Βικιπαίδεια:WikiProject Check Wikipedia/Μετάφραση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
#########################
# metadata
#########################
 project=elwiki END
 category_001=[[Κατηγορία:Wikipedia maintenance|Check]]
[[Κατηγορία:Wikipedia cleanup|*]]
[[Κατηγορία:Wikipedia WikiProjects|Check]]
[[Κατηγορία:Articles with invalid ISBNs|*]] END #for example: [[Κατηγορία:Wikipedia]]

#########################
# start text
#########################

 start_text_elwiki={{backlog}}{{shortcut|WP:CHECKWIKI|WP:WPCHECK}}
<div style="float:left">[[Αρχείο:Yes check.svg|left|55px|Check Wikipedia]]</div>
Το εγχείρημα ''Check Wikipedia''' έχει ως στόχο τη διόρθωση του συντακτικού του κώδικα της Βικιπαίδεια και άλλων λαθών. Καθημερινά πραγματοποιείται μια σειρά ελέγχων στη βάση δεδομένων και στα νέα άρθρα και δημιουργούνται λίστες για κάθε έλεγχο (οι έλεγχοι αριθμούνται με το σύστημα που φαίνεται στον [[#Summary|πίνακα]] παρακάτω). Οι λίστες αυτής της σελίδας ανανεώνονται σε καθημερινή βάση.

 END
#########################
# description
#########################

 description_text_elwiki=== Project description ==
* '''Ποιος είναι ο στόχος αυτού του εγχειρήματος;'''
** Το εγχείρημα αυτό θα βοηθήσει στην εκκαθάριση των δεδομένων όλων των λημμάτων σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.
** Αν έχουν σαφή και καθαρή σύνταξη σε όλα τα λήμματα, τότε περισσότερα εγχειρήματα (για παράδειγμα: το Wikipedia-DVD) μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα μας πιο εύκολα.
** Το εγχείρημα εμπνεύστηκε από το [[:en:Wikipedia:WikiProject Wiki Syntax|WikiProject Wiki Syntax]].
** Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ενός εγχειρήματος της Wikipedia χωρίς το λογισμικό MediaWiki χρειάζεται να γράψετε έναν parser. Αν πολλά λήμματα περιλαμβάνουν λάθος σύνταξη, θα είναι δύσκολο να προγραμματίσετε τον parser καθώς αυτός χρειάζεται να είναι αρκετά περίπλοκος για να αναγνωρίζει τα συντακτικά λάθη.
** Το εγχείρημα αυτό βοηθά να βρούμε πολλά λάθη σε οποιαδήποτε γλώσσα και θα υποστηρίξει πολλές γλώσσες στο μέλλον.

=== Εργαλεία ===
Τα ακόλουθα εργαλεία μπορεί να είναι χρήσιμα όταν διενεργείτε ελέγχους στη Βικιπαίδεια:
* [[WP:CLEANER|WPCleaner]] (WPC)
* [[Βικιπαίδεια:AWB|AutoWikiBrowser]] (AWB)
* [[m:Pywikipediabot|Pywikipediabot]] (PY)

Τα παρακάτω [[WP:US|script χρηστών]] είναι πιθανώς χρήσιμα όταν διενεργείτε ελέγχους στη Βικιπαίδεια:
* [[WP:AutoEd|Αυτόματη Έκδοση]] Καθαρίζει τη σύνταξη Wiki (WikiSyntax) και τα στοιχεία HTML. H προεπιλογή "ελεγκτής_wiki" προτείνεται για χρήσης εδώ και είναι η υποτιθέμενη προεπιλογή με τις σημειώσεις για το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο κάτω .
* [[WP:ADVISOR|Σύμβουλος]] απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση και μπορεί να βοηθήσει σε πράγματα που δεν είναι δυνατόν να αυτοματοποιηθούν πλήρως.

Τα ακόλουθα [[WP:GADGET|Εργαλεία]] είναι πιθανώς χρήσιμα όταν διενεργείτε ελέγχους στη Βικιπαίδεια:
* [[WP:WIKED|wikEd]], Πλήρης ενσωματωμένος επεξεργαστής κειμένου στη Wikipedia, πουθ προσθέτει διευρυμένες δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου, στις οποίες περιλαμβάνονται: en
**μετατροπή της σύνταξης HTML (περιλαμβανομένων των πινάκων και των καταλόγων) σε κώδικα wiki
**μετατροπή κωδικοποιήσεων γραμματοσειρών HTML σε Unicode
**διάφορες διορθώσεις κεφαλίδων και καταλόγων

 END
#########################
# priority
#########################

 top_priority_elwiki=Υψηλή προτεραιότητα END
 middle_priority_elwiki=Μέση προτεραιότητα END
 lowest_priority_elwiki=Χαμηλή προτεραιότητα END

# Please only translate the variables with …_elwiki at the end of the name. Not …_script= .
#########################
# error description
#########################
# prio = -1 (άγνωστο)
# prio = 0 (απενεργοποιημένο)
# prio = 1 (υψηλή προτεραιότητα)
# prio = 2 (μέση προτεραιότητα)
# prio = 3 (χαμηλή προτεραιότητα)


 error_001_prio_elwiki=3 END
 error_001_head_elwiki=Πρότυπο που περιέχει τη λέξη πρότυπο END
 error_001_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει πρότυπο με την άχρηστη λέξη "πρότυπο". END

###########################################################################

 error_002_prio_elwiki=1 END
 error_002_head_elwiki=Αρθρο με λάθος σύνταξη σε ετικέτα END
 error_002_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει κάποια ετικέτα, (πχ. &lt;br&gt;, &lt;center&gt; ή &lt;small&gt;) με λάθος σύνταξη
<ul>
<li>&lt;br\&gt; (note the backslash)</li>
<li>&lt;\br&gt; (note the backslash)</li>
<li>&lt;br.&gt;</li>
</ul>
but a &lt;br /&gt; tag (note the slash) is necessary in order to be correct <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML">XTHML</a>-syntax (see <a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/#h-4.6">page 1</a> and <a href="http://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-20060816/#sec-starttags">page 2</a>). AutoEd usually fixes this issue. <br />
<br />
MediaWiki converts &lt;br&gt; to &lt;br /&gt; (with slash) END

