Ετερότροφος

From Βικιπαίδεια
Jump to navigation Jump to search

Στη βιολογία ως ετερότροφος, (heterotroph), χαρακτηρίζεται ο οργανισμός εκείνος που αδυνατεί ο ίδιος να κατασκευάσει τις οργανικές ουσίες εκείνες τις οποίες χρειάζεται, εξαρτώμενος έτσι από το περιβάλλον του. Ετερότροφοι οργανισμοί είναι όλα τα ζώα, όλοι οι μύκητες, πολλά βακτήρια, τα φυτά που δεν φέρουν χλωροπλάστες, καθώς και κάποια ανθοφόρα φυτά (όπως τα εντομοφάγα). Οι ετερότροφοι συνθέτουν το οργανικό τους υλικό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από τη δραστηριότητα των αυτότροφων οργανισμών. Διακρίνονται σε καταναλωτές και αποικοδομητές. Σημειώνεται ότι οι ετερότροφοι οργανισμοί κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονται δευτερο-παραγωγοί, ή δευτερογενείς παραγωγοί, ακριβώς επειδή καταναλώνουν οργανική ύλη.

Πηγή[edit | edit source]

Μαυρικάκη Ε., Γκούβρα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Γ' Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 2009

  • Σημειώνεται ότι οι ετερότροφοι οργανισμοί κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονται δευτερο-παραγωγοί, ή δευτερογενείς παραγωγοί, ακριβώς επειδή καταναλώνουν οργανική ύλη.

Δείτε επίσης[edit | edit source]