Ινστιτούτο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Ο όρος Ινστιτούτο, πολιτογραφημένος στα ελληνικά (διεθνής όρος), κρίνεται μάλλον πολυσήμαντος. Ένα ινστιτούτο είναι οργανωσιακός φορέας που δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό, και γενικά ο όρος χαρακτηρίζει κάθε οργάνωση πολλών προσώπων με κύριο σκοπό επιδίωξης και εφαρμογής κάποιου κοινού σχεδίου που κατά κανόνα αποβλέπει σε ανώτερη επιστημονική, ή εκπαιδευτική, ή τεχνική ανάπτυξη, ή ακόμα και ηθική δημιουργία.

Κατά τον γενικό αυτόν ορισμό θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ακόμα και την Πολιτεία και την Εκκλησία ως και τα διάφορα ιδρύματα αυτών ως ινστιτούτα, χαρακτηρισμός όμως που δεν συμβαίνει εξ αφορμής του περιορισμένου κάθε φορά αριθμού μελών τους.

Με το χρόνο η έννοια αυτή περιορίστηκε σε κυρίως πνευματικά, επιστημονικά (ερευνητικά), και τεχνολογικά ιδρύματα, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Στην Ευρώπη μάλιστα περιλαμβάνονται και ιδιωτικές σχολές, με οικότροφους μαθητές, όπως ιδιαίτερα παιδαγωγικά οικοτροφεία.

Τον όρο αυτόν χρησιμοποιούν επίσης και θρησκευτικά τάγματα με τη σημασία του εσωτερικού κανονισμού ή του καταστατικού τους εξ ου και περιληπτικά και η σύγχρονη ονομασία πολλών τέτοιων ταγμάτων.

Στην Ελλάδα ο όρος αυτός συνηθίζεται περισσότερο σε ονομασίες επιστημονικών ερευνητικών κέντρων, πνευματικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων αρχαιολογικής έρευνας, καθώς και από φορείς ταχύρυθμης εκπαίδευσης, σεμιναρίων και σχολών ξένων γλωσσών (φροντιστήρια).