###########################################################################

 error_003_prio_elwiki=1 END
 error_003_head_elwiki=Έλλειψη λίστας αναφορών END
 error_003_desc_elwiki=Το άρθρο έχει τουλάχιστον μα παραπομπή αλλά δεν έχει πρότυπο λίστας παραπομπών END
 error_003_templates_elwiki=
  reflist
  ref-list
  refs
  listaref
  footnotes
  Παραπομπές
  παραπομπές
  Σημειώσεις END

###########################################################################

 error_004_prio_elwiki=0 END
 error_004_head_elwiki=Αρθρο με εξωτερικό σύνδεσμο END
 error_004_desc_elwiki=<!-- If enabled, this is likely to generate tons of articles -->This article has an external link and no corresponding section header (like "== External links =="). All external links should be in the reference or the external links section. END

###########################################################################

 error_005_prio_elwiki=1 END
 error_005_head_elwiki=Σχόλιο που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_005_desc_elwiki=Comments, which start with "&lt;!--" need an ending "--&gt;". END

###########################################################################

 error_006_prio_elwiki=0 END
 error_006_head_elwiki=DEFAULTSORT με ειδικούς χαρακτήρες END
 error_006_desc_elwiki=Please don't use special letters in the DEFAULTSORT.
<ul>
<li>in de: ä → a, ö → o, ü → u, ß → ss</li>
<li>in fi: ü → y, é → e, ß → ss, etc.</li>
<li>in sv and fi is allowed ÅÄÖåäö</li>
</ul>
In English, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/diacritic">diacritics</a> should generally be stripped, e.g.:
<ul>
<li>à, ä, ã, æ, ă → a</li>
</ul>
See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Categorization#Sort_order">Categorization#Sort_order</a>, for full details. AWB fixes this.<br />
<br />
Some special characters at the beginning of sortkeys are acceptable despite being listed here, samples: * !.
 END

###########################################################################

 error_007_prio_elwiki=2 END
 error_007_head_elwiki=Επικεφαλίδες που ξεκινούν με τρία "=" END
 error_007_desc_elwiki=The first headline starts with "=== XY ===" (creating a &lt;h3&gt; header). It should be "== XY ==" (a &lt;h2&gt; header). There are no headlines with "==" in the article (see also <a href="http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=elwiki&view=only&id=83">check #083</a>). Generally, all headings can be adjusted by one level. See also: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">#Section headings</a> and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html">WCAG20-TECHS/G141</a>.<br />
<br />
Most occurrences are fixed by AWB. A user-fix for pywikipediabot is available <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:AutoWikiBrowser/Feature requests/Archive 5#Section header level .28WikiProject Check Wikipedia .237.29">here</a>. END

###########################################################################

 error_008_prio_elwiki=1 END
 error_008_head_elwiki=Επικεφαλίδα που πρέπει να λήγει σε "=" END
 error_008_desc_elwiki=A headline should end with an "=" (not handled by AWB). END

###########################################################################

 error_009_prio_elwiki=3 END
 error_009_head_elwiki=Περισσότερες από μια κατηγορίες σε μια γραμμή END
 error_009_desc_elwiki=There is more than one category on a single line. Please write only one per line; it is easier to read. AWB can fix these. END

###########################################################################

 error_010_prio_elwiki=1 END
 error_010_head_elwiki=Αγκύλες που δεν έχουν κλείσει σωστά END
 error_010_desc_elwiki=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. <br />
<br />
<b>AWB</b>: AWB has a feature "Highlight first unbalanced brackets if found" (in the Options menu) that moves the part of the page with the unmatched brackets to the lowest part of AWB's "edit box". This simplifies fixing them manually. See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Missing opening or closing brackets, table and template markup">discussion</a>.<br />
AWB also fixes some directly. END

###########################################################################

 error_011_prio_elwiki=0 END
 error_011_head_elwiki=HTML named entities END
 error_011_desc_elwiki=The script found <tt>&a<code></code>uml;</tt> or <tt>&o<code></code>uml;</tt> or <tt>&u<code></code>uml;</tt>, <tt>&sz<code></code>lig;</tt> or other similar characters. Please use <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a> characters (äüöÄÜÖßåÅ…). <br />
<br />
Full list: ä ö ü ß å … " − ‾ ¢ £ € § † ‘ ’ · • © ® ™ ¿ ¡ æ ç ñ â á à ↓ ↑ ↵ → ← ↔ <br />
<br />
This is not handled by AWB. AutoEd should be able to make most of these replacements. <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Pywikipediabot">Pywikipediabot</a> should be able to do most of them automatically. END

###########################################################################

 error_012_prio_elwiki=3 END
 error_012_head_elwiki=Στοιχεία λίστας HTML END
 error_012_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει "&lt;ol&gt;", "&lt;ul&gt;" ή "&lt;li&gt;". Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν με απλούστερο κώδικα wiki. END

###########################################################################

 error_013_prio_elwiki=1 END
 error_013_head_elwiki=Math που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_013_desc_elwiki=Found a "&lt;math&gt;" but no "&lt;/math&gt;". END

###########################################################################

 error_014_prio_elwiki=1 END
 error_014_head_elwiki=Source που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_014_desc_elwiki=Found a "&lt;source ...&gt;" but no "&lt;/source&gt;". <br />
<br />
Εξαίρεση: some old RfA page in WP namespace. END

###########################################################################

 error_015_prio_elwiki=1 END
 error_015_head_elwiki=Code που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_015_desc_elwiki=Found a "&lt;code&gt;" but no "&lt;/code&gt;". END

###########################################################################

 error_016_prio_elwiki=3 END
 error_016_head_elwiki=Σελίδα με χαρακτήρες ελέγχου unicode END
 error_016_desc_elwiki=Find Unicode control characters <tt>&#<code></code>FEFF;</tt> or <tt>&#<code></code>200E;</tt> or <tt>&#<code></code>200B;</tt>. This could be a problem inside a template. <br />
<br />
It's easily fixed by bot and AutoEd, but difficult by hand (see <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_talk:AutoWikiBrowser/Feature_requests#Unicode_control_characters">AWB feature request</a> and string for pywikipediabot). The list is cleared by bot once in a while. AutoEd can also repair these. END

