Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποθήκευση εμπορευμάτων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η αποθήκευση των εμπορευμάτων στην Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics [1] αποτελεί μέρος της Διαχείρισης αποθεμάτων και διευκολύνει τη λειτουργία της διανομής, καθώς βελτιώνει τη διαθεσιμότητά τους εντός του δικτύου διανομής.

Η αποθήκη δηλαδή, αυξάνει τη χρονική και χωρική διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων βοηθώντας έτσι την επιχείρηση να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της.

Η ύπαρξη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και ο εφοδιασμός τους με αποθέματα καθιστά το εμπόρευμα άμεσα διαθέσιμο και το φέρνει πλησιέστερα στον πελάτη.

Τα κύρια οφέλη της αποθήκευσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεταφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ύπαρξη αποθηκών επιτρέπει στην επιχείρηση να απολαμβάνει οικονομίες κλίμακας, εφόσον ο εφοδιασμός της μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά στις αποθήκες. Εξοικονόμηση μεταφορικών εξόδων επιτυγχάνεται και στις αποστολές εμπορευμάτων στους πελάτες της επιχείρησης, οι οποίες γίνονται συγκεντρωτικά από τις αποθήκες της, σε οικονομικά συμφέρουσες ποσότητες.

Διαχείριση παραγγελιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η συγκεντρωτική διαχείριση παραγγελιών διευκολύνεται από την ύπαρξη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

Εξυπηρέτηση πελατών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διατήρηση αποθεμάτων σε αποθηκευτικούς χώρους βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών, διότι εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, οδηγεί σε μειωμένους χρόνους παράδοσης και, τέλος, αν υπάρχει δίκτυο αποθηκών, φέρνει το εμπόρευμα πλησιέστερα στα σημεία χρήσης ή κατανάλωσης.

Συνεχής τροφοδοσία δικτύου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διατήρηση αποθεμάτων σε γεωγραφικά κατανεμημένο δίκτυο αποθηκών εγγυάται την αδιάκοπη τροφοδοσία του δικτύου διανομής σε περιπτώσεις ανωμαλιών όπως: υπερβάλλουσα ζήτηση, απρόβλεπτη πτώση της προσφοράς και δυσχέρειες ή διακοπή των μεταφορών.

Σχεδιασμός αποθηκευτικού δικτύου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης μιας επιχείρησης μπορεί να είναι ιδιόκτητες, μισθωμένες ή και ένας συνδυασμός ιδιόκτητων και μισθωμένων αποθηκών. Το μέγεθος πρέπει να επιλέγεται με προσοχή γιατί η αναπροσαρμογή είναι δαπανηρή και δυσχερής. Μεγαλύτερη ευελιξία παρατηρείται στους μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους ή και στην ανάθεση της διαχείρισης αποθήκης σε τρίτους.

Μέγεθος της αποθήκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το μέγεθος της αποθήκης εξαρτάται από:

 • Μέγεθος της αντίστοιχης αγοράς
 • Αριθμός ειδών προς αποθήκευση
 • Διαστάσεις των ειδών προς αποθήκευση
 • Διακύμανση της ζήτησης για τα αποθηκευμένα προϊόντα
 • Χαρακτηριστικά των μηχανημάτων διαχείρισης αποθεμάτων
 • Ποσότητες μεταφοράς
 • Ύπαρξη οικονομιών κλίμακας
 • Επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών
 • Αναγκαία διαρρύθμιση του χώρου

Η συγκέντρωση της αποθηκευτικής δυναμικότητας είναι μια άλλη παράμετρος στο σχεδιασμό του αποθηκευτικού δικτύου. Επιχειρήσεις με εκτεταμένη και γεωγραφικά διεσπαρμένη διανομή έχουν ανάγκη μεγαλύτερο αριθμό αποθηκών σε σχέση με επιχειρήσεις με περιορισμένη και γεωγραφικά συγκεντρωμένη διανομή. Με την αύξηση των σημείων αποθήκευσης επιτρέπεται η μείωση των μεταφορών, καθώς με τον τρόπο αυτό το εμπόρευμα τοποθετείται πλησιέστερα στους πελάτες. Το μειονέκτημα στη περίπτωση αυτή είναι η αύξηση του αποθηκευτικού κόστους. Ο αριθμός και το μέγεθος των αποθηκών συνδέονται αντιστρόφως. Έχοντας σταθερές τις ανάγκες διανομής, περισσότερες αποθήκες σημαίνουν μικρότερο μέγεθος της κάθε μονάδες, ενώ μεγαλύτερες αποθήκες σημαίνουν μικρότερο αριθμό αποθηκών.

