Κατηγορία:Παλαιολιθικοί αρχαιολογικοί τόποι στη Γερμανία