Αληθές ύψος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Αληθές ύψος ουρανίου σώματος αποτελεί μια από τις δύο οριζόντιες συντεταγμένες δια των οποίων προσδιορίζονται ή θέση (το ίχνος) αυτού στην ουράνια σφαίρα, με βάση τον μαθηματικό ορίζοντα. Η άλλη οριζόντια συντεταγμένη είναι το Αληθές αζιμούθ.

Το Αληθές ύψος (Ηλ) [True Altitude] αποτελεί τόξο του κάθετου κύκλου από τον μαθηματικό ορίζοντα μέχρι το ίχνος του αστέρος ή άλλου ουράνιου σώματος. Αυτό μετριέται από 0° - 90° και είναι θετικό (+) για το παρατηρούμενο σώμα (αστέρα) του ορατού ημισφαιρίου, δηλαδή άνω του ορίζοντα) και αρνητικό (-) για εκείνα του αοράτου ημισφαιρίου (δηλαδή κάτωθεν του ορίζοντα).
Το συμπλήρωμα του ύψους αυτού ονομάζεται Ζενιθιακή απόσταση (Zenith distance) και συμβολίζεται με το λατινικό γράμμα Ζ. Έτσι οι σχέσεις είναι: Ζ + Ηλ = 90°, εξ αυτού ορίζονται

Ζ = 90° - Ηλ καθώς και Ηλ = 90° - Ζ.

Το Αληθές ύψος βρίσκεται από τον ναυτιλλόμενο με τον εξάντα.