Βικιπαίδεια:Ψηφοθηρία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Είναι ψηφοθηρία το να στέλνει κανείς μηνύματα προς πολλαπλούς Βικιπαιδιστές με πρόθεση να τους ενημερώσει σχετικά με μια συζήτηση της κοινότητας. Υπό ορισμένες συνθήκες είναι αποδεκτό να κοινοποιήσει σε άλλους συντάκτες τις εν εξελίξει συζητήσεις, αλλά τα μηνύματα που είναι γραμμένα έτσι ώστε να επηρεάσουν το αποτέλεσμα και όχι για τη βελτίωση της ποιότητας της συζήτησης, καταστρέφουν την διαδικασία δημιουργίας συναίνεσης και μπορεί να θεωρηθεί διαταραχή. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κάτω από ποιες συνθήκες οι κοινοποιήσεις που γίνονται είναι αποδεκτές και κατάλληλες ("φιλική ειδοποίηση"), ή απαράδεκτες ("ανάρμοστη ψηφοθηρία").


  Κλίμακα   Μήνυμα   Κοινό   Διαφάνεια
Φιλική ειδοποίηση Περιορισμένη αποστολή ΚΑΙ Ουδέτερο ΚΑΙ Ανοικτό ΚΑΙ Ανοικτό
Ακατάλληλη ψηφοθηρία Μαζική αποστολή Ή Μεροληπτικό Ή Στοχευμένο Ή Μυστικό
Όρος Υπερβολική πολλαπλή ειδοποίηση   Εκστρατεία   Συγκέντρωση ψήφων   Μυστική ψηφοθηρία

Φιλική ειδοποίηση[επεξεργασία κώδικα]

Ουδέτερα διατυπωμένες γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται σε ένα μικρό αριθμό συντακτών θεωρούνται "φιλικές ειδοποιήσεις" εφόσον προορίζονται για τη βελτίωση και όχι να επηρεάσουν μια συζήτηση (λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την υπερβολική πολλαπλή ειδοποίηση παρακάτω). Για παράδειγμα, για τους συντάκτες που έχουν ουσιαστικά επεξεργαστεί ή συζητήσει ένα λήμμα σχετικό με τη συζήτηση, ή ίσως σε ένα Βικιπαιδιστή γνωστό ως ειδικό σε σχετικό τομέα και που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις.

Θυμηθείτε να διατηρείτε πάντα το μήνυμα ουδέτερο, και να αφήνετε ένα σημείωμα στην ίδια συζήτηση για την οποία στείλατε τέτοιες φιλικές ανακοινώσεις. Αυτό είναι περισσότερο αποδεκτό, εφόσον έχουν υποβάλει αυτόκλητη αίτηση να ενημερώνονται, αλλά απαράδεκτο, εφόσον έχει ζητηθεί από εσας να σταματήσετε. Συντάκτες που τους αρέσει να ενημερώνονται για τις συζητήσεις στη Βικιπαίδεια μπορούν να προσθέσουν και κάποια ειδοποίηση στην σελίδα χρήστη τους.

Συντάκτες που μπορεί να επιθυμούν να τραβήξουν ένα ευρύτερο φάσμα ενημερωμένων αλλά αμέτοχων συντακτών σε μια συζήτηση, μπορούν επίσης να τοποθετήσουν ουδέτερα διατυπωμένες ειδοποιήσεις στις σελίδες συζήτησης μιας Βικιεπιχείρησης, στην Αγορά, ή ίσως κάποια άλλη συναφή σελίδα συζήτησης, αντί περιορισμένου αριθμού φιλικών ανακοινώσεων προς μεμονωμένους συντάκτες.

Ακατάλληλη ψηφοθηρία[επεξεργασία κώδικα]

Η ακατάλληλη ψηφοθηρία γενικά θεωρείται ταραχοποιός.

