Πρότυπο:Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά/meta/color