Πρότυπο:Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κύπρος)