Ερυθροβλάστης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια


Οι ερυθροβλάστες είναι πρόγονα κύτταρα των ερυθροκυττάρων (ερυθρών αιμοσφαιρίων). Αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ προερυθροβλαστών και δικτυοερυθροκυττάρων.

Ορολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μερικές φορές στη βιβλιογραφία οι ερυθροβλάστες απαντώνται με τον όρο νορμοβλάστες. Γενικώς, ως νορμοβλάστες χαρακτηρίζονται οι ερυθροβλάστες οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σωστά. Αντιθέτως, με τον όρο μεγαλοβλάστες περιγράφονται οι αφύσικα μεγάλοι σε μέγεθος ερυθροβλάστες που παρατηρούνται σε ασθενείς με μεγαλοβλαστική αναιμία.

Ανάπτυξη/Διαφοροποίηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσής τους οι ερυθροβλάστες χαρακτηρίζονται ως:

  • βασεόφιλοι (πιο ανώριμο στάδιο)
  • πολυχρωματικοί ή πολυχρωματόφιλοι (ενδιάμεσο στάδιο)
  • ορθοχρωματικοί ή ορθοχρωματόφιλοι (πιο ώριμο στάδιο)

Καθώς ωριμάζουν, οι ερυθροβλάστες γίνονται πιο μικροί σε μέγεθος, ενώ παράλληλα ο πυρήνας τους συμπυκνώνεται και μετατοπίζεται προς τη μια πλευρά του κυττάρου κοντά στην πλασματική μεμβράνη προκειμένου στο στάδιο του ορθοχρωματικού ερυθροβλάστη να απωλέσουν τον πυρήνα τους και να μετατραπούν σε δικτυοερυθροκύτταρα. Τα στάδια της ανάπτυξης των ερυθροβλαστών απεικονίζονται παρακάτω.

HSC=Αιμοποιητικό βλαστοκύτταρο (Hematopoietic stem cell) , Progenitor=Κύτταρο προγεννήτορας (Progenitor cell) , L-blast=Λεμφοβλάστης (Lymphoblast) , Λεμφοκύτταρο (Lymphocyte) , Mo-blast=Μονοβλάστης (Monoblast) , Μονοκύτταρο (Monocyte), Μυελοβλάστης (Myeloblast) , Pro-M=Προμυελοκύτταρο (Promyelocyte) , Μυελοκύτταρο (Myelocyte) , Meta-M=Μεταμυελοκύτταρο (Metamyelocyte) , Ουδετερόφιλο κοκκιοκύτταρο(Neutrophil) , Ηωσινόφιλο κοκκιοκύτταρο (Eosinophil) , Βασεόφιλο κοκκιοκύτταρο (Basophil) , Pro-E=Προερυθροβλάστης (Proerythroblast) , Baso-E=Βασεόφιλος ερυθροβλάστης (Basophilic erythroblast) , Poly-E=Πολυχρωματικός ερυθροβλάστης (Polychromatic erythroblast) , Ortho-E=Ορθοχρωματικός ερυθροβλάστης (Orthochromatic erythroblast) , Ερυθροκύτταρο (Erythrocyte) , Προμεγακαρυοκύτταρο (Promegakaryocyte) , Μεγακαρυοκύτταρο (Megakaryocyte) , Αιμοπετάλιο (Platelet)
Σχεδιαστική απεικόνιση Περιγραφή Εικόνα μικροσκοπίου
Προερυθροβλάστης
Βασεόφιλος ερυθροβλάστης
Πολυχρωματικός (ή πολυχρωματόφιλος) ερυθροβλάστης
Ορθοχρωματικός (ή ορθοχρωματόφιλος) ερυθροβλάστης