Κατηγορία:Υδάτινα σώματα της Σλοβενίας ανά ιστορική περιοχή