Ένωση Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης Αυστραλίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Ένωση Βιβλιοθηκών και Πληροφόρησης Αυστραλίας (αγγλ.Australian Library and Information Association - ALIA) ιδρύθηκε το 1937 με σκοπό την εκπροσώπηση των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης της Αυστραλίας. Αρχικά ιδρύθηκε ως το Ινστιτούτο Βιβλιοθηκονόμων Αυστραλίας (Australian Institute of Librarians), έπειτα μετονομάστηκε σε Ένωση Βιβλιοθηκών Αυστραλίας (Library Association of Australia) και το 1989 υιοθέτησε την τρέχουσα ονομασία της. [1]

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ALIA μέσα από το έργο της επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βιβλιοθηκών και πληροφόρησης. Σύμφωνα με το καταστατικό της ALIA και όπως δηλώνονται στην ιστοσελίδα της, οι βασικοί στόχοι[2] που θέτει η ένωση για την επίτευξη του σκοπού της είναι:

 1. Η προώθηση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και ιδεών προς το συμφέρον όλων των Αυστραλών και μιας ακμάζουσας κουλτούρας, οικονομίας και δημοκρατίας.
 2. Η προώθηση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα είδη των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης.
 3. Η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου του προσωπικού που ασχολείται με την παροχή πληροφόρησης και η προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων και φιλοδοξιών των μελών της.
 4. Η εκπροσώπηση των συμφερόντων των μελών της στις κυβερνήσεις, άλλους οργανισμούς και την κοινωνία.
 5. Η ενθάρρυνση των ανθρώπων για συμβολή στη βελτίωση των υπηρεσιών βιβλιοθηκών και πληροφόρησης, μέσω της συμμετοχής στην ένωση και την υποστήριξη του έργου της.

Διοίκηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ALIA διευθύνεται [3] από ένα οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο (President), τον Αντιπρόεδρο (Vice-President), πέντε Διευθυντές (Directors) και τον Εκτελεστικό Διευθυντή (Executive Director). Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει η ένωση, διατηρεί ένα ιστολόγιο όπου αναρτώνται δημοσιεύσεις σχετικές με το έργο του και έχει τη δυνατότητα να συστήνει Επιτροπές (Committees) και Υπο-Επιτροπές (Subcommittees) για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων. Αναλυτικότερα, διαθέτει Γνωμοδοτικές Επιτροπές (Advisory Committees), Εξωτερικές Επιτροπές (External Committees) και Υπο- επιτροπές (Subcommittees).

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οργανισμοί και άτομα που ενδιαφέρονται για το χώρο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης της Αυστραλίας, μπορούν να ενταχθούν στο δυναμικό των μελών [4] της ALIA, είτε ως Μεμονωμένα άτομα ως μέλη (Personal membership) είτε ως Ιδρύματα (Institutional membership). Στην κατηγορία των Μεμονωμένων ατόμων εντάσσονται εργαζόμενοι στον τομέα των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης και φοιτητές Σχολών Βιβλιοθηκονομίας, ενώ η κατηγορία των Ιδρυμάτων περιλαμβάνει οργανισμούς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης στην Αυστραλία. Η ένωση παρέχει στα μέλη της ευκαιρίες δικτύωσης και επαγγελματικής εξέλιξης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεχή ενημέρωση για αναδυόμενα ζητήματα του χώρου.

Δράση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ALIA μέσα από τις δραστηριότητες και το γενικότερο προσανατολισμό του έργου της επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση του έργου των βιβλιοθηκών και των κέντρων πληροφόρησης και να προωθήσει την απασχόληση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, διοργανώνει και χρηματοδοτεί συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα αποσκοπώντας στη συνεχή ενημέρωση των μελών της και την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων, δημοσιεύοντας ενημερωτικό υλικό και μια σειρά επιστημονικών περιοδικών. Επιπρόσθετα, αναπτύσσει συνεργατικές σχέσεις με επαγγελματίες και φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα της πληροφόρησης προκειμένου να ενισχύσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες της και να διευρύνει το πεδίο δράσης της.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ALIA έγκειται και η δημιουργία ομάδων από τα μέλη της, με συγκεκριμένο αντικείμενο και σκοπό λειτουργίας, οι οποίες λειτουργούν σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, η ALIA διατηρεί ένα εθνικό γραφείο στην Καμπέρα της Αυστραλίας, το οποίο συνδέεται με τα μέλη της μέσω των Διευθυντών που βρίσκονται σε διάφορα κράτη φροντίζοντας θέματα της εκάστοτε περιοχής. Σε τακτά χρονικά διαστήματα συγκαλεί ένα Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (ALIA National Advisory Congress) [5] υπεύθυνο για την αξιολόγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού. Μια ακόμη, πρωτοβουλία της ALIA αποτελεί η ανάπτυξη και η διατήρηση της διαδικτυακής βάσης δεδομένων «Vital Link Online» [6], η οποία ενημερώνεται αυτόματα από τα μέλη της και παρέχει δυνατότητες αναζήτησης των στοιχείων των μελών της.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. «Σχετικά με την ALIA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 
 2. «Στόχοι της ALIA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 
 3. «Διοίκηση της ALIA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 
 4. «Συμμετοχή στην ALIA». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 
 5. «Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της ALIA» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 8 Μαΐου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 
 6. ««Vital Link Online»». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2012. 

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]