Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση2001
ΔικαιοδοσίαΚυπριακή Δημοκρατία
ΈδραΛευκωσία, Κύπρος
Ιστότοποςcysec.gov.cy

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου[1] έχει παρόμοιες αρμοδιότητες και εξουσίες με τις αντίστοιχες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι Εποπτικές Αρχές διέπονται από Οδηγίες της ΕΕ.

Αναλυτικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Επιτροπή χαρακτηρίζεται ως «Διοικητικό Συλλογικό Όργανο Εποπτείας».

Σύσταση και θητεία Δ.Σ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τρία άλλα μέλη. Στις συνεδρίες του Συμβουλίου παρακάθεται εκπρόσωπος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος έχει δικαίωμα να εγγράφει θέματα στην ημερήσια διάταξη, να μετέχει στις συζητήσεις και να εκφράζει απόψεις αλλά στερείται του δικαιώματος ψήφου. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού Οικονομικών και η θητεία τους είναι πενταετής με εξαίρεση την θητεία του Αντιπροέδρου και δύο εκ των άλλων μελών που διορίζονται για πρώτη φορά, η οποία είναι τετραετής και τριετής αντίστοιχα για σκοπούς διατήρησης της συνέχειας στην σύνθεση της Επιτροπής. Η θητεία για όλα τα μέλη είναι ανανεώσιμη για πέντε πρόσθετα έτη.

Αρμοδιότητες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Να εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και τις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές.
  2. Να εποπτεύει και ελέγχει τους εκδότες των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο τίτλων, τις ΕΠΕΥ καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια.
  3. Να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
  4. Να προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών και να απευθύνει προς τούτο γραπτό αίτημα σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό που θεωρεί ότι είναι σε θέση να παράσχει τις πληροφορίες.
  5. Να χορηγεί άδεια λειτουργίας σε αμοιβαία κεφάλαια, σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμβανομένων Συμβούλων Επενδύσεων, ΕΠΕΥ και Χρηματιστών.
  6. Να ανακαλεί τις άδειες αυτές για ειδικούς λόγους όπως ειδικότερα καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  7. Να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές εναντίον Χρηματιστών, ΕΠΕΥ και Συμβούλων Επενδύσεων καθώς σε οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενέχεται σε παράβαση της Χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Ετήσιες Εκθέσεις Ε.Κ. ετών 2001-2014.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]