###########################################################################

 error_017_prio_elwiki=3 END
 error_017_head_elwiki=Διπλότυπη κατηγορία END
 error_017_desc_elwiki=In this article, a category is listed twice. This has no visible effect in MediaWiki. AWB fixes it, if there is no difference in sortkeys. <br />
<br />
Duplicate listing with different sortkeys don't work. It's conceivable to list the category on a redirect instead (e.g. <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Earl_of_Seafield&diff=282513085&oldid=270730912">1</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Earl_of_Findlater&diff=282513004&oldid=96984985">2</a>) END

###########################################################################

 error_018_prio_elwiki=0 END
 error_018_head_elwiki=Κατηγορία που ξεκινάει με πεζό γράμμα END
 error_018_desc_elwiki=The first letter of the category is small. It should be a big letter. If a user would scan a dump and he use the category then he will be very happy if all categories begin with a big letter. END

###########################################################################

 error_019_prio_elwiki=1 END
 error_019_head_elwiki=Επικεφαλίδα που ξεκινάει με ένα "=" END
 error_019_desc_elwiki=The first headline start with "= XY =". It should be "== XY ==". (not handled by AWB)(partial BOT) END

###########################################################################

 error_020_prio_elwiki=3 END
 error_020_head_elwiki=Σύμβολο για θάνατο END
 error_020_desc_elwiki=The article had a &dag<code></code>ger; and not †. AutoEd fixes this. (AutoEd) END

###########################################################################

 error_021_prio_elwiki=3 END
 error_021_head_elwiki=Category: στα Αγγλικά END
 error_021_desc_elwiki= END

###########################################################################

 error_022_prio_elwiki=3 END
 error_022_head_elwiki= Κατηγορία με κενό END
 error_022_desc_elwiki=The article had a category a space in front (for example: [[Κατηγορία:ABC]] or [[Κατηγορία: ABC]]). The MediaWiki has no problem with this, but if you write a external parser this is only one of your problems. Please fix it. END

###########################################################################

 error_023_prio_elwiki=1 END
 error_023_head_elwiki=Nowiki Που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_023_desc_elwiki= Βρέθηκε "&lt;nowiki&gt;" αλλά όχι "&lt;/nowiki&gt;". END

###########################################################################

 error_024_prio_elwiki=1 END
 error_024_head_elwiki=Pre που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_024_desc_elwiki=Βρέθηκε "&lt;pre&gt;" αλλά όχι "&lt;/pre&gt;". END

###########################################################################

 error_025_prio_elwiki=2 END
 error_025_head_elwiki=Ιεραρχία επικεφαλίδων END
 error_025_desc_elwiki=After a headline of level 1 (==), there should not be a headline of level 3 (====). See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">Section headings</a> and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html">WCAG20-TECHS/G141</a>. This is not fixed by AWB. (partial BOT) END

###########################################################################

 error_026_prio_elwiki=3 END
 error_026_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML &lt;b&gt; (έντονη γραφή) END
 error_026_desc_elwiki=Article contains a &lt;b&gt;. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. AutoEd can fix this issue as long as there are both correct starting and ending &lt;b&gt;&lt;/b&gt; tags. (AWB, AutoEd, partial BOT) END

###########################################################################

 error_027_prio_elwiki=0 END
 error_027_head_elwiki=Unicode syntax END
 error_027_desc_elwiki=Finds <tt>&#<code></code>0000;</tt> (decimal) or <tt>&#x<code></code>0000;</tt> (hexadecimal). Please use the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a> characters. <br />
<br />
Pywikipediabot can convert these. END

###########################################################################

 error_028_prio_elwiki=1 END
 error_028_head_elwiki=Πίνακας που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_028_desc_elwiki=Found no end of the table. "|}" generally needs to be added. MediaWiki generally displays the table despite the missing end, but sometimes content below the table gets mixed into the table. Where an infobox is more suitable than the table, the article's talk page could be tagged with {{newinfobox}}. <br />
<br />
;Different markup for start and end : If wiki syntax "{|" is used to start the table, ending it with &lt;/table&gt; or {{end table}} or {{end}} (<a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Template:End&hidelinks=1&hidetrans=1">more</a>) or {{fb end}} is possible, but the script currently doesn't detect this. The format should be changed to use start and end tags of the same type. <br />
<br />
; AWB : currently doesn't fix it (see <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Missing opening or closing brackets, table and template markup">discussion</a>). <br />
<br />
; complicated : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/1997 WNBA Finals">1997 WNBA Finals</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/1998 WNBA Finals">1998 WNBA Finals</a>

 END

###########################################################################

 error_029_prio_elwiki=1 END
 error_029_head_elwiki= Gallery που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_029_desc_elwiki=Βρέθηκε "&lt;gallery&gt;" αλλά όχι "&lt;/gallery&gt;". END

###########################################################################

 error_030_prio_elwiki=0 END
 error_030_head_elwiki=Εικόνα χωρίς περιγραφή END
 error_030_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει εικόνα χωρίς περιγραφή. Για να μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι στο άρθρο (πχ οι τυφλοί) χρειάζεται κάθε εικόνα να έχει περιγραφή. (Δείτε επίσης <a href="http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html">W3C Techniques for WCAG 2.0</a>)  END

###########################################################################

 error_031_prio_elwiki=3 END
 error_031_head_elwiki=Στοιχείο HTML πίνακα END
 error_031_desc_elwiki=Article contains a "&lt;table&gt;", "&lt;td&gt;", "&lt;th&gt;" or "&lt;tr&gt;" tag. In most cases we can use simpler wiki markup in place of these HTML-like tags. Depending on the contents, HTML tables may be easier to read, for a comparison see <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table#Comparison of table syntax>Comparison of table syntax</a>. <br />
<br />
AutoEd can help to fix some of these, although generally the new table syntax needs to be further refined. [[m:PyWikipediabot|]] has a module to convert tables. END

###########################################################################

 error_032_prio_elwiki=1 END
 error_032_head_elwiki=Double pipe in one link END
 error_032_desc_elwiki=Article contains a link like [[text|text2|text3]] (displays as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/text">text2|text3</a>) or [[text||text3]] (displays as <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/text">|text3</a>) END

