Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αντίδραση Σουζούκι

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η αντίδραση Suzuki είναι οργανική αντίδραση ενός αρυλο- ή βινυλο-υποκατεστημένου βορικού οξέος με αρυλαλογονίδιο ή βινυλαλογονίδιο. Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται πολύ στη σύνθεση πολυ-ολεφινών, στυρένιων και υποκατεστημένων δι-φαινυλίων. Ο καταλύτης είναι το Pd(PPh3)4 :


Ο μηχανισμός της αντίδρασης Suzuki