Αυτόνομο σύστημα (διαδίκτυο)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μέσα στο διαδίκτυο, ένα αυτόνομο σύστημα ( AS ) είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων Internet Protocol (IP )δικτύων υπό τον έλεγχο ενός ή περισσότερων διαχειριστή του δικτύου που παρουσιάζει μια κοινή, σαφώς καθορισμένη πολιτική δρομολόγησης στο Διαδίκτυο.

Ο έλεγχος που απαιτείται γίνεται από μια ενιαία οντότητα, συνήθως μια υπηρεσία παροχής Internet ή ένα πολύ μεγάλο οργανισμό με ανεξάρτητες συνδέσεις σε πολλαπλά δίκτυα , που τηρούν μια ενιαία και σαφώς καθορισμένη πολιτική δρομολόγησης, όπως αρχικά ορίζεται στο RFC 1771 .

Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και σύνδεση των αυτόνομων συστημάτων είναι το Internal Gateway Protocol(IGP) και το Border Gateway Protocol (BGP). Το IGP χρησιμοποιείται για την λειτουργία στο εσωτερικό του αυτόνομου συστήματος ενώ το BGP για την σύνδεση μεταξύ των αυτόνομων συστημάτων.