###########################################################################

 error_033_prio_elwiki=0 END
 error_033_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML &lt;u&gt; END
 error_033_desc_elwiki=Article contains a &lt;u&gt;. In most cases we can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. AWB doesn't fix this. END

###########################################################################

 error_034_prio_elwiki=1 END
 error_034_head_elwiki=Στοιχείο προγραμματισμού προτύπου END
 error_034_desc_elwiki=Article contains a "#if:" or "#ifeq:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter).<br />
<br />
This is may be due to many different reasons:
<ul>
<li>templates or infoboxes being substituted rather than transcluded (e.g. external links templates). Please restore the original infobox.</li>
<li>copy-paste creations of de-facto new infobox types. Please try to correct <i>all</i> affected pages, not just the ones on the list by actually creating a proper infobox in template space and then transcluding it.</li>
<li>attempted tweaking of the text of templates - particularly commonly stub templates. Please replace with more general / worse fitting ones as they do properly categorise things, or suggest a new stub type.</li>
</ul>
If there is no infobox in the article's history, the article's talk page could be tagged with {{newinfobox}} or {{cleanup-infobox}}<br />
<br />
Sometimes this caused when someone tries to use templates with three curly braces "{" instead of two, e.g.
{{{Reflist}}} instead of {{Reflist}}<br />
<br />
The first needs to be fixed by hand, the second can be done by <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AWB</a>. END

###########################################################################

 error_035_prio_elwiki=0 END
 error_035_head_elwiki=Image gallery χωρίς περιγραφή END
 error_035_desc_elwiki=Article contains a gallery without image descriptions. END

###########################################################################

 error_036_prio_elwiki=3 END
 error_036_head_elwiki=Ανακατεύθυνση με λάθος σύνταξη END
 error_036_desc_elwiki=Article contains something like "#REDIRECT = [[Target page]]". The equal sign is not correct. Correct is "#REDIRECT [[Target page]]". This also detect syntax such as:<br />
<br />
 #REDIRECT<br />
 [[Somepage]]<br />
<br />
(note the carriage return). Although this syntax functions, it is not recommended and can be fixed by bot. (Partial AWB) END
###########################################################################

 error_037_prio_elwiki=0 END
 error_037_head_elwiki=Σελίδα με τίτλο με ειδικούς χαρακτήρες χωρίς DEFAULTSORT END
 error_037_desc_elwiki=The title has a special letter and in the article there is no {{DEFAULTSORT:}} and at least one category has no sort key defined ([[Κατηγορία:ABC|Text]]).<br />
<br />
;AWB: can set it in most cases. Additional characters can be defined (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB/FR">WP:AWB/FR</a>).(Partial BOT)<br />
<br />
Εξαιρέσεις: A list can be found at <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/skip 037">skip 037</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/skip_037&action=edit">edit</a>)<br />
{{lifetime}} is not recognized by the script. Redirects are also listed, but should probably be excluded (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User talk:Stefan Kühn/Check Wikipedia#Check 37>discussion</a>). It was also suggested to limit the check to some character ranges or exclude others (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User talk:Stefan Kühn/Check Wikipedia#Error 037 : exclude chinese and japanese characters>discussion</a>). END
 error_037_whitelistpage_elwiki=Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia/skip 037 END

###########################################################################

 error_038_prio_elwiki=3 END
 error_038_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML: &lt;i&gt; (πλάγια γράμματα) END
 error_038_desc_elwiki=Article contains a &lt;i&gt;. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με απλούστερο wiki markup αντί για HTML-like tag. AWB and AutoEd can fix this issue as long as there are both correct starting and ending &lt;i&gt;&lt;/i&gt; tags. It is <i>not safe</i> for bots to do this because oftentimes these tags span multiple lines, which can cause problems if they are changed incorrectly.(AWB, AutoEd) END

###########################################################################

 error_039_prio_elwiki=3 END
 error_039_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML: &lt;p&gt; END
 error_039_desc_elwiki=Article contains a &lt;p&gt;.. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με απλούστερο wiki markup αντί για HTML-like tag. END

###########################################################################

 error_040_prio_elwiki=3 END
 error_040_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML: &lt;font&gt; END
 error_040_desc_elwiki=Article contains a &lt;font&gt;.. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με απλούστερο wiki markup αντί για HTML-like tag. END

###########################################################################

 error_041_prio_elwiki=0 END
 error_041_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML: &lt;big&gt; END
 error_041_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει ένα &lt;big&gt;.. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με απλούστερο wiki markup αντί για HTML-like tag. END

###########################################################################

 error_042_prio_elwiki=0 END
 error_042_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML: &lt;small&gt; END
 error_042_desc_elwiki=Το άρθρο περιέχει ένα &lt;small&gt;. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με απλούστερο wiki markup αντί για HTML-like tag. END

###########################################################################

 error_043_prio_elwiki=1 END
 error_043_head_elwiki=Πρότυπο που δεν κλείνει σωστά END
 error_043_desc_elwiki=Βρέθηκε πρότυπο που ξεκινάει "{{", αλλά χωρίς να τελειώνει σε "}}". <br />
;To do: Generally, a set of closing <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">braces</a> ("}}") need to be added in or after the string displayed below. Sometimes the opening braces can be removed all together. <br />
As templates break quite visibly when opening or closing braces are missing, frequently the broken templates listed below are citation templates.<br />
;AWB : AWB has a feature "Highlight first unbalanced brackets if found" (in the Options menu) that highlights the opening braces that are unmatched in AWB's "edit box". This simplifies fixing them manually. See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Missing opening or closing brackets, table and template markup">discussion</a>. <br />
<br />
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia">here</a>.</span> END

###########################################################################

 error_044_prio_elwiki=3 END
 error_044_head_elwiki=Επικεφαλίδα με έντονη γραφή END
 error_044_desc_elwiki=The headline is bold "== '''XY''' ==". It should be "== XY ==". AWB can remove bold tags at the start and end of headline names, but not those in the middle of the headline. AutoEd should fix all of these.(partial AWB, AutoEd, partial BOT). <br />
<br />
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug please tell <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia">here</a>.</span> END

###########################################################################

 error_045_prio_elwiki=3 END
 error_045_head_elwiki=Διπλό Interwiki END
 error_045_desc_elwiki=Article contains duplicate interwiki links to another language. Note: AWB and interwiki bots will generally fix this. This can be a sign of vandalism. END

###########################################################################

 error_046_prio_elwiki=1 END
 error_046_head_elwiki=Αγκύλες που δεν ξεκινάνε σωστά END
 error_046_desc_elwiki=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. <br />
<br />
Generally, a bracket needs to be added or removed in the string displayed below. <br />
<br />
;AWB : AWB has a new feature "Highlight first unbalanced brackets if found" (Options menu) that moves the part of the page with the unmatched closing brackets to the lowest part of AWB's "edit box". This simplifies fixing them manually. See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Missing opening or closing brackets, table and template markup">discussion</a>. <br />
:AWB also fixes some directly.(partial BOT) <br />
<br />
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia">here</a>.</span> END

###########################################################################

 error_047_prio_elwiki=1 END
 error_047_head_elwiki=Πρότυπο που δεν ξεκινάει σωστά END
 error_047_desc_elwiki=Found a template with "}}", but no corresponding "{{". <br />
<br />
;To do: Generally, one or two opening <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">braces</a> ("{") need to be added in or before the string displayed below. Sometimes the opening braces ("{{") can be removed all together. <br />
As templates break quite visibly when opening or closing braces are missing, frequently the broken templates listed below are citation templates. <br />
<br />
;AWB : AWB has a feature "Highlight first unbalanced brackets if found" (in the Options menu) that moves the part of the page with the unmatched closing braces to the lowest part of AWB's "edit box". This simplifies fixing them manually. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Missing opening or closing brackets, table and template markup">discussion</a>.(partial BOT) <br />
<br />
;Known problems: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth Military District">Fifth Military District</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rotterdam Blitz">Rotterdam Blitz</a> (use single curly brackets for references) <br />

<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia">here</a>.</span> END

###########################################################################

 error_048_prio_elwiki=3 END
 error_048_head_elwiki=Τίτλος με σύνδεσμο μέσα στη σελίδα END
 error_048_desc_elwiki=Found a link to the title inside the text. In the lead section of the article, please change this [[Title]] into '''Title''' (see also <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia#Title in text">Title in text</a>). However, do not make this change inside image maps, because doing so will cause errors. <br />
<br />
MediaWiki displays both as bold text. AWB generally fixes this. AutoEd will fix all instances of this error by replacing the link with unformatted text (not bolded, even in the lead).(AWB, BOT). <br />
<br />
;Εξαιρέσεις: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox Taxobox">Template:Infobox Taxobox</a> usually needs the title linked (as of November 9, 2010). END

###########################################################################

 error_049_prio_elwiki=1 END
 error_049_head_elwiki=Επικεφαλίδα με HTML END
 error_049_desc_elwiki=Found a headline with HTML markup, e.g. &lt;h2&gt;Headline&lt;/h2&gt; in the text. Please use wikisyntax == Headline ==. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. <br />
<br />
Pywikipediabot and AutoEd can be used to fix this. <br />
<br />
<span style="color:#e80000;">This is a new error. If you find a bug then please tell this <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer Diskussion:Stefan Kühn/Check Wikipedia">here</a>.</span> END

###########################################################################

 error_050_prio_elwiki=0 END
 error_050_head_elwiki=en dash ή em dash END
 error_050_desc_elwiki=The article had a dash using HTML syntax. Instead of writing out <tt>&amp;ndash;</tt>, the Unicode character – should be used, and the written-out <tt>&amp;mdash;</tt> should be replaced with —. AutoEd will replace these. END

###########################################################################

 error_051_prio_elwiki=3 END
 error_051_head_elwiki=Interwiki πριν από την τελευταία επικεφαλίδα END
 error_051_desc_elwiki=The article had in the text a interwiki before the last headline. Interwikis should written at the end of the article. <br />
<br />
AWB, interwiki- and other <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Pywikipediabot">Pywikipediabot</a>-bots fix these. END

###########################################################################

 error_052_prio_elwiki=3 END
 error_052_head_elwiki=Κατηγορία πριν από την τελευταία επικεφαλίδα END
 error_052_desc_elwiki=Categories are placed before the last section header. Category should be placed at the end of the article before the interwikis. This has no visible effect on MediaWiki. This can be a sign that the article is somewhat mixed up (e.g. substituted navigation templates). <br />
<br />
AWB and <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Pywikipediabot">Pywikipediabot</a> can fix these. END

###########################################################################

 error_053_prio_elwiki=3 END
 error_053_head_elwiki=Interwiki πριν από την τελευταία κατηγορία END
 error_053_desc_elwiki=The article had in the text a interwiki before the last category. Interwikis should be written at the end of the article after the categories. This has no visible effect in MediaWiki. <br />
<br />
AWB, interwiki- and other <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Pywikipediabot">Pywikipediabot</a>-bots fix these. END

###########################################################################

 error_054_prio_elwiki=3 END
 error_054_head_elwiki=Αλλαγή γραμμής σε λίστα END
 error_054_desc_elwiki=The article had a list, where one line had a break (&lt;br /&gt;) at the end of the line. This has no visible effect in MediaWiki. AWB and AutoEd can fix most of these. END

###########################################################################

 error_055_prio_elwiki=3 END
 error_055_head_elwiki=Κείμενο σε διπλό &lt;small&gt; (small text) END
 error_055_desc_elwiki=Article contains the tag &lt;small&gt;. In the most case we don't need this double tag. (AWB). 
 END

###########################################################################

 error_056_prio_elwiki=0 END
 error_056_head_elwiki=Βέλος με ASCII END
 error_056_desc_elwiki=The article had an arrow like "&lt;--" or "--&gt;" or "&lt;==" or "==&gt;". Write better this arrow with the Unicode "←" or "→" or "⇐" or "⇒". See <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Arrow (symbol)">Arrow (symbol)</a>. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. Also you can use &lt;math&gt; for mathematical formula. END

