Ύμνος της Καρελο-Φινλανδικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σημαία της Καρελο-Φινλανδικής ΣΣΔ

Ο Κρατικός Ύμνος της Καρελο-Φινλανδικής ΣΣΔ (ρωσικά: Гимн Карело-Финской ССР‎‎, Gimn Karelo-Finskoj SSR; φινλανδικά: 'Oma Karjalais-suomalaiskansamme maa'‎‎) ήταν ο εθνικός ύμνος της Καρελίας (ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας), όταν ήταν ξεχωριστή ΣΣΔ της Σοβιετικής Ένωσης και ήταν γνωστή ως Καρελο-Φινλανδική ΣΣΔ.[1][2][3][4]

Φόντο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1945, η κυβέρνηση της Καρελο-Φινλανδικής ΣΣΔ προκήρυξε διαγωνισμό για την δημιουργία κρατικού ύμνου. Προκρίθηκε η σύνθεση του Καρλ Ραούτια (στίχοι του Άρμας Εϊκιέ) και έγινε επίσημος ύμνος στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1956, όταν η ΣΣΔ επαναπορροφήθηκε στην Ρωσική ΣΟΣΔ. Μαζί με τον ύμνο της Εσθονικής ΣΣΔ, ήταν οι μόνοι που δεν αναφέρονταν στο ρωσικό λαό.[2][3][4]

Στίχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φινλανδικοί και ρωσικοί στίχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φινλανδικοί στίχοι
Φινλανδικοί στίχοι
(Κυριλλικά)
Φινλανδικοί στίχοι
(ΔΦΑ μεταγραφή)
Ρωσικοί στίχοι
Ρωσικοί στίχοι
(Λατινική γραφή)

Oma Karjalais-suomalaiskansamme maa,
Vapaa Pohjolan Neuvostojen tasavalta.
Kotimetsäimme kauneus öin kajastaa
Revontultemme taivaalta leimuavalta.

Kerto:
Neuvostoliitto on voittamaton,
Se kansamme suur-isänmaa ijät on.
Sen Tienä on Kansojen Kunniantie,
Se Karjalan Kansankin voittoihin vie.

Isänmaa Kalevan, kotimaa runojen,
Jota Leninin Stalinin lippu johtaa.
Yli kansamme uutteran onnellisen
Valo kansojen veljeystähdestä hohtaa.

Kerto

Kotimaamme loi uudeksi kansamme työ,
Tätä maata me puollamme kuin isät ammoin.
Sotasuksemme suihkavat kalpamme lyö.
Asemahdilla suojaamme Neuvosto-Sammon.

Kerto[2][3][4]

Ома Карялайс-суомалайскансам маа,
Вапаа Похьолан Нэувостоен тасавалта.
Котимецӓйммэ каунэус ӧйн каястаа
Рэвонтултэммэ тайваалта лэймуавалта.

Кэрто:
Нэувостолийтто он войттаматон,
Сэ кансаммэ суур-исӓнмаа ия̈т он.
Сэн Тенӓ он Кансоен Куннианте,
Сэ Карялан Кансанкин войттойхин ве.

Исӓнмаа Калэван, котимаа руноен,
Йота Лэнинин Сталинин липпу йохтаа.
Ӱли кансаммэ ууттэран оннэллисэн
Вало кансоен вельеӱстӓхдэстӓ хохтаа.

Кэрто

Котимааммэ лой уудэкси кансамме тӱӧ,
Тӓтӓ маата мэ пуолламмэ куйн исӓт аммойн.
Сотасуксэммэ суйхкават калпаммэ лӱӧ,
Асэмахдилла суояаммэ Нэувосто-Саммон.

Кэрто

[o̞mɑ kɑrjɑlɑi̯s̠ s̠uo̞̯mɑlɑi̯s̠kɑns̠ɑmːe̞ mɑː ǀ]
[ʋɑpɑː po̞h̝jo̞lɑn ne̞u̯ʋo̞s̠t̪o̞je̞n t̪ɑs̠ɑʋɑlt̪ɑ ǁ]
[ko̞t̪ime̞t̪s̠æi̯mːe̞ kɑu̯ne̞u̯s̠ ø̞i̯n kɑjɑs̠t̪ɑː]
[re̞ʋo̞nt̪ult̪e̞mːe̞ t̪ɑi̯ʋɑːlt̪ɑ le̞i̯muɑʋɑlt̪ɑ ǁ]

[ke̞rt̪o̞]
[ne̞u̯ʋo̞s̠t̪o̞liːt̪ːo̞ o̞n ʋo̞i̯t̪ːɑmɑt̪o̞n ǀ]
[s̠e̞ kɑns̠ɑmːe̞ s̠uːr is̠ænmɑː ijæt̪ o̞n ǁ]
[s̠e̞n t̪ie̞̯næ o̞n kɑns̠o̞je̞n kunːiɑnt̪ie̞̯ ǀ]
[s̠e̞ kɑrjɑlɑn kɑns̠ɑnkin ʋo̞i̯t̪ːo̞i̯ɦin ʋie̞̯ ǁ]

