Πρόκληση σεισμών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πρόκληση Σεισμών είναι η διέγερση των μηχανισμών γένεσης ενός σεισμού από παράγοντα εξαρτώμενο από μη φυσική δραστηριότητα ώστε να προκληθεί ένα γεγονός νωρίτερα από το χρόνο που προβλέπει η φυσική του εξέλιξη και πιθανόν ελεγχόμενα.

Εφαρμοσμένες μέθοδοι πρόκλησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έχει ήδη αρχίσει η πρόκληση σεισμών με κάποιες μεθόδους. Η μία είναι με τη χρήση πυρηνικών και η άλλη μέθοδος αφορά στη χρήση ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών (EMP ή ΗΜΠ). Σε όλες τις πυρηνικές εκρήξεις εκτός από το ωστικό κύμα που προκαλεί δονήσεις σε πλήρες φάσμα ικανές να συντονίσουν στιγμιαία ένα ρήγμα και να προκαλέσουν σεισμό, δημιουργείται επίσης έντονος ηλεκτρομαγνητικός παλμός (NEMP) που ως μέτωπο παλμού έχει την ικανότητα να καταστρέφει επίσης με συντονισμό οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή βρίσκεται σε απόσταση κάποιων χιλιομέτρων. Οι ΗΜΠ που φέρουν σχεδόν πλήρες φάσμα συχνοτήτων δρουν διεγείροντας τους μηχανισμούς γένεσης των σεισμών ακόμη και όταν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες συσσωρευμένες τάσεις. Στα πειράματα που έγιναν μόνο με ΗΜΠ στη Ρωσία[1][2] εμφανίζονταν σεισμικές διαταραχές σε διάστημα λίγων ημερών μετά.

Μη εφαρμοσμένες ή θεωρητικές μέθοδοι πρόκλησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο συντονισμός ενός ρήγματος από εξωτερικό διεγέρτη μπορεί να συμβεί και με άλλες μεθόδους ή φυσικές διαδικασίες. Οι πλήρους φάσματος συχνότητες της θραύσης από ένα πολύ κοντινό σεισμό μπορούν να συντονίσουν στιγμιαία το ρήγμα. Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε θεωρητικά να καταλήξουμε με σταδιακή μεταφορά ενέργειας στο ρήγμα αν η διέγερση γίνεται σύμφωνα με την ιδιοσυχνότητα ταλάντωσής του, όπως να ανυψώνουμε και να αφήνουμε να πέφτει ρυθμικά στο έδαφος κοντά στο ρήγμα ένα μεγάλο βάρος. Λόγω της έντονης αλληλεπίδρασης του φλοιού με την ιονόσφαιρα στο εύρος των χαμηλών συχνοτήτων (βλ. πρόγνωση σεισμών) και τις δοκιμές που γίνονται με το HAARP στις ίδιες χαμηλές συχνότητες θεωρείται πιθανή αν και δεν έχει γίνει δημόσια παραδεκτή η δυνατότητα επιλεκτικής πρόκλησης σεισμών και με τον τρόπο αυτό.

Συμπεράσματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα θετικά αποτελέσματα της ικανότητας πρόκλησης σεισμών θα μπορούσαν να είναι ενθαρρυντικά καθώς αν έχουμε πρόγνωση ενός γεγονότος, ακόμη και μακράς διάρκειας με τις στατιστικές μεθόδους των σεισμολόγων, μπορούμε να σκανδαλίσουμε τη διαδικασία της γένεσης του σεισμού ώστε να συμβεί σε ελεγχόμενο παράθυρο χρόνου. Σε βραχείας πρόγνωσης σεισμό η εφαρμογή μιας μεθόδου πρόκλησης θα μπορούσε να περιορίσει πολύ περισσότερο το παράθυρο χρόνου εκδήλωσης του σεισμού. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε κάποιον οργανισμό προληπτικής αντισεισμικής προστασίας που θα μπορούσε να προγραμματίσει εκκενώσεις και να εκτονώσει ελεγχόμενα τις συσσωρευμένες τάσεις στο φλοιό. Βέβαια μην έχοντας κατανοήσει ακόμη πλήρως τους μηχανισμούς γένεσης και πρόκλησης σεισμών, το πειραματικό σφάλμα σε μια πρώιμη προσπάθεια ίσως είναι τέτοιο που να γίνει λάθος και να σκανδαλιστεί γεγονός που θα είναι πέρα από κάθε έλεγχο. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών θα μπορούσαν να αποδειχθούν επίσης καταστροφικά αν γινόταν εφαρμογή της γνώσης αυτής ως όπλο μαζικής κλίμακας.

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. V.A. Zeigarnik, V.A. Novikov, A.A. Avagimov, N.T. Tarasov, L.M. Bogomolov. «Discharge of Tectonic Stresses in the Earth Crust by High-power Electric Pulses for Earthquake Hazard Mitigation».
  Joint Institute for High Temperatures of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  Joint Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  Research Station of Russian Academy of Sciences, Bishkek, Kirghiyzia
  2nd International Conference on Urban Disaster Reduction November 27~29, 2007
  .
   
 2. Nikolai T. Tarasov and Nadezhda V. Tarasova. «Spatial-temporal structure of seismicity of the North Tien Shan and its change under effect of high energy electromagnetic pulses».
  Schmidt United Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
  Annals of Geophysics, Vol. 47, N. 1, February 2004
  .