Παραβολή Τελώνου και Φαρισαίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Παραβολή Τελώνου και Φαρισαίου[1] αναφέρεται ως παραβολή του Ιησού που εμφανίζεται στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον 18:9-14.[2] Παρουσιάζεται ένας φιλάνθρωπος Φαρισαίος, εμμονικός με την ίδια του την αρετή, την οποίαν δεν παραλείπει να προβάλλει, όπως και την ενάρετη ζωή του, που αντιπαραβάλλεται με έναν φοροεισπράκτορα που ζητά ταπεινά από τον Θεό έλεος.

Η παραβολή διδάσκει ότι, κατά τη χριστιανική θεώρηση, ο Θεός δίνει έλεος και άφεση αμαρτιών, ανεξαρτήτως από την προηγούμενη ζωή του πιστού και ότι αντίθετα, η αλαζονία, αποτελεί εμπόδιο προς τον Παράδεισο.

Η ανάγνωση της παραβολής στην Ορθόδοξη Εκκλησία σηματοδοτεί την έναρξη του Τριωδίου.


Παραβολή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾿ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην·

ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.

ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·

νηστεύω δὶς τοῦ Σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.

καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.

λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]