Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (σερβικά: Влада Републике Српске) ασκεί την εκτελεστική εξουσία στη Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, μαζί με τον Πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας. Ο πρωθυπουργός είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, ενώ η κυβέρνηση αποτελείται από τους αναπληρωτές πρωθυπουργούς και υπουργούς του. Οι εξουσίες της κυβέρνησης καθορίζονται από το Σύνταγμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας. Η κυβέρνηση διορίζεται από την Εθνοσυνέλευση για τετραετή θητεία.

Η πρώτη κυβέρνηση της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας εγκαινιάστηκε στις 22 Απριλίου 1992 και ο πρώτος πρωθυπουργός της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας ήταν ο Μπράνκο Ντέριτς. Η σημερινή κυβέρνηση εκλέχθηκε μετά τις γενικές εκλογές του 2014 και ορκίστηκε από την Εθνοσυνέλευση στις 18 Δεκεμβρίου 2014.[1] Στην ιστορία της, η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας είχε δεκατέσσερις κυβερνήσεις.[2]

Εξουσίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είσοδος στο κτίριο της κυβέρνησης της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, η κυβέρνηση έχει την εξουσία:[3]

  • Προτείνει νόμους, άλλους κανονισμούς και γενικές πράξεις.
  • Προτείνει το αναπτυξιακό σχέδιο, το χωροταξικό σχέδιο, τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό.
  • Εξασφαλίζει την εφαρμογή και την εκτέλεση νόμων, άλλων κανονισμών και γενικών πράξεων.
  • Εκδίδει διατάγματα, αποφάσεις και άλλες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου.
  • Εκδίδει γνώμη σχετικά με προτάσεις νόμων, άλλων κανονισμών και γενικών πράξεων που υποβάλλονται ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης από άλλο προτείνοντα.
  • Καθορίζει αρχές εσωτερικής οργάνωσης των υπουργείων, άλλων δημοκρατικών οργάνων διοίκησης και διοικητικών οργανισμών, διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους των υπουργείων, άλλων δημοκρατικών οργάνων και διοικητικών οργανισμών.
  • Καθορίζει και κατευθύνει τη δραστηριότητα των υπουργείων και άλλων δημοκρατικών οργάνων και διοικητικών οργανισμών.
  • Εποπτεύει τη δραστηριότητα των υπουργείων και άλλων δημοκρατικών οργάνων και διοικητικών οργανισμών, καταργεί ή ακυρώνει τις πράξεις τους που είναι αντίθετες προς τους νόμους ή τις κυβερνητικές ρυθμίσεις.
  • Πραγματοποιεί άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο.

Η κυβέρνηση έχει επίσης την εξουσία να διορίζει τους εκπροσώπους της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στο εξωτερικό.[3]

Εκλογή και σύνθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η κυβέρνηση διορίζεται από την Εθνοσυνέλευση για τετραετή θητεία. Η νέα κυβέρνηση διορίζεται κάθε φορά μετά την ίδρυση της νέας συνέλευσης.[3]

Ο πρωθυπουργός της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, με τον επίσημο τίτλο να είναι Πρόεδρος της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, μαζί με τον πρωθυπουργό, αποτελείται από τους βουλευτές και τους υπουργούς. Ένας βουλευτής που εκλέγεται πρωθυπουργός ενός υπουργού στην κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφασίσει για την εκλογή της κυβέρνησης και ο βουλευτής που διορίζεται στα καθήκοντα αυτά δεν μπορεί να ψηφίσει για δυσπιστία στην κυβέρνηση, την απομάκρυνσή του ή τις εκθέσεις της κυβέρνησης ή του υπουργείου.[3]

Οι πρωθυπουργοί και οι αναπληρωτές του δεν μπορούν να είναι μέλη της ίδιας εθνότητες (Σερβίας, Βοσνίας και Κροατίας). Έχει δύο αναπληρωτές, οι οποίοι είναι επίσης υπουργοί στην κυβέρνηση. Τουλάχιστον το 15% της κυβέρνησης πρέπει να απαρτίζεται από τα μέλη ενός εκ των συνιστώντων εθνών και τουλάχιστον το 35% της κυβέρνησης πρέπει να αποτελείται από μέλη δύο εκ των συνιστώντων εθνών.[3]

Σχέση με άλλα κυβερνητικά παραρτήματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η κυβέρνηση και τα μέλη της είναι υπεύθυνα στην Εθνική Συνέλευση, η οποία μπορεί να ψηφίσει για δυσπιστία προς την κυβέρνηση. Η πρόταση για την ψηφοφορία επί της δυσπιστίας προς την κυβέρνηση μπορεί να υποβληθεί από τουλάχιστον είκοσι λαϊκούς αντιπροσώπους (βουλευτές). Η κυβέρνηση μπορεί επίσης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση.[3]

Ο πρωθυπουργός μπορεί να προτείνει την απομάκρυνση μελών της κυβέρνησης στην Εθνοσυνέλευση. Η απόφαση για απομάκρυνση της κυβέρνησης ή συγκεκριμένου μέλους της κυβέρνησης μπορεί να ληφθεί μόνο με την υποστήριξη της πλειοψηφίας του συνόλου των αντιπροσώπων. Η κυβέρνηση ή το μέλος της μπορεί να παραιτηθεί ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης. Η παραίτηση ή η απομάκρυνση του πρωθυπουργού συνεπάγεται παραίτηση ολόκληρης της κυβέρνησης.[3]

Όταν μια κυβέρνηση έχει λάβει ψήφο δυσπιστίας, παραιτήθηκε ή η θητεία της έληξε λόγω απόλυσης της Εθνοσυνέλευσης, παραμένει στην υπηρεσία μέχρι την εκλογή νέας κυβέρνησης.[3]

Ο Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας προτείνει τον υποψήφιο για την θέση του πρωθυπουργού εντός δέκα ημερών από την αποδοχή της παραίτησης, της λήξης της θητείας λόγω απόλυσης της Εθνοσυνέλευσης ή της ψήφου δυσπιστίας, ή λόγω της συντόμευσης του αριθμού των εκπροσώπων του λαού. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να εκλεγεί εντός σαράντα ημερών από την υποβολή του υποψηφίου για τον Πρωθυπουργό.[3]

Κατά τη διάρκεια της θητείας, ο Πρωθυπουργός μπορεί, με βάση τη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, να αλλάξει τη σύνθεση της κυβέρνησης, μετά την οποία πρέπει να ενημερώσει την Εθνική Συνέλευση.[3]

Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνει ότι υπάρχει κρίση στη λειτουργία της Κυβέρνησης, μπορεί, με πρωτοβουλία τουλάχιστον είκοσι αντιπροσώπων, και αφού ακούσει τη γνώμη του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης και του Πρωθυπουργού, ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού. Εάν ο Πρωθυπουργός αρνείται να παραιτηθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να απολύσει τον πρωθυπουργό.[3]

Η Εθνοσυνέλευση μπορεί κατά τη διάρκεια πολέμου ή ενδιάμεσου πολεμικού κινδύνου να ψηφίσει τη δυσπιστία προς την κυβέρνηση με ψήφο πλειοψηφίας σε συνάντηση με την πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων του λαού.[3]

Οργάνωση και δραστηριότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι υποθέσεις κρατικής διοίκησης καθοδηγούνται από υπουργεία και άλλα δημοκρατικά όργανα διοίκησης. Υπουργεία και άλλα δημοκρατικά διοικητικά όργανα εφαρμόζουν νόμους, άλλους κανονισμούς και γενικές πράξεις της Εθνοσυνέλευσης και της Κυβέρνησης, καθώς και εκείνες του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποφασίζουν σε διοικητικά θέματα, ασκούν τη διοικητική εποπτεία και εκτελούν άλλες διοικητικές υποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο.[3]

Τα υπουργεία και άλλα δημοκρατικά όργανα διοίκησης είναι ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των εξουσιών τους που καθορίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο. Ορισμένες διοικητικές εξουσίες μπορούν να δοθούν σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς.[3]

Τα συνιστώντα έθνη και οι μειονότητες θα εκπροσωπούνται αναλογικά σε δημόσια ιδρύματα στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας. Η αναλογική αντιπροσώπευση γίνεται σύμφωνα με την απογραφή του 1991. Τα εν λόγω δημόσια ιδρύματα είναι υπουργεία της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, δημοτικές αρχές, περιφερειακά και δημοτικά δικαστήρια στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας.[3]

Τρέχουσα κυβέρνηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θέση Χαρτοφυλάκιο Όνομα Κόμμα Εθνικότητα
Πρωθυπουργός Ζέλικα Τσβιγιάνοβιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Σέρβος
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Χωροταξικός Σχεδιασμός, Πολιτική Μηχανική και Οικολογία Σρεμπρένκα Γκόλιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Βόσνιος Μουσουλμάνος
Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Δικαιοσύνη Άντον Κασίποβιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Κροάτης
Υπουργός Βιομηχανία, Ενέργεια και Μεταλλεία Πέταρ Ντόκιτς Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Σέρβος
Υπουργός Οικονομία Ζόραν Τελγκέτιγια Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Σέρβος
Υπουργός Εκπαίδευση και Πολιτισμός Ντάνε Μαλέσεβιτς Δημοκρατική Συμμαχία του Λαού Σέρβος
Υπουργός Οικογένεια, Νεολαία και Αθλητισμός Γιασμίνα Νταβίντοβιτς Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Βόσνιος Μουσουλμάνος
Υπουργός Εσωτερικών Ντράγκαν Λούκατς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Σέρβος
Υπουργός Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Λέιλα Ρέσιτς Δημοκρατική Συμμαχία του Λαού Βόσνιος Μουσουλμάνους
Υπουργός Υγεία και κοινωνική ασφάλιση Ντράγκαν Μπογκντάνιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Σέρβος
Υπουργός Γεωργία, δασοκομία και διαχείριση των υδάτων Στέβο Μιριάνιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Σέρβος
Υπουργός Κυκλοφορία και Επικοινωνίες Νέτζο Τρνίνιτς Δημοκρατική Συμμαχία του Λαού Σέρβος
Υπουργός Εμπόριο και Τουρισμός Πρέντραγκ Γκλουχάκοβιτς Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Κροάτης
Υπουργός Εργασίας και Βετεράνοι Μιλένκο Σαβάνοβιτς Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Σέρβος
Υπουργός Οικονομικές Σχέσεις και Συντονισμός Ζλάταν Κλόκιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Βόσνιος Μουσουλμάνος
Υπουργός Πρόσφυγες και εκτοπισθέντες Ντάβορ Τσόρντας Κροατική Δημοκρατική Ένωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Κροάτης
Υπουργός Επιστήμη και Τεχνολογία Γιασμίν Κόμιτς Συμμαχία των Ανεξάρτητων Σοσιαλδημοκρατών Βόσνιος Μουσουλμάνους

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστοσελίδες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]