Υπερβολική πολλαπλή ειδοποίηση[επεξεργασία κώδικα]

Σημαντικές συζητήσεις ορισμένες φορές γίνονται σε απομακρυσμένες θέσεις στην Βικιπαίδεια, ώστε κάποιοι συντάκτες θα μπορούσαν να αποπειραθούν να δώσουν δημοσιότητα σε αυτή τη συζήτηση, με μαζική αλληλογραφία προς άλλους Βικιπαιδιστές. Ακόμη και αν ο στόχος δεν είναι να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της συζήτησης, η αδιακρίτη αποστολή ανακοινώσεων σε αμέτοχους συντάκτες θεωρείται "spamming σελίδων συζητήσεων» (ή e-mail spamming) και ως εκ τούτου ταραχοποιός.

Εκστρατεία[επεξεργασία κώδικα]

Εκστρατεία είναι μια προσπάθεια να επηρεαστεί το πρόσωπο που διαβάζει το μήνυμα, μέσω της χρήσης μη ουδέτερου τόνου, γλώσσας, ή πρόθεσης. Ενώ αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό ως μέρος μιας συζήτησης, είναι άτοπο να ψηφοθηρείτε με τέτοια μηνύματα.

Συγκέντρωση ψήφων[επεξεργασία κώδικα]

Συγκέντρωση ψήφων (votestacking) είναι μια προσπάθεια να επηρεαστεί η συναίνεση μέσω της επιλεκτικής κοινοποίησης συντακτών που έχουν ή θεωρείται ότι έχουν μια προκαθορισμένη άποψη ή γνώμη (η οποία μπορεί να καθορίζεται, μεταξύ άλλων, από μια σημείωση στην σελίδα χρήστη του όπως ένα userbox, ή από την κατηγοριοποίηση χρήστη), έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση.

Στην περίπτωση νέας εξέτασης μια προηγούμενης συζήτησης (όπως ένα αποτέλεσμα «δεν υπήρξε συναίνεση" σε συζήτηση διαγραφής), παρομοίως αποδοκιμάζεται από πολλούς συντάκτες η μαζική αποστολή μηνυμάτων σε όσους εξέφρασαν μόνο μια συγκεκριμένη άποψη για την προηγούμενη συζήτηση, όπως μόνο όσουν ψήφισαν «διατήρηση», ή μόνο "διαγραφή".

Κάποιοι έχουν προτείνει ότι η ενημέρωση των συντακτών σε όλες τις "πλευρές" της συζήτησης (π.χ., όλοι όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενη συζήτηση διαγραφής για ένα συγκεκριμένο θέμα) μπορεί να είναι αποδεκτό.

Μυστική ψηφοθηρία[επεξεργασία κώδικα]

Επειδή είναι λιγότερο διαφανείς από ό,τι οι εντός-wiki ειδοποιήσεις, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων εκτός-wiki επικοινωνίας (π.χ. IRC) για την ειδοποίηση συντακτών αποθαρρύνεται αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος για να μην χρησιμοποιηθούν ειδοποιήσεις σε σελίδες συζητήσεων. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις, η αποστολή ειδοποιήσεων σε μία ομάδα συντακτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εξετασθεί περισσότερο αρνητικά από την αποστολή του ίδιου μηνύματος στην ίδια ομάδα ατόμων στις σελίδες συζήτησής τους.

Forum shopping[επεξεργασία κώδικα]

Ο όρος "forum shopping", ή "ερώτηση στον άλλο γονέα», αναφέρεται στο να ζητάτε επανειλημμένα πρόσθετες εξωτερικές απόψεις μέχρι να βρείτε τη γνώμη που σας αρέσει. Για παράδειγμα, αν είστε υπό φραγή μπορείτε να ζητήσετε την εξωτερική επανεξέταση της συγκεκριμένης φραγής. Αν αυτή η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φραγή ήταν σωστή, σε γενικές γραμμές είναι απαράδεκτο να συνεχίσετε να ζητάτε επανειλημμένα για ένα ακόμη εξωτερικό έλεγχο.

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την ανατροφή του ίδιου θέματος σε μια σειρά διαδοχικών χώρων (π.χ. στην Αγορά, σημειωματάριο διαχειριστών, συζητήσεις διαγραφής, κ.λπ.), επειδή η συζήτηση στον πρώτο χώρο δεν απέδωσε το αποτέλεσμα που θέλατε.