Καθαρό εισόδημα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στις επιχειρήσεις, το καθαρό εισόδημα[1][2] ή τα καθαρά κέρδη είναι τα έσοδα μείον το κόστος πωληθέντων αγαθών, τα έξοδα και τους φόρους για μια λογιστική χρήση.[3]

Εξίσωση για το καθαρό εισόδημα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καθαρό κέρδος: Για τον υπολογισμό του καθαρού κέρδους μιας επιχείρησης (όπως μια εταιρεία, ένα τμήμα ή ένα έργο), αφαιρέστε όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου ενός δίκαιου μεριδίου των γενικών εταιρικών γενικών εξόδων, από τα ακαθάριστα έσοδα ή τον κύκλο εργασιών.[4][5][6]

Καθαρό κέρδος = έσοδα από πωλήσεις - συνολικό κόστος

Το καθαρό εισόδημα αποτελεί δείκτη της θεμελιώδους κερδοφορίας μιας επιχείρησης.[7][8][9] "Είναι το εισόδημα από τη δραστηριότητα μείον το κόστος της δραστηριότητας. Η κύρια δυσκολία είναι .... πότε πρέπει να κατανεμηθεί" μεταξύ των επιχειρήσεων. "Σχεδόν εξ ορισμού, τα γενικά έξοδα είναι δαπάνες που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα με κάποιο συγκεκριμένο "έργο, προϊόν ή τμήμα. "Ένα κλασικό παράδειγμα είναι τα έξοδα προσωπικού των κεντρικών γραφείων". "Ενώ θεωρητικά είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κέρδος για οποιοδήποτε τμήμα (επιχειρηματική μονάδα), όπως ένα προϊόν ή μια περιοχή, οι υπολογισμοί συχνά καθίστανται αμφισβητήσιμοι λόγω της ανάγκης κατανομής των γενικών εξόδων". Δεδομένου ότι τα γενικά έξοδα είναι συνήθως άνισα κατανεμημένα, η κατανομή τους στις επιχειρήσεις δεν αποτελεί ακριβή επιστήμη.[10]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3330 aade.gr
  2. Μεθοδολογία για υπολογισμό εισφορών στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων centralbank.cy
  3. «IAS 1 Presentation of Financial Statements» (PDF). IFRS Foundation. 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Απριλίου 2012. 
  4. «Net Profit». marketing-dictionary.org. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  5. «What Is the Formula for Calculating Net Profit?». supliful.com. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  6. «Understanding Net Profit». www.deskera.com. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  7. «Net Income (NI) Definition: Uses, and How to Calculate It». www.investopedia.com. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  8. «7 Key Performance Indicators Commercial Banks Should Track». finmodelslab.com. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  9. «Net Income». www.mosaic.tech. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023. 
  10. «Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance». books.google.com. Ανακτήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2023.