Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μεταφορική κίνηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μεταφορική κίνηση ονομάζεται η κίνηση κατά την οποία όλα τα σημεία του κινούμενου σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα (τόσο κατά μέτρο όσο και κατεύθυνση). αυτό συνεπάγεται ότι το σώμα δεν αλλάζει προσανατολισμό, ούτε παραμορφώνεται κατά την κίνησή του. Αυτή η κίνηση ονομάζεται και παράλληλη μετατόπιση του σώματος. Η τροχιά του κάθε σημείου στη μεταφορική κίνηση είναι ίδια για όλα τα σημεία. Συνήθως, όταν το σώμα είναι ελεύθερο, θεωρούμε ότι το κέντρο μάζας του εκτελεί μεταφορική κίνηση.

Η μεταφορική κίνηση περιγράφεται από τα εξής μεγέθη:

  • Θέση: Αν το σώμα θεωρηθεί σημείο, είναι το διάνυσμα με αρχή την αρχή του συστήματος συντεταγμένων και τέλος το σώμα. Αλλιώς επιλέγουμε ένα αντιπροσωπευτικό σημείο από το σώμα ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, συνήθως το κέντρο μάζας.
  • Χρόνος: Είναι ο χρόνος του συστήματος αναφοράς με τον οποίο μετράμε τη θέση.
  • Μετατόπιση: Είναι η διαφορά της θέσης. Αντιστοιχεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μετράται.
  • Τροχιά: Είναι το σύνολο των σημείων κάθε ένα από τα οποία είναι για κάποια χρονική στιγμή θέση του σημείου.

Στο συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς ορίζονται:

  • Ταχύτητα (v): Είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του σώματος, δηλαδή το πηλίκο της μετατόπισης διά του χρονικού διαστήματος. Η ταχύτητα που αντιστοιχεί σε ένα χρονικό διάστημα ονομάζεται μέση ταχύτητα. Το όριο της μέσης ταχύτητας του χρονικού διαστήματος τείνοντος στο μηδέν όνομάζεται στιγμιαία ταχύτητα. Έτσι, η στιγμιαία ταχύτητα είναι η παράγωγος της θέσης ως προς το χρόνο. Όταν γίνεται ανφορά στην ταχύτητα συνήθως εννοείται η στιγμιαία ταχύτητα.
  • Επιτάχυνση (a): Είναι ο ρυθμός μεταβολής της (στιγμιαίας) ταχύτητας. Παρομοίως με την ταχύτητα μπορεί να οριστεί μέση και στιγμιαία επιτάχυνση, ενώ συνήθως εννοείται ως επιτάχυνση η στιγμιαία επιτάχυνση. Έτσι, η επιτάχυνση είναι παράγωγος της ταχύτητας ως προς το χρόνο. Όταν η επιτάχυνση είναι αντίθετη της ταχύτητας λέγεται και επιβράδυνση.

Μερικά είδη απλών μεταφορικών κινήσεων: