Κοινότητες της Ρουάντα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι επαρχίες της Ρουάντα υποδιαιρούνται σε 29 δήμους. Αυτοί με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 416 κοινότητες.

Δήμος Γκακένκε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουσένγκο
 • Κόκο
 • Κυαμπίνγκο
 • Γκακένκε
 • Γκασένι
 • Μουγκούνγκα
 • Τζάντζα
 • Καμουμπούγκα
 • Καράμπο
 • Κιβουρούγκα
 • Ματάμπα
 • Μινάζι
 • Μοχόντο
 • Μουγιόνγκουε
 • Μούζο
 • Νέμπα
 • Ρούλι
 • Ρουσάσα
 • Ρουσάσι

Δήμος Γκασάμπο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουμπόγκο
 • Γκατσάτα
 • Τζάλι
 • Γκικομέρο
 • Γκισόζι
 • Τζαμπάνα
 • Κινίνυα
 • Ντέρα
 • Ντούμπα
 • Ρουσορόρο
 • Ρουτούνγκα
 • Κακιρού
 • Κιμιχουρούρα
 • Κιμιρόνκο
 • Ρεμέρα

Δήμος Γκατσίμπο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκασάνγκε
 • Γακσίμπο
 • Γκιτόκι
 • Καμπαρόρε
 • Καγκέγιο
 • Κιραμουρούζι
 • Κιζιγκούρο
 • Μουχούρα
 • Μουράμπι
 • Νγκαράμα
 • Νυαγκιχάνγκα
 • Ρεμέρα
 • Ρουγκαράμα
 • Ρουιμπόγκο

Δήμος Γκικούμπι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουκούρε
 • Μπουισίγκε
 • Μπιούμπα
 • Κυούμπα
 • Γκίτι
 • Κανίνγκα
 • Μανυαγκύρο
 • Μιγιόβε
 • Καγκέγιο
 • Μουκαράνγκε
 • Μούκο
 • Μουτέτε
 • Νυαμιγιάγκα
 • Μυανκένκε 2
 • Ρουμπάγια
 • Ρουκόμο
 • Ρουσάκι
 • Ρουτάρε
 • Ρουβούνε
 • Ρουαμίκο
 • Σανγκάσα

Δήμος Γκισαγκάρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκικόνκο
 • Γκισούμπι
 • Κάνσι
 • Κιμπιλίζι
 • Κιγκέμπε
 • Μάμοα
 • Μουγκάνζα
 • Μουγκόμπουα
 • Μουκίντο
 • Μούσα
 • Ντόρα
 • Νυάνζα
 • Σάβε

Δήμος Καγιόνζα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκαχίνι
 • Καμπάρε
 • Καμπαρόντο
 • Μουκαράνγκε
 • Μουράμα
 • Μουρούντι
 • Μουέρι
 • Ντέγκο
 • Νυαμιράμα
 • Ρουκάρα
 • Ρουραμίρα
 • Ρουινκουάβου

Δήμος Καμόνι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκακουραμπουένγκε
 • Καράμα
 • Καγιένζι
 • Καγιούμπου
 • Μουγκίνα
 • Μουσαμπίρα
 • Νγκάμπα
 • Νυαμιγιάγκα
 • Νυαρομπάκα
 • Ρουγκαλίκα
 • Ρουκόμα
 • Ρούντα

Δήμος Καρόνγκι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουισυούρα
 • Γκισίτα
 • Γκισάρι
 • Γκισόβου
 • Γκιτέσι
 • Καρέμπα
 • Μουμπούγκα
 • Μουράμπι
 • Μουτούντου
 • Ρουμπενγκέρα
 • Ρουγκαμπάνο
 • Ρουγκάντα
 • Ρουανκούμπα
 • Τουούμπα

Δήμος Κικουκίρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκαχάνγκα
 • Γκατένγκα
 • Γκικόντο
 • Καγκαράμα
 • Κανόμπε
 • Κικοκίρο
 • Κιγκαράμα
 • Μασάκα
 • Νιμπόγε
 • Νυαρουγκούνγκα

Δήμος Κιρέε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκαχάρα
 • Γκατόρε
 • Κιγκαράμα
 • Κιγκίνα
 • Κιρέε
 • Μαχάμα
 • Μπάνγκα
 • Μουσάζα
 • Μουσικίρι
 • Νάσο
 • Νυαμουγκάρι
 • Νυαρουμπούγιε

Δήμος Μουσάνζε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουσόγκο
 • Κυούβε
 • Γκακάκα
 • Γκασάκι
 • Γκαταράγκα
 • Κιμόνι
 • Κινίγκι
 • Μουχόζα
 • Μούκο
 • Μουσάνζε
 • Νκότσι
 • Νυάνγκε
 • Ρεμέρα
 • Ρουάζα
 • Σινγκίρο

Δήμος Μουχάνγκα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μουχάνγκα
 • Κυέζα
 • Κιμπάνγκου
 • Κιγιούμπα
 • Μουσισίρο
 • Καμπακούζι
 • Νυαμπινόνι
 • Νυαμαμπούγιε
 • Νυαρουσάνγκε
 • Ρόνγκι
 • Ρουγκενταμπάρι
 • Συόνγκουε

Δήμος Μπουγκερέσα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκασόρα
 • Τζουρού
 • Καμαμπούγε
 • Νταράμα
 • Μαρέμπα
 • Μαγιάνγκε
 • Μουσένι
 • Μουόγκο
 • Νγκερούκα
 • Νυαμάτα
 • Νυαρουγκένγκε
 • Ριλίμα
 • Ρουχούχα
 • Ρουερού
 • Συάρα

Δήμος Μπουρέρα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπούνγκουε
 • Μπουτάρο
 • Κυανίκα
 • Κυερού
 • Γκαχούνγκα
 • Γκατέμπε
 • Γκιτόβου
 • Καγκόγκο
 • Κινόνι
 • Κινυαμπάμπα
 • Κιβούγιε
 • Νέμπα
 • Ρουγκαράμα
 • Ρουγκενταμπάρι
 • Ρουχούντε
 • Ρουσαραμπούγκε
 • Ρουέρε

Δήμος Νγκόμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκασάντα
 • Τζαράμα
 • Καρέμπο
 • Κάζο
 • Κιμπούνγκο
 • Μουγκερέσα
 • Μουράμα
 • Ρεμέρα
 • Ρουκίρα
 • Μουτεντέρι
 • Ρουκουμπέρι
 • Ρουγκένγκε
 • Ζάζα
 • Σάκε

Δήμος Νγκορορέρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουίρα
 • Γκατούμπα
 • Χιντίρο
 • Καμπάγια
 • Καγκέγιο
 • Καβούμου
 • Ματυάζο
 • Μουχάντα
 • Μιυχορόρο
 • Ντάρο
 • Νγκορορέρο
 • Νυάνγκε
 • Σόβου

Δήμος Νυαγκατάρε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκατούντα
 • Κιγιόμπε
 • Καράμα
 • Καρανγκάζι
 • Καταμπαγέμου
 • Ματίμπα
 • Μιμούλι
 • Μουσέλι
 • Μουκάμα
 • Νυανγκατάρε
 • Ρουκόμο
 • Ρουεμπάσα
 • Ρουιμιγιάγκα
 • Ταμπάγκουε

Δήμος Νυαμαγκάμπε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουρουχουκίρο
 • Κυανίκα
 • Γκατάρε
 • Καντούχα
 • Καμεγκέλι
 • Κιμπιρίζι
 • Κιμπούμπουε
 • Κιτάμπι
 • Μπάζι
 • Μουγκάνο
 • Μουσάνγκε
 • Μουσεμπέγια
 • Μουσούμπι
 • Νκομάνε
 • Γκασάκα
 • Τάρε
 • Ουουινκίνγκι

Δήμος Νυαμασέκε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ρουγκαραμπούγκα
 • Μπουσεκέρι
 • Μπουσένγκε
 • Κυάτο
 • Γκιχόμπο
 • Καγκάνο
 • Καντζόνγκο
 • Καράμπι
 • Καρενγκέρα
 • Κιρίμπι
 • Μακούμπα
 • Νυαμπιτεκέρι
 • Μαχέμπε
 • Ρανγκίρο
 • Σάνγκι

Δήμος Νυαμπιχού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπιγκόγκουε
 • Τζέντα
 • Τζόμπα
 • Καμπάτουα
 • Καράγκο
 • Κιντόμπο
 • Μουκαμίρα
 • Μουρίνγκα
 • Ραμπούρα
 • Ρουγκέρα
 • Ρουρέμπο
 • Σίρα

Δήμος Νυάνζα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουσασαμάνα
 • Μπουσόρο
 • Κυαμπακάμι
 • Κιμπιρίζι
 • Κιγκόμα
 • Μουκίνγκο
 • Μουγίρα
 • Νυαγκισόζι
 • Ντυάζο
 • Ρουαμπικούμα

Δήμος Νυαρουγκένγκε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκατέγκα
 • Κανίνια
 • Κιγκάλι
 • Κιμισαγκάρα
 • Μαγκεραγκέρε
 • Μουίμα
 • Νυακαμπάντα
 • Νυαμιράμπο
 • Ρπυεζαμένιο

Δήμος Νυαρουγκουρού[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Κυαχίντα
 • Μπουσάνζε
 • Κιμπέχο
 • Μάτα
 • Μουννίνι
 • Κιβού
 • Νγκέρα
 • Νγκόμα
 • Νυαμπιμάτα
 • Νυαγκισόζι
 • Μουγκάνζα
 • Ρουχέρου
 • Ρουράμπα
 • Ρουσένγκε

Δήμος Ρουαμαγκάνα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Φούμπουε
 • Γκαενγκέρι
 • Γκισάρι
 • Καρένγκε
 • Κιμπαμπίρο
 • Μουάζι
 • Μουννυάνγκα
 • Μουννιγκίνια
 • Μούσα
 • Μουγιουμπού
 • Μουουλίρε
 • Νιακαρίρο
 • Νζίγκε
 • Ρουμπόνα

Δήμος Ρουλίντο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπάσε
 • Μπουρέγκα
 • Μπουσόκι
 • Μπουγιόγκα
 • Κινζούζι
 • Κυούνγκο
 • Κινιχίρα
 • Κισάρο
 • Μασόρο
 • Μπόνγκο
 • Μουράμπι
 • Νγκόμα
 • Νταραμπάνα
 • Ρουκόζο
 • Ρουσίγκα
 • Συρόνγκι
 • Τούμπα

Δήμος Ρουμπάβου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουγκέσι
 • Μπουσαμάνα
 • Κυανζάρουε
 • Γκισένι
 • Κανάμα
 • Κανζένζε
 • Μουντέντε
 • Νυακιλίμπα
 • Νυαμυούμπα
 • Νυούντο
 • Ρουμπάβου
 • Ρουγκερέρο

Δήμος Ρουσίζι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουγκαράμα
 • Μπουτάρε
 • Μπουεγέγε
 • Γκικουνταμβούρα
 • Γκασόνγκα
 • Γκιχέκε
 • Γκιχούντουε
 • Γκιτάμπι
 • Καμέμπε
 • Μουγκάνζα
 • Μουρούρου
 • Νκάνκα
 • Νκόμπο
 • Νκούνγκου
 • Νυακαμπούγιε
 • Νυακαρένζο
 • Νζαχάχα
 • Ρουιμπόγκο

Δήμος Ρουχάνγκο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μπουεραμάνα
 • Μπουιμάνα
 • Καμπαγκάρι
 • Κινάζι
 • Κινιχίρα
 • Μπούγιε
 • Μουέντο
 • Ντόνγκουε
 • Ρουχάνγκο

Δήμος Χούγιε[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Γκισάμβου
 • Καράμα
 • Κιγκόμα
 • Κινάζι
 • Μαράμπα
 • Μπάζι
 • Μουκούρα
 • Νγκόμα
 • Ρουχάσυα
 • Χούγιε
 • Ρουσατίρα
 • Ρουαντίρο
 • Σίμπι
 • Τούμπα

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]