Εταιρεία Αμερικανών Αρχειονόμων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Εταιρεία Αμερικανών Αρχειονόμων (αγγλ.Society of American Archivists - SAA) ιδρύθηκε το 1936 και έχει ως αντικείμενο την εκπροσώπηση των αρχειονόμων της Αμερικής, την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, καθώς και την ενίσχυση της διαδικασίας συντήρησης και διαχείρισης του αρχειακού υλικού της χώρας. Η SAA διευθύνεται από το Συμβούλιο (Council), που εκλέγεται από τα μέλη της και είναι αρμόδιο για τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της. Το έργο του Συμβουλίου συχνά ενισχύεται από τη συνεισφορά και την υποστήριξη Επιτροπών (Committees), Υπο-Επιτροπών (Subcommittees) και Τμημάτων (Sections), τα οποία δρουν επικουρικά κατέχοντας συγκεκριμένο αντικείμενο και σκοπό λειτουργίας. [1]

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα μέλη του Συνεδρίου των Αρχειονόμων Αμερικής (Conference of Archivists) έκριναν απαραίτητο το διαχωρισμό των επαγγελματιών αρχειονόμων από τους επιστήμονες που απλώς χρησιμοποιούσαν το αρχειακό υλικό, με την ίδρυση μιας εθνικής αρχειακής ένωσης το 1936. Η νέο-ιδρυθείσα ένωση εκπροσωπούσε όσους απασχολούνταν στον τομέα των αρχείων και είχε ως στόχο να αποτελέσει συνδετικό κρίκο μεταξύ των αρχειακών υπηρεσιών και των αρχειονόμων. Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συνέβαλε στην ίδρυση του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων (International Council on Archives), προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή αρχειακού υλικού εντός και εκτός της χώρας. Κατά τη δεκαετία του 1970 ενίσχυσε τις προσπάθειες καθιέρωσης προγραμμάτων σπουδών στην Αρχειονομία και δημοσίευσε το πρώτο από τα βασικά εγχειρίδια αρχειοθέτησης [2].

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε γενικά πλαίσια η SAA εργάζεται για την προώθηση του αρχειακού υλικού και την υποστήριξη των εργαζομένων στις σχετικές Συγκεκριμένα , η βασική επιδίωξη [3] της SAA, όπως δηλώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, είναι να καλύψει τις εκπαιδευτικές και πληροφοριακές ανάγκες των μελών της και να παρέχει καθοδήγηση για να διασφαλιστεί η συντήρηση και η χρήση των αρχείων ιστορικής αξίας.

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το σύνολο των μελών της SAA ξεπερνά τις 5.000 στμμετοχές. Η Εταιρεία παρέχει στα μέλη της προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, επαγγελματική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης. Τα μέλη της διακρίνονται στις εξής κατηγορίες [4]:

  • Μεμονωμένα άτομα ως μέλη με πλήρη δικαιώματα (Individual full membership): στη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να ενταχθούν όσοι ασχολούνται με τα αρχεία και τις σχετικές με αυτά ενέργειες και επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο της SAA.
  • Φοιτητές (Individual Student Membership): περιλαμβάνει φοιτητές που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σχετικής με τα αρχεία.
  • Συνεργαζόμενα μέλη (Individual Associate Membership): η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε άτομα που είτε κατοικούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είτε όχι και επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο της εταιρείας.
  • Ιδρύματα (Institutional Membership): ιδρύματα και οργανισμοί που ασχολούνται με τις σχετικές με τα αρχεία λειτουργίες και διακρίνονται σε Τακτικά (Regular Institutional Membership) και Υποστηρικτικά (Sustaining Institutional Membership) Μέλη.

Δράση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η SAA υποστηρίζει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της πληροφόρησης, προωθεί την έρευνα που συνδέεται με τα αρχεία, διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια σε όλη τη χώρα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και χρηματοδοτεί ποικίλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Τα προγράμματα και τα εργαστήρια που παρέχει αξιολογούνται σε συνεχή βάση προκειμένου να καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του χώρου. Επιπλέον, διοργανώνει μια ετήσια συνάντηση (Annual Meeting) [5], στην οποία παρευρίσκονται αρχειονόμοι και άνθρωποι που απασχολούνται στον τομέα των αρχείων, ενημερώνονται για νέα και εξελίξεις στο χώρο και συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και εργαστήρια που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Παράλληλα, εργάζεται για να διευρύνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνοντας όλους τους τύπους των ηλεκτρονικών αρχείων και συστημάτων διατήρησης τους, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει διευρυμένη πρόσβαση σε δεδομένα κάθε τύπου. Επιπρόσθετα, η SAA δραστηριοποιείται και στο χώρο των εκδόσεων εκδίδοντας το εξαμηνιαίο περιοδικό «The American Archivist» [6] σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες αρχειονόμους της Αμερικής. Το περιοδικό περιέχει αξιολογημένα άρθρα, τα οποία πραγματεύονται σημαντικά και επίκαιρα θέματα του χώρου των αρχείων αντανακλώντας το συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο του αρχειακού επαγγέλματος. Μια ακόμη, έκδοση της SAA είναι το Ενημερωτικό Δελτίο «Archival Outlook» [7], το οποίο δημοσιεύεται κάθε δύο μήνες και μελετά και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων σχετικών με τα αρχεία και το αρχειακό επάγγελμα. Στο σύνολο των δραστηριοτήτων της SAA εντάσσεται και η δημιουργία του ιδρύματος «SAA Foundation» [8], το οποίο χρηματοδοτεί ποικίλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμβάλλει στη συλλογή αρχειακού υλικού και να ενισχύσει τη συντήρηση των αρχείων σε βάθος χρόνου.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]