Κυλινδρικές συντεταγμένες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το σύστημα κυλινδρικών συντεταγμένων είναι ένα τρισδιάστατο σύστημα συντεταγμένων που περιγράφει την θέση ενός σημείου με την απόσταση αυτού από έναν άξονα αναφοράς, την γωνία ως προς μια επιλεγμένη διεύθυνση αναφοράς και την απόσταση από ένα επίπεδο αναφοράς το οποίο είναι κάθετο στον άξονα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολικό σύστημα στο οποίο έχει προστεθεί ένας ακόμα άξονας z.

Το σημείο αναφοράς του συστήματος είναι το σημείο στο οποίο και οι τρεις συντεταγμένες είναι μηδέν.

Ο άξονας z ονομάζεται κυλινδρικός άξονας, για να διαχωρίζεται από τον πολικό άξονα ο οποίος είναι η ακτίνα που βρίσκεται επάνω στο επίπεδο αναφοράς και ξεκινά από το σημείο αναφοράς εκτεινόμενη προς την διεύθυνση αναφοράς. Όπως και στην περίπτωση των πολικών συντεταγμένων για τον προσδιορισμό ενός σημείου απαιτούνται η ακτίνα r, το αζιμούθιο φ και η απόσταση του σημείου από το επίπεδο αναφοράς που ονομάζεται ύψος ή αξονική θέση και συμβολίζεται με z.