Κατηγορία:Πρωτεύουσες κρατικών υποδιαιρέσεων στην Ασία