Ενθυλάκωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική ενός δικτύου,κάθε επίπεδο επικοινωνεί με το αντίστοιχο ομότιμό του,χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο του ίδιου επιπέδου.Η λειτουργία αυτή όμως,εκτελείται έμμεσα καθώς κάθε επίπεδο έχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μόνο με τα γειτονικά του,μέσω της διεπαφής τους.

Έτσι,κατά την αποστολή δεδομένων από την μια εφαρμογή στην απομακρυσμένη,τα δεδομένα προωθούνται από το κάθε επίπεδο προς τα κάτω,στο αμέσως κατώτερο.Κάθε επίπεδο προσθέτει στα δεδομένα πληροφορίες ελέγχου για το αντίστοιχο,απέναντι,επίπεδο ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχή παράδοσή τους.Οι πληροφορίες ελέγχου προστίθενται μπροστά από τα δεδομένα που πρόκειται να αποσταλούν και ονομάζονται επικεφαλίδα.Ορισμένα επίπεδα προσθέτουν πληροφορίες και στο τέλος των δεδομένων (όπως το 2ο επίπεδο του OSI) με σκοπό να εξασφαλιστεί η αναγνώριση σφαλμάτων κατά την μετάδοση στο φυσικό μέσο.

Κάθε επίπεδο χειρίζεται την πληροφορία που λαμβάνει από το ανώτερό του ως δεδομένα και προσθέτει μπροστά τους τη δική του επικεφαλίδα.Η προσθήκη σαν περίβλημα των πληροφοριών ελέγχου στα δεδομένα ονομάζεται ενθυλάκωση η στα Αγγλικά encapsulation.


Παρατηρώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία στη διεπαφή του επιπέδου διαδικτύου με το ζεύξης δεδομένων,ένα αυτοδύναμο πακέτο του επιπέδου διαδικτύου τοποθετείται μέσα,δηλαδή ενθυλακώνεται σε ένα πλαίσιο του επιπέδου ζεύξης δεδομένων καθώς περικλείεται ανάμεσα στην επικεφαλίδα και στην ακολουθία ελέγχου του πλαισίου (Frame Check Sequence).Με απλά λόγια,ένα "πακέτο" ανωτέρου επιπέδου τοποθετείται,ως δεδομένα,μέσα σε ένα "πακέτο" του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

Οι πληροφορίες ελέγχου που προστίθενται κατά την διαδικασία ελέγχου είναι κυρίως διευθύνσεις,χαρακτήρες ελέγχου σφαλμάτων ή άλλοι χαρακτήρες ελέγχου και συγχρονισμού.

Στο φυσικό επίπεδο,οι άσσοι και τα μηδενικά που απαρτίζουν το πλαίσιο,μετατρέπονται σε σήματα κατάλληλα για το φυσικό μέσο.

Κατά την λήψη των δεδομένων συμβαίνει η αντίστροφη διαδικασία.Κάθε επίπεδο,αφαιρεί τις πληροφορίες ελέγχου που αφορούν το ίδιο και προωθεί τα δεδομένα στο ανώτερό του.Στην παραπάνω εικόνα,φαίνεται η διαδικασία της ενθυλάκωσης στο μοντέλο TCP/IP,καθώς και η ονομασία της βασικής μονάδας πληροφορίας του πρωτοκόλλου κάθε επιπέδου (Protocol Data Unit).