Ένωση για την Τεχνολογία των Βιβλιοθηκών και της Πληροφόρησης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ένωση για την Τεχνολογία των Βιβλιοθηκών και της Πληροφόρησης (αγγλ.Library and Information Technology Association - LITA) έχει την έδρα της στο Σικάγο και αποτελεί τμήμα της Αμερικάνικης Ένωσης Βιβλιοθηκών (American Library Association - ALA), το οποίο ασχολείται με την εφαρμογή αυτοματοποιημένων συστημάτων και υπηρεσιών στον τομέα των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης. Κατά το χρονικό διάστημα των 11 χρόνων που μεσολάβησε από το 1966 έως το 1977, η LITA ήταν γνωστή ως Τμήμα για την Επιστήμη της Πληροφόρησης και του Αυτοματισμού (Information Science and Automation Division - ISAD). [1]

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε γενικά πλαίσια, η LITA μέσα από την πληθώρα των δραστηριοτήτων της επιδιώκει να προωθήσει την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον τομέα των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό της, ο οποίος αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της, αντικείμενο [2] της ένωσης αποτελεί ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης, με αντίκτυπο των αναδυόμενων τεχνολογιών στις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών και με επιρροή των αυτοματοποιημένων τεχνολογιών στους ανθρώπους. Βασικό σημείο εστίασης για την LITA αποτελούν τα διεπιστημονικά ζητήματα και οι αναδυόμενες τεχνολογίες.

Διοίκηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η LITA διευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο [3] (Board of Directors), το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο (President), τον Αντιπρόεδρο (Vice - President – President - Elect), τον Προηγούμενο Πρόεδρο (Immediate Past President), έναν Σύμβουλο της ALA (ALA Councilor) και επτά Διευθυντές (seven Directors). Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη της ένωσης και την Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία αποτελεί ένα υποσύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί εκ μέρους του μεταξύ των συνεδριάσεων του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη συνολική διαχείριση των υποθέσεων της LITA και το έργο του υποστηρίζουν με τη δράση τους ποικίλες Επιτροπές (Committees), μια εκ των οποίων είναι η Επιτροπή Επιθεώρησης Προϋπολογισμού (Budget Review Committee), η οποία διαχειρίζεται τα οικονομικά ζητήματα της ένωσης και παρουσιάζει την τελική πρόταση προϋπολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα, που ενδιαφέρονται για το έργο της LITA και επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του, μπορούν να ενταχθούν στο δυναμικό των μελών της. Τα μέλη [4] της μπορούν να συμμετάσχουν ως Μεμονωμένα άτομα ως μέλη είτε μόνο στην ALA είτε και στην LITA και την ALA (First-time personal membership - LITA and ALA), ως Άμισθοι (άνεργοι ή χαμηλόμισθοι) (Non-salaried), ενώ ήδη εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην LITA (Rejoin LITA) ή ανανέωση της κοινής συμμετοχής στην LITA και την ALA (Renewal of joint personal membership). Ακόμη, φοιτητές (Student personal membership) και οργανισμοί (Organizational membership) έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη LITA. Σε γενικές γραμμές το σύνολο των μελών της LITA αποτελείται από οργανισμούς, αλλά και μεμονωμένα άτομα που προωθούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις βιβλιοθήκες και στον τομέα της Βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης γενικότερα.

Δράση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η LITA μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων της προωθεί την εφαρμογή της τεχνολογίας αιχμής στον τομέα της πληροφόρησης εστιάζοντας στη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και προσφέρει εκπαιδευτικές ευκαιρίες για την εκμάθηση τους, μέσα από τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης. Παράλληλα, διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο (LITA National Forum) [5] όπου προβάλλονται και εξετάζονται αναδυόμενα θέματα του χώρου της τεχνολογίας και της πληροφόρησης και δημιουργεί Ομάδες Ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του έργου της, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη της. Επιπλέον, η LITA ενθαρρύνει τη θέσπιση νομικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική προσβασιμότητα στην πληροφόρηση. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ένωσης εντάσσονται και οι εκδόσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη χρήση της τεχνολογίας ως αρωγό στη διάδοση της πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του περιοδικού της «Information Technology and Libraries (ITAL)» [6], μέσω του οποίου δημοσιεύεται επιστημονικό υλικό σχετικό με το έργο της.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]