Δίγλωσσος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Δίγλωσση πινακίδα οδικής σήμανσης

Δίγλωσσος είναι κάποιος ομιλητής που ομιλεί δυο ή περισσότερες γλώσσες. Στα αγγλικά αναφέρεται ως bilingual.

Κατά τον Bloomfield (1933:56)[1] δίγλωσσος είναι ο χρήστης δυο γλωσσών σε επίπεδο φυσικού ομιλητή. Ο Haugen (1953:7)[2] υποστήριζε οτι δίγλώσσος είναι αυτός που είναι ικανός να σχηματίσει -εν γνώσει του- εκφωνήματα με συγκεκριμένο νόημα σε μια άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής του.

Σύμφωνα με την Skutnabb-Kangas (1984,1988)[3] μπορούμε να αξιολογήσουμε έαν κάποιος είναι δίγλωσσος μέσω τεσσάρων κριτηρίων:

  • προέλευση
  • ικανότητα
  • λειτουργία
  • στάση
Σχήμα διγλώσσίας κατά την Skutnabb-Kangas
Κριτήριο Μητρική είναι η γλώσσα Ένα άτομο είναι δίγλωσσο όταν
Προέλευση την οποία ο ομιλητής έχει μάθει πρώτη Α) Έχει μάθει δυο γλώσσες στο οικογενειακό του περιβάλλον από φυσικούς ομιλητές
Β) Χρησιμοποιούσε παράλληλα από την αρχή δύο γλώσσες ως μέσο επικοινωνίας <
Ικανότητα την οποία ο ομιλητής κατέχει καλύτερα α) έχει απόλυτη γνώση και των δυο γλωσσών
β) έχει γνώση και των δυο γλωσσών παρόμοια με αυτή του φυσικού ομιλιτή
γ) παράγει ορθά εκφωνήματα στην άλλη γλώσσα
δ) έχει κάποια γνώση της γραμματικό-συντακτικής δομής της άλλης γλώσσας
ε) έχει έρθει σε επάφη με μια άλλη γλώσσα
Λειτουργία την οποία ο ομιλιτής χρησιμοποιεί περισσότερο χρησιμοποιεί (η μπορεί να χρησιμοποιήσει) δυο γλώσσες στις περισσότερες περιστάσεις
Στάση Α) την οποία ο ομιλιτής ταυτίζεται (εσωτερική ταύτιση
Β) της οποίας οι άλλοι θεωρούν φυσικό ομιλιτή (εξωτερική ταύτιση)
α) αποκτά ταυτότητα ως άτομο με δυο γλώσσες και δυο κουλτούρες
αναγνωρίζεται από τους άλλους ως γνώστης δυο γλωσσών/δίγλωσσος

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Language Bloomfield, New York: Holt 1933
  2. The Norwegian Language in America Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Haugen 1953
  3. Bilingualism or not? The education of minorities. Clevedon, Multilingual Matters 1984
    Multilingualism and the education of minority children:Tove Skutnabb-Kangas και J. Cummins. Clevedon, Multilingual Matters 1988

Γι περαιτέρω ανάγνωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας Α. Αρχάκης και Μ. Κονδύλη, εκδόσεις Νήσος 2002