Δικαστικά έξοδα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως δικαστικά έξοδα θεωρούνται οι υποχρεωτικά καταβαλλόμενες δαπάνες από τους διαδίκους προς διεξαγωγή της δίκης.

Τα έξοδα αυτά είναι το χαρτόσημο, το παράβολο, το αγωγόσημο και αμοιβές δικηγόρων, κλητήρων κλπ. Τα δικαστικά έξοδα καταλογίζει το δικαστήριο στους διαδίκους κατά την κρίση του. Συνήθως καταλογίζονται στον ηττηθέντα διάδικο, σε περιπτώσεις όμως που η έκβαση της δίκης ήταν δικαιολογημένα αμφίβολη εξ αρχής, μπορεί το δικαστήριο να τα κατανείμει έξ ίσου στους διαδίκους. Προσβολή απόφασης με ένδικο μέσο μόνο για την κατανομή των δικαστικών εξόδων δεν επιτρέπεται. Αν κάποιος βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ευεργέτημα της πενίας και να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων.