Εταιρεία Βιβλιοθηκών Τέχνης Βόρειας Αμερικής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η Εταιρεία Βιβλιοθηκών Τέχνης Βόρειας Αμερικής (αγγλ. Art Libraries Society of North America - ARLIS/NA) ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί τον οργανισμό που εκπροσωπεί τις βιβλιοθήκες τέχνης και προωθεί το έργο και τα επαγγελματικά τους συμφέροντα. Η ARLIS/NA ιδρύθηκε από μια ομάδα βιβλιοθηκονόμων που εργάζονταν σε βιβλιοθήκες τέχνης κατά την παρακολούθηση του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικάνικης Ένωσης Βιβλιοθηκών (American Library Association Annual Conference), οι οποίοι έκριναν απαραίτητη τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα εκπροσωπούσε τις βιβλιοθήκες τέχνης και θα αποτελούσε συνδετικό κρίκο μεταξύ τους [1].

Διοίκηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο οργανισμός διευθύνεται [2] από το Εκτελεστικό Συμβούλιο (Executive Board), το οποίο απαρτίζουν ο Πρόεδρος (President), ο Αντιπρόεδρος (Vice-President/President Elect), ο Προηγούμενος Πρόεδρος (Past President), ο Γραμματέας (Secretary) και ο Ταμίας (Treasurer) και σε συνεργασία με έναν Εκτελεστικό Διευθυντή (Executive Director) αποτελούν το κυβερνών όργανο της ARLIS/NA. Η εύρυθμη λειτουργία και η επίτευξη των στόχων της εταιρείας επιτυγχάνεται μέσω της ύπαρξης και της λειτουργίας Επιτροπών (Committees), Τμημάτων (Divisions), Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups) και Παραρτημάτων (Chapters). Συγκεκριμένα, οι Επιτροπές διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, ενώ τα Τμήματα και οι Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος ασχολούνται με δραστηριότητες που προωθούν τα συμφέροντα των μελών της. Η λειτουργία των Παραρτημάτων δίνει τη δυνατότητα στα μέλη τους να ενισχύσουν το έργο της ARLIS/NA σε τοπικό επίπεδο.

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αποστολή [3] της ARLIS / NA είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει το έργο της Βιβλιοθηκονομίας που συνδέεται με τον χώρο της τέχνης και της διαχείρισης των εικόνων, μέσω της διοργάνωσης ποικίλων δραστηριοτήτων, τη διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων και τη δημοσίευση σχετικού επιστημονικού υλικού. Κύριος σκοπός της είναι να υποστηρίξει το έργο των συγκεκριμένων βιβλιοθηκών και να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ARLIS / NA, βασική επιδίωξή της είναι να προωθήσει την υπεροχή στη Βιβλιοθηκονομία που σχετίζεται με την τέχνη και τη διατήρηση των εικόνων.

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το σύνολο των μελών [4] της ARLIS / NA αποτελείται από ανθρώπους της τέχνης, εκπαιδευτικούς του τομέα, καθώς και όσους ενδιαφέρονται για πληροφόρηση σχετικά με τις εικαστικές τέχνες. Τα μέλη της καταβάλουν ετήσια συνδρομή και διακρίνονται σε Μεμονωμένα άτομα ως μέλη (Individuals), Φοιτητές (Students), Συνταξιούχους / Άνεργους (Retired/Unemployed) και Δοκιμαστικά Mέλη (Introductory).Επιπλέον, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ARLIS / ΝΑ αναγνωρίζει μέλη τα οποία έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο έργο της, την ιδιότητα των Επίτιμων Δια Βίου Μελών (Honorary Lifetime Members). Η ARLIS / NA προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μελών της διαθέτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων καλύπτοντας την ποικιλομορφία που παρουσιάζει το σύνολο των συμμετεχόντων.

Δράση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ARLIS / ΝΑ αποτελεί έναν τόπο δημόσιας συζήτησης για ιδέες, απόψεις και εξελίξεις στον τομέα της πληροφόρησης σχετικά με τις εικαστικές τέχνες. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει συνεργατικές σχέσεις με συναφείς επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς αποσκοπώντας στην αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών, καθώς και την ανάπτυξη συνεργατικών προγραμμάτων για την προώθηση του έργου της. Επιπρόσθετα, η ARLIS / ΝΑ διοργανώνει ένα ετήσιο συνέδριο [5](Conference), όπου τα μέλη της έρχονται σε επαφή και συμμετέχουν στα σεμινάρια που πραγματοποιούνται παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Επιπλέον, παρέχει στα μέλη της ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων μέσα από δημοσιεύσεις υλικού σχετικού με το έργο της και τον κλάδο των βιβλιοθηκών τέχνης γενικότερα. Τέλος, αναπτύσσει και διαθέτει την «ARLIS-L» [6], μια διαδικτυακή ομάδα συζήτησης για την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]