Λειτουργίες μιας αποθήκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι λειτουργίες μιας αποθήκης είναι:

Παραλαβή εμπορευμάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιλαμβάνει την εκφόρτωση και την επιθεώρηση των εμπορευμάτων που προέρχονται από τους προμηθευτές και από επιστροφές πελατών.

Διευθέτηση παραλαβών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιλαμβάνει την αναγνώριση, τον έλεγχο και την ταξινόμηση των παραληφθέντων εμπορευμάτων στις κατάλληλες θέσεις μέσα στην αποθήκη.

Ανάληψη παραγγελιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιλαμβάνει την επιλογή των εμπορευμάτων που περιέχει κάθε μια παραγγελία πελατών και τον συσχετισμό της με τα διαθέσιμα εμπορεύματα.

Αποστολή παραγγελιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση των ειδών προς αποστολή, τον έλεγχό τους, την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων, τη συσκευασία και την φόρτωσή τους.

Αποθήκευση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η φυσική αποθήκευση των εμπορευμάτων αποτελεί τη θεμελιώδη λειτουργία των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Ο χρόνος αποθήκευσης μεταβάλλεται καθώς εξαρτάται από τον λειτουργικό προορισμό της αποθήκης και το είδος των προϊόντων.

Η αυτοματοποίηση της αποθήκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αυτοματοποίηση της αποθήκης αποβλέπει στην αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση της ανθρώπινης εργασίας και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εκτέλεση των λειτουργιών.

Ο φέλη από την αυτοματοποίηση μιας αποθήκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μείωση του κόστους εργασίας
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Σταθερό επίπεδο υπηρεσιών
 • Λιγότερη διαχείριση των αποθεμάτων
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα

Πιθανά μειονεκτήματα της αυτοματοποίησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μερικά πιθανά μειονεκτήματα της αυτοματοποίησης είναι:

 • Κόστος εξοπλισμού
 • Κόστος συντήρησης και επισκευών
 • Πιθανά προβλήματα εξοπλισμού
 • Προβλήματα συνεργασίας και ενσωμάτωσης του εξοπλισμού στα υπάρχοντα συστήματα
 • Περιορισμένη ευελιξία στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες
 • Εκπαίδευση προσωπικού για τον αποτελεσματικό χειρισμό των συστημάτων

Συστήματα αυτόματης λειτουργίας αποθήκης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σημαντικές εφαρμογές αυτοματοποίησης αποτελούν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης εμπορευμάτων και τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησής τους.

Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ειδικότερα, τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης εμπορευμάτων συλλέγουν πληροφορίες αυτόματα για την ταυτότητα των αποθεμάτων και τις εισάγουν σε υπολογιστές. Με τη χρήση τους ελαχιστοποιείται η ανάμειξη του προσωπικού στη συλλογή πληροφοριών και βελτιώνεται η ακρίβεια και η ταχύτητα της διαδικασίας. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα συστήματα ανάγνωσης ραβδωτού κώδικα 2D και 3D, ραδιοκυμάτων RF κλπ.

Συστήματα αυτόματης μετακίνησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα συστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης αποθεμάτων είναι μηχανισμοί που τοποθετούν και ανασύρουν αποθέματα από ράφια ειδικής κατασκευής. Συχνά συνδυάζονται και με αυτόματους ιμάντες οι οποίοι μετακινούν το εμπόρευμα μέσα στην αποθήκη. Με τη χρήση τους ελαχιστοποιείται η συμμετοχή της ανθρώπινης εργασίας και βελτιώνεται η αξιοποίηση της διαθέσιμης αποθηκευτικής δυναμικότητας.

Συστήματα ασύρματης επικοινωνίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα συστήματα αυτόματης επικοινωνίας και μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων, χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και κινητών τερματικών συσκευών (PDA, φορητών εκτυπωτών κλπ), καθώς και επικοινωνίας υπολογιστών με εργαζόμενους της αποθήκης με συνδυασμό συστημάτων (Interactive voice responce, IVR), ήτοι αναγνώρισης φωνής (voice to text) και ψηφιακής ανάγνωσης (text to voice).

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. Παπαβασιλείου Ν., Μπάλτας Γ., (2003), "Διοίκηση Δικτύων Διανομής και Logistics", Εκδόσεις Rosili