Εμμανουήλ Πορταλιός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΡΤΑΛΙΟΣ

Εγεννήθη εν Παντανάσση Αμαρίου τω 1833 .Φύσει πολεμικός και φλογερός πατριώτης, επολέμησε γενναίως κατά τας διαφόρους Κρητικάς επαναστάσεις.

Κατά το ένοπλον κίνηματου Μαυρογένους(1858) εξελέγη πληρεξούσιος της επαρχίας του.

Κατά την πολιορκίαν του Αρκαδίου επολέμησε μετά του Κορωναίου και των συνεπαρχιωτών του κατά του υπερόπλου εχθρού.

Μετά τον θάνατο του Διογένους Μοσχοβίτου εξελέγη παμψηφεί παρά της επαρχίας του Γενικός αρχηγός Αμαρίου

Τοιούτος διετέλεσε και κατά τας μετά ταυτα, επαναστάσεις (1878,1889,1896,1897)

Πλήν της πολεμικής του δράσεως ο Εμμανουήλ Πορτάλιος έχει να επιδείξει και δράσιν αξιόλογον κατά τας ειρηνκάς περιόδους

Μετά την επανάστασιν του 1866 εξελέγη παρά της επαρχίας του διοικητικός σύμβουλος.

Επίσης διετέλεσε μέλος της δημογεροντίας Ρεθύμνης.

Το 1885 εξελέγη πληρεξούσιος Αμαρίου δια την Κρητικήν Συνέλευσιν

Κατά τας εν Αθήνας εορτάς επι τη ενηλικιώσει του Διαδόχου Κωνσταντίνου ο Εμμ. Πορτάλιος και ο εξ Ανωγείων Μυλοποτάμου Ιωάννης Σκουλάς παρέστησαν

κατ αυτάς ως αντιπρόσωποι του τμήματος Ρεθύμνης, οπότε απενεμήθη αυτώ ο ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Επι της Κρητκής Πολιτείας διωρίσθη το 1902 , υπο του Πρίγκηπος Γεωργίου , υπάτου Αρμοστού των δυνάμεων , εις εκ των δέκα ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ους κατά το Κρητικόν Σύνταγμα , είχε ούτος δικαίωμα να διορίζε ιδια την Κρητικήν Βουλήν

Απεβίωσεν εν Αθήναις 26 Σεπτεμβρίου 1909.

Ο Εμμ. Πορτάλιος ήταν πρωτοεξάδελφος του εκ Πηγής Ρεθύμνου Γεωργίου Πορτάλιου , γραμματέως ως γνωστόν, της εν Αρκαδίω Επαναστατικής επιτροπής (1866)

και φονευθέντος εκεί.

Κείμενο απο το βιβλίο του Τιμοθεου ΒΕΝΕΡΗ Μητροπολίτου Κρήτης:(1934- 1941 ) ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Έκδοσις 1938