Δείτε το πηγαίο ερώτημα Wikidata.


templatedata[επεξεργασία κώδικα]

Αυτό το γράφημα σχεδιάζει μία ή περισσότερες ανεξάρτητες αριθμητικές σειρές δεδομένων ως γραμμές. Τα δεδομένα μπορούν να είναι αποθηκευμένα στο namespace Data των Commons ή να προέρχονται από το Wikidata Query Service.

Παράμετροι προτύπου

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
Table typetabletype

Specifies the type of the table data. "tab" (default) uses data namespace on commons, without the data: prefix. "query" sends request to wikidata query service.

Προεπιλεγμένο
tab
Συμβολοσειράπροαιρετικό
Tabletable

Data page name on Commons, without the Data: prefix. The table should contain xField column, like year or date, and one or more series columns to plot. If tabletype parameter is set to "query", this value is the query.

Συμβολοσειράυποχρεωτικό
X axis typetype

Type of the x axis - time (e.g. "2015-10" or "2013-03-08"), year (integer, but treated as a year), linear (numbers), ordinal (anything).

Προεπιλεγμένο
year
Συμβολοσειράπροτεινόμενο
X fieldxField

Id of the data column that contains values for the X axis. If type=year, xField is also "year" by default.

Συμβολοσειράυποχρεωτικό
Seriesseries

If each line is represented by a separate column of data (or if there is only one column), list of the data columns to show as lines. Must be in quotes, and listed by field IDs if coming from a .tab page: "field1", "field2", "field3".

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Groupgroup

If line color depends on just one column, specify that column's ID, instead of the series parameter.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Valuevalue

If line color depends on one column, this parameter should be set to the column which has the values.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Filterfilter

Optionally filter data with an template expression parameter e.g. `filter = datum.some_dataset_field > 1900 && datum.some_dataset_field < 2000` where `some_dataset_field` means some valid field of displayed dataset

Συμβολοσειράπροαιρετικό
X axis starts at 0xAxisZero, xZero

Force to start or not to start X axis with zero. Can be either true or false.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Y axis zero starts at 0yAxisZero, yZero

Force to start or not to start Y axis with zero. Can be either true or false.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
X axis scale clampxAxisClamp

Épingle sur l'échelle de l'axe X. Les courbes au delà de cette épingle seront cachées.

Δυαδική τιμήπροαιρετικό
Y axis scale clampyAxisClamp

Épingle sur l'échelle de l'axe Y. Les courbes au delà de cette épingle seront cachées.

Δυαδική τιμήπροαιρετικό
X axis minimumxAxisMin, xMin

Force X axis to start from this value.

Αριθμόςπροαιρετικό
X axis maximumxAxisMax, xMax

Force X axis to end with this value.

Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis minimumyAxisMin, yMin

Force Y axis to start from this value.

Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis maximumyAxisMax, yMax

Force Y axis to end with this value.

Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis scaleyScale

Set Y axis scaling type - linear, log and sqrt.

Προεπιλεγμένο
linear
Συμβολοσειράπροαιρετικό
Replace zero valuesreplaceZerosWith

Replaces 0 values in Y data field. Recommended to be use alongside with yScale=log (else zeros will be filtered out).

Αριθμόςπροαιρετικό
Titletitle

Title of the whole graph.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Title horizontal alignmenttitleXAlign

Horizontal alignment of title, could be one of: left, center, right

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Title horizontal offsettitleXOffset

Horizontal offset of title position, could be negative, to shift title to the left, or positive to shift title to the right

Αριθμόςπροαιρετικό
X axis titlexAxisTitle

Title of the X axis.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Y axis titleyAxisTitle

Title of the Y axis.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
X axis formatxAxisFormat

Changes the formatting of the X axis labels

Προεπιλεγμένο
%b %y (for dates)
Συμβολοσειράπροαιρετικό
Y axis formatyAxisFormat

Changes the formatting of the Y axis labels

Προεπιλεγμένο
,d (for numbers)
Συμβολοσειράπροαιρετικό
X axis labels anglexAxisAngle

Rotates the x axis labels by the specified angle. Recommended values are: -45, +45, -90, +90.

Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis labels angleyAxisAngle

Rotates the y axis labels by the specified angle.

Αριθμόςπροαιρετικό
X axis labels font sizexAxisFontSize

χωρίς περιγραφή

Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis labels font sizeyAxisFontSize

χωρίς περιγραφή

Αριθμόςπροαιρετικό
X axis gridxGrid

Show grid lines for X axis.

Δυαδική τιμήπροαιρετικό
Y axis gridyGrid

Show grid lines for Y axis.

Δυαδική τιμήπροαιρετικό
X axis ticksxTicks, xAxisTicks

How many ticks to show on X axis. 7 by default. '-' value makes it automatic.

