Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων είναι μία διεθνής Μη Κερδοσκοπική Ένωση διεπόμενη από το Βελγικό Δίκαιο (AISBL). Ιδρύθηκε το 2002 και από το 2007 λειτουργεί ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπική Ένωση διεπόμενη από το Βελγικό Δίκαιο. Έδρα της είναι οι Βρυξέλλες. Στα μέλη της ανήκουν 68 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων και Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών από 44 χώρες.

Ιστοσελίδα: http://www.efdi.eu

Σχετικές πληροφορίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

To Ευρωπαϊκό Φόρουμ Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (EFDI) ιδρύθηκε το 2002 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείτο αρχικά από 25 ιδρυτικά μέλη, τα οποία αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού μια ενιαία πλατφόρμα για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. Τον Ιούνιο του 2007 το EFDI υιοθέτησε τη νομική μορφή του Διεθνούς Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού διεπόμενου από το Βελγικό Δίκαιο. Η καταστατική του έδρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες (B-1000 Brussels, 10 Rue Montoyer, Belgium). Τα γραφεία του Προέδρου και της Γραμματείας του EFDI βρίσκονται στη Ρώμη (Via del Plebiscito, 102, 00186 Rome, Italy). Το EFDI σήμερα αριθμεί 68 μέλη ιδρύματα από συνολικά 44 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Άρθρο 6 του Καταστατικού του EFDI). Εξ αυτών, τα 57 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ΣΕΚ) είναι πλήρη μέλη τα και 11 Συστήματα Αποζημίωσης Επενδυτών (ΣΑΕ) είναι συνδεδεμένα μέλη. Το EFDI συνεργάζεται στενά με τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ακαδημαϊκούς κύκλους και ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (European Financial Services Roundtable), την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation) και την Διεθνή Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (International Association of Deposit Insurers).

Σκοπός του EFDI[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρωταρχικός σκοπός του EFDI είναι η συνεισφορά στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, μέσω αφενός της προώθησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στους τομείς της εγγύησης των καταθέσεων, της διαχείρισης κρίσεων και της αποζημίωσης επενδυτών και αφετέρου της διευκόλυνσης της επικοινωνίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, το EFDI επιδιώκει την προώθηση συζητήσεων επί ρυθμιστικών και λοιπών θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος και την διερεύνηση διασυνοριακών ζητημάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών και η επικοινωνία με ΣΕΚ εκτός Ευρώπης. Επιπροσθέτως, το EFDI εστιάζει στην εξέταση και ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογής της Οδηγίας της ΕΕ περί Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων. Το EFDI δεν προβαίνει σε δεσμευτικές διακηρύξεις εκ μέρους των μελών του. Το EFDI δύναται να εκφέρει απόψεις εκ μέρους του συνόλου ή υποομάδων των μελών του, υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις ή οι δραστηριότητες του EFDI δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία των μελών του.

Επιτροπή της ΕΕ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EFDI έχει συστήσει την Επιτροπή της ΕΕ, η οποία απαρτίζεται από όλα τα μέλη του EFDI που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή της ΕΕ ασχολείται με τη διαμόρφωση της πολιτικής του EFDI σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την εγγύηση των καταθέσεων, την υποβολή απόψεων ή θέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή οργανισμούς της ΕΕ ή συνδεδεμένους με αυτήν οργανισμούς), την αναφορά των διαβουλεύσεων των μελών του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή οργανισμούς της ΕΕ ή συνδεδεμένους με αυτήν οργανισμούς) και την εκπροσώπηση του EFDI στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ή οργανισμούς της ΕΕ ή συνδεδεμένους με αυτήν οργανισμούς).
Της Επιτροπής της ΕΕ του EFDI προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του EFDI (Roberto Moretti) (σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Καταστατικού του EFDI). Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFDI έχει ορίσει τον Alex Kuczynski Συντονιστή της Επιτροπής της ΕΕ.

Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το EFDI έχει συστήσει επίσης Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων, η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα προώθησης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας από όλα τα μέλη του EFDI. Η Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων αντιμετωπίζει θέματα του τομέα των δημοσίων σχέσεων που αφορούν την προστασία των καταθέσεων και την αποζημίωση των επενδυτών. Βασικοί στόχοι της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων είναι η ανταλλαγή εμπειρίας σε θέματα επικοινωνίας εν μέσω κρίσεων, όπως και η ενίσχυση της ενημέρωσης του κοινού για τα ΣΕΚ των χωρών μελών του EFDI.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFDI έχει ορίσει τον Δρ. Stephan Rabe Εκπρόσωπο Τύπου του EFDI. Με την ιδιότητα αυτή ο Δρ. Stephan Rabe προεδρεύει της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων.

Ομάδα Εργασίας Συστημάτων Αποζημίωσης Επενδυτών (ΣΑΕ)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ομάδα Εργασίας ΣΑΕ αποτελείται από 35 φορείς, από τους οποίους 11 είναι Συνδεδεμένα Μέλη (με αποκλειστική αρμοδιότητα αποζημίωσης επενδυτών) ενώ οι υπόλοιποι είκοσι τέσσερις (24) έχουν διττή αρμοδιότητα, εγγύησης καταθέσεων αφενός και αποζημίωσης επενδυτών αφετέρου.
Η Ομάδα Εργασίας ΣΑΕ ασχολείται με την πολιτική του EFDI αναφορικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας παρακολουθεί τη νομοθετική διαδικασία για την Οδηγία περί ΣΑΕ (97/9/ΕΚ) οργανώνοντας συναντήσεις, ανταλλάσοντας απόψεις και ζητώντας διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της ΕΕ. Περαιτέρω, η Ομάδα Εργασίας παρακολουθεί στενά τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί την ευρύτερη διεθνή συνεργασία.

Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Κρίσεων και Εξυγίανσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ομάδα Εργασίας Διαχείρισης Κρίσεων και Εξυγίανσης αναλύει και διατυπώνει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του EFDI επί θεμάτων / σχεδίων που άπτονται της ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου το EFDI να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και να αντιδρά σε σχετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαζούσης σημασίας για τα μέλη του EFDI είναι ο σύνδεσμος μεταξύ ΣΕΚ και Ταμείων Εξυγίανσης.

Μέλη του EFDI[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πλήρη Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνδεδεμένα Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρατηρητές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements)
 • Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority)
 • Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (EFR - European Financial Services Round Table)
 • Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development)
 • Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation)
 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)
 • Διεθνής Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (International Association of Deposit Insurers)
 • Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund)
 • Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank)
 • Παγκόσμιο Ινστιτούτο Αποταμιευτικών Τραπεζών / Ένωση Ευρωπαϊκών Αποταμιευτικών Τραπεζών (World Savings Banks Institute aisbl /European Savings Banks Group aisbl)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κοινό Κέντρο Ερευνών (European Commission - Joint Research Centre)

Διοικητικό Συμβούλιο του EFDI[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόεδρος: Roberto Moretti (Ιταλία)
Αντιπρόεδρος: Dirk Cupei (Γερμανία)
Ταμίας: Helmut Starnbacher (Αυστρία)

Λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Andras Fekete-Gyor (Ουγγαρία)
Francois de Lacoste Lareymondie (Γαλλία)
Andrey Pekhterev (Ρωσία)
Patrick Loeb (Ελβετία)

Πρόεδροι των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και λοιπές αρμοδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΕ: Roberto Moretti (Ιταλία)
Συντονιστής της Επιτροπής της ΕΕ: Alex Kuczynski (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πρόεδρος της ΟΕ ΣΑΕ: Dirk Cupei (Γερμανία)
Συντονιστής της ΟΕ ΣΑΕ: Johanna Palin (Φινλανδία)

Εκπρόσωπος Τύπου: Dr. Stephan Rabe (Γερμανία)
Γραμματεία: Debora Poli (Ιταλία)

Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

European Forum of Deposit Insurers
Καταστατικό του EFDI
Μνημόνιο Συνεργασίας EFDI
Οδηγίες 94/19/ΕΚ και 2009/14/ΕΚ
Οδηγία 97/9/ΕΚ