###########################################################################

 error_057_prio_elwiki=2 END
 error_057_head_elwiki=Επικεφαλίδες που τελειώνουν με άνω και κάτω τελεία END
 error_057_desc_elwiki=One headline in this article end with a colon "== Headline : ==". This colon can be deleted. <br />
<br />
AWB and AutoEd fixes this. The search and replace can also be done by <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Pywikipediabot">Pywikipediabot</a>. (AWB, AutoEd, PY, BOT). END

###########################################################################

 error_058_prio_elwiki=2 END
 error_058_head_elwiki=Επικεφαλίδα με ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ END
 error_058_desc_elwiki=One headline in this article has only capitalization "== HEADLINE IS BIG ==". Also this headline has more then 10 letters, so a normal abbreviation like "== UNO ==" is not a problem. <br />
<br />
The cleanup tag for this is {{capitalization}}. The report lists a few false positives, such as titles of works. END

###########################################################################

 error_059_prio_elwiki=3 END
 error_059_head_elwiki=Τιμή προτύπου που τελειώνει με αλλαγή γραμμής END
 error_059_desc_elwiki=At the end of a value in a template is a break. (For example: {{Template|name=Mr. King&lt;br/&gt;}}) This break should be inside the template but not in the value and you can delete this break. AutoEd can fix these. <br/>
<br/>
<dl>
<dt>Εξαιρέσεις</dt>
<dd>The "honorific-prefix" parameter of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Infobox_officeholder" title="">Template:Infobox officeholder</a> (and all its redirects) generally requires a &lt;br /&gt; (as of May 14, 2009).</dd>
</dl> END

###########################################################################

 error_060_prio_elwiki=1 END
 error_060_head_elwiki=Παράμετρος προτύπου με πρόβλημα END
 error_060_desc_elwiki=In the parameter of a template the script found an unusual letter ([|]:*) which could be a problem. Sample: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}). <br />
<br />
The error can be with in a field other than the one shown below, e.g. several lines above. END

###########################################################################

 error_061_prio_elwiki=0 END
 error_061_head_elwiki=Παραπομπή πριν από σημείο στίξης END
 error_061_desc_elwiki=The script found a punctuation after the reference. For example: "&lt;/ref&gt;." - The punctuation should stand before the references. Note that some articles use this style on purpose; use your best judgment (partial AWB). END

###########################################################################

 error_062_prio_elwiki=0 END
 error_062_head_elwiki=Επικεφαλίδα μόνη της END
 error_062_desc_elwiki=There are more then 5 headlines and one headline of level 3 (===) or deeper is alone. The script didn't find another headline of this level in this subsection. If you have only one subpoint, integrate it with the point above or reorganize. END

###########################################################################

 error_063_prio_elwiki=3 END
 error_063_head_elwiki=Στοιχείο κειμένου HTML &lt;small&gt; (small text) σε ref, sub ή sup END
 error_063_desc_elwiki=Article contains the tag &lt;small&gt; in a &lt;ref&gt; or &lt;sub&gt; or &lt;sup&gt; tag. Inside these tags we don't need a small text because the tag output is smaller than the standard is (AWB). END

###########################################################################

 error_064_prio_elwiki=3 END
 error_064_head_elwiki=Σύνδεσμος με ίδιο κείμενο συνδέσμου END
 error_064_desc_elwiki=A piped link has identical text before and after the pipe. AWB and AutoEd can usually fix these. MediaWiki displays [[link|link]] as [[link]]. (AWB, AutoEd, BOT) END

###########################################################################

 error_065_prio_elwiki=3 END
 error_065_head_elwiki=Περιγραφή εικόνας η οποία λήγει με αλλαγή γραμμής END
 error_065_desc_elwiki=The script found in this article at the end of an image description the tag &lt;br /&gt;. You can delete this manual break. AutoEd can usually fix these (AWB, AutoEd). END

###########################################################################

 error_066_prio_elwiki=3 END
 error_066_head_elwiki=Περιγραφή εικόνας ολόκληρη μέσα σε &lt;small&gt; END
 error_066_desc_elwiki=The script found in the description of an image the &lt;small&gt;. The description is already set to 94% in the stylesheet. This tag can be deleted.(AWB). END

###########################################################################

 error_067_prio_elwiki=0 END
 error_067_head_elwiki=Παραπομπή μετά από στίξη (δες το 61) END
 error_067_desc_elwiki=The script found the reference after a punctuation. For example: ".&lt;ref&gt;" - The punctuation should stand after the references. END

###########################################################################

 error_068_prio_elwiki=0 END
 error_068_head_elwiki=Σύνδεσμος σε άλλη γλώσσα END
 error_068_desc_elwiki=The script found a link to another language, for example [[:is:Link]] in this article (not an interwiki-link). In many languages is a direct link inside the article not allowed (for example in plwiki). <br />
<br />
See also: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village pump (policy)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)">Wikipedia:Village pump (policy)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)</a> END

###########################################################################

 error_069_prio_elwiki=2 END
 error_069_head_elwiki=ISBN με λάθος σύνταξη END
 error_069_desc_elwiki=The script found a problem with ISBN syntax. A normal ISBN looks like ISBN 3-8001-6191-5 or ISBN 0-911266-16-X or ISBN 978-0-911266-16-0. Allowed are numbers, space, "-" and "X"/"x". Without space and "-" only 10 or 13 characters. Please don't write ISBN-10: or ISBN-13. <br />
<br />
;Εξαιρέσεις: please see <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/User talk :Stefan Kühn/Check Wikipedia#check_69_on_en.wp">User talk :Stefan Kühn/Check Wikipedia#check_69_on_en.wp</a>. <br />
;Tools: AutoEd should be able to repair most of these.
 END

###########################################################################

 error_070_prio_elwiki=2 END
 error_070_head_elwiki=ISBN λάθος μήκους END
 error_070_desc_elwiki=The script check the ISBN and found with not 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters. END

###########################################################################

 error_071_prio_elwiki=2 END
 error_071_head_elwiki=ISBN με το X σε λάθος θέση END
 error_071_desc_elwiki=The script checked <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISBN">ISBNs</a> and found an ISBN where the character "X" is not at position 10. The character X is allowed only at position 10. It represents a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Checksum">checksum</a> of 10. END

