Ποταμολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ποταμολογία, ή ποτάμια υδρολογία, είναι ένας ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της Υδρολογίας με κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης κάθε τι επιστητό που έχει σχέση με ποταμούς και των καθεστώτων που δημιουργούνται εξ αυτών στο οικοσύστημα γενικά, όπως π.χ. τα ποτάμια συστήματα, τη κατανομή τους, τύπους απορροής, ποτάμιες ροές και παραμέτρων αυτών, αποστραγγίσεις κ.λπ..
Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποδίδει στις διάφορες διακυμάνσεις τους καθώς και στις διάφορες γεωμορφές για παροχές και εκμετάλλευση ή αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με πολλές άλλες επιστήμες.