Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 ή ΕΓΣΑ'87 είναι ένα γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα από το 1990. Σύστημα αναφοράς στη Γεωδαισία καλούμε εκείνο το πλαίσιο παραμέτρων και συστημάτων συντεταγμένων που συνδέεται με μία συγκεκριμένη περιοχή ή με ένα συγκεκριμένο χώρο ή και με ολόκληρη τη γη και ως προς το οποίο καθορίζονται οι θέσεις σημείων και αντικειμένων της φυσικής γήινης επιφάνειας ή/και μελετάται η κίνηση και δυναμική συμπεριφορά τους με τον χρόνο.[1] .

ΕΓΣΑ'87 datum[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΓΣΑ'87 προδιαγράφει ένα τοπικό, μη γεωκεντρικό datum το οποίο είναι συνδεδεμένο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες του γεωδαιτικού σταθμού του Διονύσου ΒΔ των Αθηνών (Dionysos Satellite Observatory ή DSO, 38°04′42″N 23°55′59″E / 38.078400°N 23.932939°E / 38.078400; 23.932939). Το κεντρικό βάθρο στη θέση αυτή έχει εξ ορισμού συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ'87 38° 4'  33.8000" N - 23° 55'  51.0000"E, N = +7 m.

Παρόλο που το ΕΓΣΑ'87 χρησιμοποιεί το ελλειψοειδές GRS80, δηλαδή το ίδιο με το γεωδαιτικό σύστημα WGS84 που χρησιμοποιεί το GNSS, η αρχή των αξόνων έχει μετατοπισθεί σχετικά με το κέντρο της Γης κατά GRS80 ώστε η επιφάνεια του ελλειψοειδούς να προσαρμόζεται καλύτερα στο γεωειδές στην περιοχή της Ελλάδος.[2] Η προδιαγραφείσα μετατόπιση σε σχέση με το WGS84 (δηλαδή η διαφορά ΕΓΣΑ-WGS84) είναι: Δx = +199,723 m, Δy = -74,030 m, Δz = -246,018 m.

Το datum του ΕΓΣΑ'87 υλοποιείται με ένα τριγωνομετρικό δίκτυο Α' τάξεως το οποίο αποτελείται από περίπου 30 σταθμούς τριγωνισμού διεσπαρμένους στον ελληνικό χώρο και οι οποίοι συντηρούνται από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό των γεωδαιτικών συντεταγμένων το 1987 υπολογίζεται σε 0.1 ppm (1x10-7). [3] Υπάρχουν σημαντικές τεκτονικές μετατοπίσεις, οι οποίες μετακινούν διάφορα τμήματα του ελληνικού χώρου προς διάφορες διευθύνσεις, και οι οποίες οδηγούν σε ασυμβατότητες γεωδαιτικών μετρήσεων που ελήφθησαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.[4][5]

Χαρτογραφική προβολή ΕΓΣΑ'87[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΓΣΑ'87 προδιαγράφει επίσης μια εγκάρσια μερκατορική (TM) χαρτογραφική προβολή με m0=0.9996, που καλύπτει έξι μοίρες γεωγραφικού μήκους εκατέρωθεν του 24ου μεσημβρινού (18°E-30°E). Με τον τρόπο αυτό όλη η ελληνική επικράτεια (η οποία εκτείνεται περίπου σε 9° γεωγραφικού μήκους) προβάλλεται σε μία ζώνη. Οι χαρτογραφικές συντεταγμένες είναι σε μέτρα. Στην κατεύθυνση Y (S-N) το 0 αντιστοιχεί στον ισημερινό. Στην κατεύθυνση Χ (W-E) η τιμή 500000 m αποδίδεται στον κεντρικό μεσημβρινό (24°), ώστε να αποφεύγονται αρνητικές τιμές. [6]

Μετατροπείς από/προς WGS84[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετάβαση στο HTRS07[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρόλο που το ΕΓΣΑ'87 χρησιμοποείται σήμερα ευρύτατα για τις περισσότερες μη στρατιωτικές εφαρμογές,[7] σταδιακά αντικαθίσταται από το νέο Hellenic Terrestrial Reference System 2007 ή HTRS07. Το HTRS07, το οποίο προδιαγράφεται για χρήση από το Ελληνικό Σύστημα Προσδιορισμού Θέσεως (HEPOS), βασίζεται σε μετρήσεις GNSS και είναι συμβατό με το Ευρωπαϊκό Επίγειο Σύστημα Αναφοράς 1989 (European Terrestrial Reference System 1989 ή ETRS89). Το HTRS07 χρησιμοποιείται προς το παρόν στην σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Βιβλιογραφικές αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Μπιλλήρης, Χ. (2007). Εισαγωγή στην Γεωδαισία. Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Μ.Π. σελ. 57. 
  2. Delikaroglou. D. (2008). «The Hellenic Positioning System (HEPOS) and its foreseeable implications on the Spatial Data Infrastructure in Greece». Tech. Chron. Sci. J. TCG I (1-2): 95-103. 
  3. Φωτίου Α· Λιβιεράτος, Ε. (2000). Ελλειψοειδής Γεωδαισία & Γεωδαιτικά Δίκτυα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. σελίδες 116–117. 
  4. Rokos, D.; Kyriazis, K.; Lolonis, P. (Απρίλιος 2010). «Setting Up the Infrastructure for Improving the Development of Cadastre en Greece». FIG Congress 2010 (Sydney). 
  5. Χατζηνίκος, Μιλτιάδης; Chatzinikos, Miltiadis (2013-11-01). Μελέτη των μετακινήσεων του γήινου φλοιού στον ελλαδικό χώρο με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων GNSS. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Πολυτεχνική, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. doi:10.12681/eadd/35287. http://didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35287. 
  6. Φωτίου Α· Λιβιεράτος, Ε. (2000). Ελλειψοειδής Γεωδαισία & Γεωδαιτικά Δίκτυα. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη. σελίδες 258–259. 
  7. Χάρτες στρατιωτικής χρήσεως που εκδίδονται από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού παραδοσιάκά βασίζονται στο datum ED50 με εγκάρσια μερκατορική προβολή ΝΑΤΟ UTM, ενώ οι χάρτες γενικής χρήσεως του ίδιου εκδότη βασίζονται στο ΕΓΣΑ'87.

Βλέπε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόσθετες πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]