Δημόσιο σχολείο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως δημόσια σχολεία αποκαλούνται γενικά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια στα οποία η φοίτηση των παιδιών προσφέρεται χωρίς χρέωση. Η χρηματοδότηση των δημόσιων σχολείων γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τη φορολογία.

Δημόσια σχολεία υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου. Ωστόσο, η δομή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα των δημόσιων σχολείων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα. Γενικά, ο όρος δημόσια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας (από τανηπιαγωγείο έως τη Γ΄ Λυκείου), και της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστήμια, κολλέγια και τεχνικές σχολές), τα οποία χρηματοδοτούνται και εποπτεύονται από τη κυβέρνηση και όχι από ιδιωτικούς φορείς. Πριν την δημιουργία των δημόσιων (χρηματοδοτούμενων από τη κυβέρνηση) σχολείων το εκπαιδευτικό σύστημα στις διάφορες χώρες διέφερε: σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε ένα καθιερωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που εξυπηρετούσε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού (αν και πολλές φορές εξυπηρετούσε κυρίως τα παιδιά της ελίτ), το οποίο χρηματοδοτούσαν θρησκευτικοί οργανισμοί. Η εισαγωγή των χρηματοδοτούμενων από τη κυβέρνηση σχολείων κατάφερε, μερικές φορές, να χτιστεί πάνω στο καθιερωμένο σύστημα. Συχνά τα δύο παραπάνω συστήματα συνεχίζουν να υφίστανται, μερικές φορές υπό μια παράλληλη και συμπληρωματική σχέση και άλλες φορές υπό μια λιγότερο αρμονική σχέση.