Πρότυπο:Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κύπρος)