Προεπιλεγμένο
7
Αριθμόςπροαιρετικό
Y axis ticksyTicks, yAxisTicks

How many ticks to show on Y axis. Auto '-' by default.

Προεπιλεγμένο
-
Αριθμόςπροαιρετικό
Raw vertical annotation valuesvAnnotationsValues

Supply all annotation values as a list of JSON objects: {"text": "Big event", "x": 1980}, ...

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Raw horizontal annotation valueshAnnotationsValues

Supply all horizontal annotation values as a list of JSON objects: {"text":"Big event", "y": 980}, ...

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Vertical annotation tablevAnnotationsTable

Data page name on Commons, without the Data: prefix. The table must contain "x" column, and optional "text" and "color" columns.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Horizontal annotation tablehAnnotationsTable

Data page name on Commons, without the Data: prefix. The table must contain "y" column, and optional "text" and "color" columns.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Vertical annotation data transformsvAnnotationsTransforms

χωρίς περιγραφή

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Horizontal annotation data transformshAnnotationsTransforms

χωρίς περιγραφή

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Legendlegend

Title of the legend. "-" shows the legend without title.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Widthwidth

χωρίς περιγραφή

Αριθμόςπροαιρετικό
Heightheight

χωρίς περιγραφή

Αριθμόςπροαιρετικό
Chart sizing modechartSizing

Chart sizing mode, could be one of: fit, pad. Use `fit` to force resulting chart canvas sizes to be exactly equal to provided width and height values. Use `pad` to define prefered plotting size with provided width and height values, and let Vega increase overall chart size to include legend and title (if any)

Προεπιλεγμένο
fit
Συμβολοσειράπροαιρετικό
Colorscolors

The colors of the lines, specified as a list like red, green. It has priority over colorscheme

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Color schemecolorscheme

The colors of the lines, specified as Vega defined rangeliteral.

Προεπιλεγμένο
category10
Συμβολοσειράπροαιρετικό
Line widthlinewidth

Line width for line charts or distance between the pie segments for pie charts.

Προεπιλεγμένο
2.5
Αριθμόςπροαιρετικό
Debugdebug

Debug output: if set, will show graph as raw JSON.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Επεξεργασία μεταφράσεων παραμέτρων
<graph mode="interactive" title="">
{
 //
 // ATTENTION: This code is maintained at https://www.mediawiki.org/wiki/Template:Graph:Lines
 //      Please do not modify it anywhere else, as it may get copied and override your changes.
 //      Suggestions can be made at https://www.mediawiki.org/wiki/Template_talk:Graph:Lines
 //
 // Template translation is in https://commons.wikimedia.org/wiki/Data:Original/Template:Graphs.tab
 //

 "version": 2,
 "width": 400,
 "height": 300,
"padding": "strict",
 "signals": [{"name": "rightwidth", "expr": "width + padding.right", "init":"400"}],
 "data": [{
  "name": "chart",

"url": "tabular:///{{{table}}}",
  "format": {"type": "json"
, "property": "data"

  },
  "transform": [


   // Convert xField parameter into a field "_xfield"
   {"type": "formula", "field": "_xfield", "expr":
"datetime(datum.year, 0, 1)"
   }
   , {"type": "sort", "by": ["_xfield"]}

, {"type": "formula", "field": "_yfield", "expr": "datum.value" }

  ]
 },

 ],
 "scales": [
  {
   "name": "x",
   "type": "time",
   "domain": {"data": "chart", "field": "_xfield"},
   "range": "width",
   

   
  },
  {
   "name": "y",
   "type": "linear",
   "range": "height",
   "domain": {"data": "chart", "field": "_yfield"},
   
   
   
   
  },
  {
   "name": "color",
   "type": "ordinal",
   "range": "category10", 
   "domain": {"data": "chart", "field": "key"}
  },

 ],

 "axes": [
  {"scale": "x", "type": "x", "tickSizeEnd": 0
, "ticks": 7
  },
  {"scale": "y", "type": "y", "tickSizeEnd": 0

  }
 ],

 "marks": [
  // Group data by the group parameter or "key", and draw lines, one line per group
  {
   "type": "group",
   "from": {
    "data": "chart",
    "transform": [{"type": "facet", "groupby": ["key"]}]
   },
   "marks": [
    {
     "type": "line",
     "properties": {
      "hover": {
       "stroke": {"value": "red"}
      },
      "update": {
       "stroke": {"scale": "color", "field": "key"}
      },
      "enter": {
       "y": {"scale": "y", "field": "_yfield"},
       "x": {"scale": "x", "field": "_xfield"},
       "stroke": {"scale": "color", "field": "key"},
       "interpolate": {"value": "monotone"},
       "strokeWidth": {"value": 2.5}
      }
     }
    }
   ],
  }


 ]
}
</graph>