[is̠ænmɑː kɑle̞ʋɑn ko̞t̪imɑː runo̞je̞n ǀ]
[jo̞t̪ɑ le̞ninin s̠t̪ɑlinin lipːu jo̞xt̪ɑː ǁ]
[yli kɑns̠ɑmːe̞ uːt̪ːe̞rɑn o̞nːe̞lːis̠e̞n]
[ʋɑlo̞ kɑns̠o̞je̞n ʋe̞lje̞y̯s̠t̪æh̝de̞s̠t̪æ h̝o̞xt̪ɑː ǁ]

[ke̞rt̪o̞]

[ko̞t̪imɑːmːe̞ lo̞i̯ uːde̞ks̠i kɑns̠ɑmːe̞ t̪yø̞̯ ǀ]
[t̪æt̪æ mɑːt̪ɑ me̞ puo̞̯lːɑmːe̞ kui̯n is̠æt̪ ɑmːo̞i̯n ǁ]
[s̠o̞t̪ɑs̠uks̠e̞mːe̞ s̠ui̯çkɑʋɑt̪ kɑlpɑmːe̞ lyø̞̯ ǀ]
[ɑs̠e̞mɑxdilːɑ s̠uo̞̯jɑːmːe̞ ne̞u̯ʋo̞s̠t̪o̞ s̠ɑmːo̞n ǁ]

[ke̞rt̪o̞]

Родная страна нашего Карело-Финского народа,
Свободная Северная Советская республика.
Наших родных лесов красота ночами отражается
На нашем Северном сиянии, пылающем на небе.

Припев:
Советский Союз непобедим,
Это великого предка нашего народа земля вечная.
Путь его — путь чести народов,
Он и народ Карелии приведет к победам.

Отечество Калевы, родина рун,
Которую Ленина-Сталина знамя ведет.
Над нашим народом трудолюбивым счастливым
свет народов братства звезды сияет.

Припев

Нашу родину вновь создал труд нашего народа,
Эту страну мы защищаем как отцы в давние времена.
Наши военные лыжи мчатся, наш меч разит
Оружием мы отстоим Советское Сампо.

Припев[2][3][4]

Rodnaja strana naševo Karelo-Finskovo naroda,
Svobodnaja Severnaja Sovetskaja respublika.
Naših rodnyh lesov krasota nočami otažajetsä
Na našem Severnom siänii, pylajušcem na nebe.

Pripev:
Sovetskij Sojuz nepobedim,
Eto velikovo predka naševo naroda zemlä večnaja.
Putj jevo — putj česti narodov,
On i narod Karelii privedet k pobedam.

Otečestvo Kalevy, rodina run,
Kotoruju Lenina-Stalina znamä vedet.
Nad našim narodom trudolübivym sčastlivym
svet narodov bratstva svezdy siäjet.

Pripev

Našu rodinu vnovj sozdal trud naševo naroda,
Etu stranu my zašcišcajem kak otcy v davnije vremena.
Naši vojennyje lyži mčatsä, naš meč razit
Oružijem my otstoim Sovetskoje Sampo.

Pripev

Ελληνική μετάφραση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πατρίδα του καρελο-φινλανδικού λαού μας,
Ελεύθερη Βόρεια Σοβιετική δημοκρατία!
Των πατρικών δασών μας η ομορφιά τις νύχτες αντανακλάται
Στο δικό μας βόρειο σέλας που φωτίζεται στον ουρανό.
Ρεφρέν:
Η Σοβιετική Ένωση είναι ανίκητη,
Είναι του μεγάλου προγόνου του λαού μας γη αιώνια.
Η πορεία της – πορεία της τιμής των λαών
Παίρνει τους λαούς της Καρελίας, επίσης, προς τις νίκες.
Η πατρίδα του Καλέβα, η πατρίδα των Ρούνων,
Που το λάβαρο του Λένιν και του Στάλιν οδηγεί.
Πάνω από τον εργατικό χαρούμενο λαό μας
Το φως του αστεριού της αδελφότητας των λαών ανατέλλει.
Ρεφρέν
Η εργασία των λαών μας ανέστησε την πατρίδα μας,
Αυτή τη χώρα υπερασπιζόμαστε όπως οι πατέρες μας στα παλαιά χρόνια.
Τα πολεμικά μας σκι βιάζονται, τα σπαθιά μας χτυπούν.
Με την στρατιωτική δύναμη προστατεύουμε το Σοβιετικό Σάμπο.
Ρεφρέν

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. https://books.google.com/books?id=gy4rAAAAYAAJ Helin, Ronald Arthur (1961). Economic-geographic Reorientation in Western Finnish Karelia: A Result of the Finno-Soviet Boundary Demarcations of 1940 and 1944. National Academy of Sciences, National Research Council. p. 101.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 https://sovtime.ru/gerb/republics/k-fssr Αρχειοθετήθηκε 2020-11-29 στο Wayback Machine. Герб, флаг и гимн Карело-Финской Советской Социалистической Республики (КФССР) - Время СССР. Sovtime.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 https://www.all-karelia.ru/section_19203.html Гимн Карело-Финской ССР. Отдых в Карелии. Базы отдыха Карелии. Активный туризм и отдых Карелия.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 http://www.nationalanthems.info/kar.htm Karelia. nationalanthems.info. Kendall, David.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]