Αίτηση διακοπής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η έκφραση αίτηση διακοπής (αγγλικά «interrupt request», συντομογραφικά IRQ) προέρχεται από τον κόσμο των υπολογιστών και δηλώνει είτε την πράξη της διακοπής των γραμμών διαύλου για τη σήμανση μιας διακοπής είτε τις ίδιες τις γραμμές εισόδου διακοπών ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή διακοπών (PIC, δηλαδή «programmable interrupt controller»).

Οι γραμμές διακοπών συνήθως προσδιορίζονται μέσω ενός ευρετηρίου της μορφής «IRQx» όπου x ένας αριθμός. Για παράδειγμα, στην οικογένεια PIC Intel 8259 υπάρχουν οκτώ είσοδοι διακοπών που συνήθως αναφέρονται ως IRQ0 ως IRQ7. Σε υπολογιστικά συστήματα x86 που χρησιμοποιούν δύο PIC οι συνδυασμένες ομάδες γραμμών αναφέρονται από IRQ0 ως IRQ15. Από τεχνική άποψη οι γραμμές αυτές ονομάζονται IR0 ως IR7 και οι προϋπάρχουσες γραμμές του διαύλου ISA ονομάζονται IRQ0 ως IRQ15.

Τα νεότερα συστήματα με επεξεργαστή x86 περιλαμβάνουν έναν ελεγκτή διακοπών APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) ο οποίος συμμορφώνεται με την Αρχιτεκτονική APIC της INTEL. Αυτοί οι ελεγκτές διακοπών APIC υποστηρίζουν μια προγραμματιζόμενη διεπαφή 255 πραγματικών γραμμών IRQ ανά ελεγκτή APIC, με ένα τυπικό σύστημα το οποίο υλοποιεί την υποστήριξη περίπου 24 και μόνο γραμμών υλικού.

Η κάθε συνδεδεμένη συσκευή θα πρέπει να έχει εκχωρημένη μια IRQ. Μολονότι είναι δυνατό να εκχωρηθεί η ίδια IRQ σε δύο συσκευές, υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να λειτουργούν και οι δύο ταυτόχρονα αν αυτό δεν υποστηρίζεται από το σύστημα ή/και δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα.


Διακοπή Περιγραφή λειτουργίας
IRQ0 Χρονόμετρο συστήματος
IRQ1 Πληκτρολόγιο PS/2
IRQ2 Γραμμή επικοινωνίας με 2ο ελεγκτή διακοπών
IRQ3 COM2
IRQ4 COM1
IRQ5 LPT2
IRQ6 Ελεγκτής μονάδας δισκέτας
IRQ7 Παράλληλη θύρα
IRQ8 Ρολόι πραγματικού χρόνου
IRQ9 (Διαθέσιμο)
IRQ10 (Διαθέσιμο)
IRQ11 (Διαθέσιμο)
IRQ12 Ποντίκι PS/2
IRQ13 Μαθηματικός επεξεργαστής και μονάδα κινητής υποδιαστολής
IRQ14 Πρωτεύων ελεγκτής IDE
IRQ15 Δευτερεύων ελεγκτής IDE


Πρόσθετες πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]