Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι η κατάσχεση κινητών (συνήθως χρημάτων) και απαιτήσεων, οφειλετών του Δημοσίου, που βρίσκονται στα χέρια τρίτων και αποτελεί μέσο διοικητικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου. Το νομοθετικό πλαίσιο της όλης διαδικασίας ρυθμίζεται από τα άρθρα 30-35 του Κ.Ε.Δ.Ε. και πολύ συχνό είναι το φαινόμενο της κατάσχεσης των απαιτήσεων στα χέρια Πιστωτικού Ιδρύματος ως τρίτου.

Αντικείμενο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αντικείμενο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου μπορεί να είναι

  • χρήματα, καρποί ή άλλα κινητά πράγματα που βρίσκονται στα χέρια (κατοχή) του τρίτου και ανήκουν κατά κυριότητα στον καθ΄ου(π.χ. παρακαταθήκες χρημάτων, ασυγκόμιστοι καρποί , άλλα κινητά πράγματα)
  • χρηματικές απαιτήσεις του καθ΄ου από τον τρίτο (άρθ. 9 ΚΕΔΕ & άρθ. 30 ΚΕΔΕ ).Η χρηματική απαίτηση μπορεί να είναι μέλλουσα ή υπό αίρεση ή προθεσμία, απαιτείται όμως κατά τον χρόνο της κατάσχεσης να υπάρχει η βασική έννομη σχέση ( π.χ. μίσθωση πράγματος) από την οποία απορρέει η μελλοντική απαίτηση και μπορεί κατά τον παραπάνω χρόνο να προσδιοριστεί κατ΄είδος και οφειλέτη , όχι όμως απαραίτητα και κατά ποσό

Συνέπειες κατάσχεσης εις χείρας τρίτου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ως προς τον τρίτο :

  • αναγκαστική εκχώρηση κατασχεθείσας απαίτησης στο Δημόσιο
  • απαγόρευση απόδοσης κατασχεθείσας απαίτησης στον οφειλέτη
  • απαγόρευση συμψηφισμού της κατασχεθείσας απαίτησης
  • υποχρέωση υποβολής δήλωσης τρίτου (εντός οχτώ ημερών )
  • υποχρέωση απόδοσης κατασχεμένων ποσών στον τρίτο


Ενδεικτική βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

ΚΕΔΕ άρθ. 30-34, ΚΠολΔ άρθ. 982-991