###########################################################################

 error_072_prio_elwiki=2 END
 error_072_head_elwiki=ISBN με λάθος υπόλοιπο στο ISBN-10 END
 error_072_desc_elwiki=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-10. END

###########################################################################

 error_073_prio_elwiki=2 END
 error_073_head_elwiki=ISBN με λάθος υπόλοιπο στο ISBN-13 END
 error_073_desc_elwiki=The script check the ISBN and found a problem with the checksum in this ISBN-13. END

###########################################################################

 error_074_prio_elwiki=1 END
 error_074_head_elwiki=Σύνδεσμος χωρίς στόχο END
 error_074_desc_elwiki=The script found a link with no target, for example [[|linktext]]. AutoEd should fix these. END

###########################################################################

 error_075_prio_elwiki=3 END
 error_075_head_elwiki=Indented list END
 error_075_desc_elwiki=The article had a list, where one line is indent (:* text). A list doesn't need an indent with ":". Use more "*" to indent the list. END

###########################################################################

 error_076_prio_elwiki=1 END
 error_076_head_elwiki=Σύνδεσμος χωρίς κενό END
 error_076_desc_elwiki=The script found a link with "%20" for space [[Link%20Link|Linktext]]. Please replace this %20 with a space. This can also be caused by some external links being surrounded by double brackets. AWB usually fixes this. END

###########################################################################

 error_077_prio_elwiki=0 END
 error_077_head_elwiki=Περιγραφή εικόνα με μερική χρήση &lt;small&gt; END
 error_077_desc_elwiki=Βρέθηκε ετικέτα &lt;small&gt; σε περιγραφή εικόνας. Η ετικέτα είναι περιττή αφού η περιγραφή είναι ορισμένη στο 94% του stylesheet. Η ετικέτα μπορεί να αφαιρεθεί. END

###########################################################################

 error_078_prio_elwiki=2 END
 error_078_head_elwiki=Λίστα παραπομπών δύο φορές END
 error_078_desc_elwiki=Βρέθηκαν δυο λίστες παραπομπών στην ίδια σελίδα. Η μια δε χρειάζεται και μπορεί να αφαιρεθεί. END

###########################################################################

 error_079_prio_elwiki=0 END
 error_079_head_elwiki=Εξωτερικός σύνδεσμος χωρίς περιγραφή END
 error_079_desc_elwiki=Βρέθηκε εξωτερικός σύνδεσμος χωρίς περιγραφή (για παράδειγμα: [http://www.wikipedia.org]). Παρακαλώ εισάγετε περιγραφή πχ [http://www.wikipedia.org Wikipedia]. END

###########################################################################

 error_080_prio_elwiki=1 END
 error_080_head_elwiki=Εξωτερικός σύνδεσμος με αλλαγή γραμμής END
 error_080_desc_elwiki=The script found in the article an external link with a line break in the description. This can be due to a missing square bracket at the end of an external link, or a break in the title value in a citation parameter. This is a problem for the MediaWiki parser. Please delete the line break. AWB can fix some of these; it can flag some of the ones it doesn't fix. END

###########################################################################

 error_081_prio_elwiki=2 END
 error_081_head_elwiki=Ίδια παραπομπή δύο φορές END
 error_081_desc_elwiki=The script found two identical ref tags. Please use the format &lt;ref name="foo"&gt;Book ABC&lt;/ref&gt; for the first instance of the reference and the following times &lt;ref name="foo" /&gt; (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Footnotes#Multiple_citations_of_the_same_reference_or_footnote" title="">Help:Footnotes#Multiple citations of the same reference or footnote</a>).
<dl>
<dd>AWB has a feature to automatically derive and add reference names to duplicate references, if the article already has at least one named reference (to avoid a 'change in citation style' in the article).</dd>
</dl> END

###########################################################################

 error_082_prio_elwiki=0 END
 error_082_head_elwiki= END
 error_082_desc_elwiki= END

###########################################################################

 error_083_prio_elwiki=2 END
 error_083_head_elwiki=Επικεφαλίδες που ξεκινούν με τρία "=" και στη συνέχεια με επίπεδο δύο END
 error_083_desc_elwiki=The first headline starts with "=== XY ===", but it should be "== XY ==". See also: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings</a> and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html">WCAG20-TECHS/G141</a>.
<br />
As there are also level "==" headings later in the article, only some levels need to be adjusted.
<br />
;Εξαιρέσεις: Articles using <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Template:CSRT-Yes">Template:CSRT-Yes</a>
<br />
For articles without level any level "==" headers, see <a href="http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=elwiki&view=only&id=7">check #007</a> END

###########################################################################

 error_084_prio_elwiki=0 END
 error_084_head_elwiki=Ενότητα χωρίς περιεχόμενο END
 error_084_desc_elwiki=There is a section between two headlines without content. END

###########################################################################

 error_085_prio_elwiki=3 END
 error_085_head_elwiki=Ετικέτα χωρίς περιεχόμενο END
 error_085_desc_elwiki=Βρέθηκε ετικέτα χωρίς περιεχόμενο. Πχ &lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt;. Αυτή η ετικέτα μπορεί να αφαιρεθεί. END

###########################################################################

 error_086_prio_elwiki=1 END
 error_086_head_elwiki=Εξωτερικός σύνδεσμος με διπλές αγκύλες END
 error_086_desc_elwiki=Βρέθηκε εξωτερικός σύνδεσμος με διπλές αγκύλες. Πχ [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι χρειάζονται μονές αγκύλες. Πχ [http://www.wikipedia.org Wikipedia].(AWB, BOT). END

###########################################################################

 error_087_prio_elwiki=0 END
 error_087_head_elwiki=HTML named entities without semicolon END
 error_087_desc_elwiki=Find named entities (like <tt>&amp;auml;</tt>) in the text without the semicolon. END

###########################################################################

 error_088_prio_elwiki=3 END
 error_088_head_elwiki=DEFAULTSORT με κενό στην αρχή END
 error_088_desc_elwiki=The script found a DEFAULTSORT with a blank at first position like {{DEFAULTSORT: Doe, John}}. (AWB). END

