Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αλφαβητική αρχή

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο αλφαβητική αρχή εννοείται η γνώση για τη λειτουργία και τη δομή των αλφαβητικών συστημάτων.Η ανακάλυψη της αλφαβητικής αρχής συνδέεται με την κατανόηση ότι τα γράμματα που χρησιμοποιούνται στον γραπτό λόγο έχουν την ίδια αξία με τους ήχους που χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο και ότι η χρήση αυτών των αντιστοιχιών μπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση των λέξεων.Η συζήτηση σχετικά με την αλφαβητική αρχή σχετίζεται με τη διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην πρώτη σχολική εκπαίδευση, δεδομένου ότι υπάρχουν προσεγγίσεις που υποστηρίζουν πως η αλφαβητική αρχή πρέπει να είναι πρωτεύων στόχος για τα παιδιά της ηλικίας αυτής.Η ανακάλυψη της αλφαβητικής αρχής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποκωδικοποίηση και την ανακωδικοποίηση των λέξεων, καθώς η αποκωδικοποίηση θεωρείται αποτέλεσμα ή προϊόν της κατανόησης της αλφαβητικής αρχής, η οποία με τη σειρά της δρα υποστηρικτικά στην ανάπτυξη του γραμματισμού.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιχειρηθεί μέσα από αρκετές έρευνες να διευκρινιστούν οι αρχικές ικανότητες που βοηθούν στην ανακάλυψη της αλφαβητικής αρχής και επιτρέπουν τη μετάβαση στην ικανότητα αναγνώρισης και γραφής λέξεων και σε υψηλότερου επιπέδου διαδικασίες που σχετίζονται με την κατανόηση και την παραγωγή κειμένων.Η γνώση των γραμμάτων και οι αρχικές προσπάθειες γραφής των παιδιών είναι δύο από τις αρχικές ικανότητες που έχουν μελετηθεί.Η χρήση ευχάριστων και πλήρους νοήματος υλικών-κειμένων σε συνδυασμό με δραστηριότητες που ενισχύουν τη γνώση των γραμμάτων, τις αντιστοιχίες ανάμεσα στα γραφήματα και τα φωνήματα και την ανάγνωση και τη γραφή κειμένων φαίνεται πως βοηθούν τα παιδιά στην αναγνώριση της δομής των αλφαβητικών συστημάτων.[1]

  1. Αϊδίνης Αθανάσιος (2012). Γραμματισμός στην πρώτη σχολική ηλικία: μια ψυχογλωσσολογική προσέγγιση. Gutenberg. σελίδες 128, 131–132. ISBN 978-960-01-1533-8.