###########################################################################

 error_089_prio_elwiki=0 END
 error_089_head_elwiki=DEFAULTSORT με κεφαλαία στη μέση λέξης END
 error_089_desc_elwiki=The script found a DEFAULTSORT with capitalization in the middle of the word like {{DEFAULTSORT:DuBois, Lewis}} or {{DEFAULTSORT:SSX}}. Because of MediaWiki's alphabetization in categories, only the first letter of each word should be capitalized. Write "Dubois, Lewis" or "Ssx" for correct sorting in the category. (AWB, BOT). END

###########################################################################

 error_090_prio_elwiki=0 END
 error_090_head_elwiki=DEFAULTSORT με πεζό το πρώτο γράμμα κάποιας λέξης END
 error_090_desc_elwiki=The script found a DEFAULTSORT with lowercase letters at the start of one or more words, like {{DEFAULTSORT:Role-playing game}} or {{DEFAULTSORT:2004 in Film}}. Because of MediaWiki's alphabetization in categories, the first letter of each word should be capitalized. Write "Role-Playing Game" or "2004 In Film" for correct sorting in the category. (AWB, BOT). END

###########################################################################

 error_091_prio_elwiki=0 END
 error_091_head_elwiki=Σελίδα με λέξη του τίτλου της να ξεκινάει με πεζό και χωρίς DEFAULTSORT END
 error_091_desc_elwiki=The script found no DEFAULTSORT in the article and the title has lowercase letters at the beginning of one or more words, such as in "Role-playing game" or "2004 in film". Because of MediaWiki's alphabetization in categories, the first letter of each word should be capitalized in a DEFAULTSORT. Write a {{DEFAULTSORT:Role-Playing Game}} or {{DEFAULTSORT:2004 In Film}}. (AWB, BOT). END

###########################################################################

 error_092_prio_elwiki=0 END
 error_092_head_elwiki=Ίδια επικεφαλίδα δύο φορές END
 error_092_desc_elwiki=The script found two headlines with the same title. Consider renaming the one or merging the sections. END

###########################################################################

 error_093_prio_elwiki=2 END
 error_093_head_elwiki=Εξωτερικός σύνδεσμος με διπλό http:// END
 error_093_desc_elwiki=The script found an external link that contains [http://http:// ...]. <br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a>
</ul> END

###########################################################################

 error_094_prio_elwiki=1 END
 error_094_head_elwiki=Ετικέτα παραπομπής που δεν έχει κλείσει ή ανοίξει σωστά END
 error_094_desc_elwiki=The script found references tags that didn't have the correct end and beginning tags. <br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a>
</ul> END

###########################################################################

 error_095_prio_elwiki=3 END
 error_095_head_elwiki=Υπογραφή χρήστη ή σύνδεσμος σε σελίδα χρήστη END
 error_095_desc_elwiki=An editor's signature or a link to User space was found. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:UPYES#What_may_I_have_on_my_user_page.3F">WP:User Pages</a> and [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:SIGNHERE#When_signatures_should_and_should_not_be_used">WP Signatures</a>) END

###########################################################################

 error_096_prio_elwiki=2 END
 error_096_head_elwiki=Πίνακας περιεχομένων μετά την πρώτη επικεφαλίδα END
 error_096_desc_elwiki=TOC should be placed at the end of the lead section of the text, before the first section heading. Users of screen readers do not expect any text between the TOC and the first heading. See [[WP:TOC]]. END
 error_096_templates_elwiki=
  Alphanumeric[ ]+TOC
  Compact[ ]+ToC
  List[ ]+TOC
  TOC[ ]+hidden
  TOC[ ]+index
  TOC[ ]+left
  TOC[ ]+middle
  TOC[ ]+right END

###########################################################################

 error_097_prio_elwiki=2 END
 error_097_head_elwiki=Κείμενο μεταξύ του πίνακα περιεχομένων και της πρώτης επικεφαλίδας END
 error_097_desc_elwiki=Screen readers don't process material the comes between the Table of Contents and first headline. See [[WP:TOC]]. END
 error_097_templates_elwiki=
  Alphanumeric[ ]+TOC
  Compact[ ]+ToC
  List[ ]+TOC
  TOC[ ]+hidden
  TOC[ ]+index
  TOC[ ]+left
  TOC[ ]+middle
  TOC[ ]+right END

###########################################################################

 error_098_prio_elwiki=1 END
 error_098_head_elwiki=Ετικέτα sub που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_098_desc_elwiki= END

###########################################################################

 error_099_prio_elwiki=1 END
 error_099_head_elwiki=Ετικέτα sup που δεν έχει κλείσει σωστά END
 error_099_desc_elwiki= END

#####

 error_100_prio_elwiki=3 END
 error_100_head_elwiki=List tag (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; or &lt;li&gt;) with no correct match. END
 error_100_desc_elwiki=The script found list tags that didn't have the correct end or beginning tags. <br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></ul> END

#####

 error_101_prio_elwiki=3 END
 error_101_head_elwiki=Ordinal number found inside &lt;sup&gt; tags. END
 error_101_whitelistpage_elwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_101_whitelist END
 error_101_desc_elwiki=Ordinal numbers should be in regular text, not inside &lt;sup&gt; tags <br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></ul> END

#####

 error_102_prio_elwiki=2 END
 error_102_head_elwiki=PMID with incorrect syntax END
 error_102_desc_enliki=The script found a problem with PMID syntax. A normal ISBN looks like PMID 4957203. (See [[<a href:"https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PMID">WP:PMID</a>]])<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a>
</ul> END

##############################
# WPCLEANER ERROR DESCRIPTIONS
##############################

 error_501_prio_enwiki=0 END
 error_501_head_enwiki=Spelling and typography END
 error_501_desc_enwiki=Proposals for fixing spelling and typography based on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos">suggestions</a>. END 
 error_501_bot_enwiki=true END

###########################################################################

 error_518_prio_enwiki=0 END
 error_518_head_enwiki=&lt;nowiki&gt; tags in main namespace END
 error_518_desc_enwiki=&lt;nowiki&gt; tags are often not needed in main namespace. END 
# error_518_bot_enwiki=true END
 error_518_apostrophe_template_enwiki=' END
 error_518_asterisk_template_enwiki=asterisk END

###########################################################################