Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρηματοοικονομική λογιστική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Χρηματοοικονομική Λογιστική)

Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τα αποτελέσματα που επέτυχε μία επιχείρηση σε μία περίοδο ή χρήση (συνήθως ένα έτος -στις εισηγμένες επιχειρήσεις οι περίοδοι είναι και τρίμηνο, εξάμηνο και εννιάμηνο). Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι επενδυτές, μέτοχοι, πιστωτές (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές), καταναλωτές, εργαζόμενοι και το κοινό.

Ο κλάδος ασχολείται με την παροχή οικονομικών πληροφοριών, σχετικών με τις οικονομικές μονάδες προς τους τρίτους ενδιαφερόμενους, δηλαδή αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία των μονάδων αυτών. Ονομάζεται και Γενική Λογιστική (comptabilité générale, γαλλογερμανική άποψη), διότι ασχολείται με την παροχή γενικών οικονομικών πληροφοριών για τις οικονομικές μονάδες, των οποίων η δημιουργία βασίζεται σε γενικά αποδεκτές αρχές. Συνεπώς, βασικά χαρακτηριστικά αυτού του κλάδου της λογιστικής είναι τα ακόλουθα:

  • Η τήρηση της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής από τις οικονομικές μονάδες έχει αντικειμενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών, κυρίως σε πρόσωπα, που βρίσκονται εκτός των οικονομικών μονάδων, δηλαδή τρίτων προσώπων.
  • Η εφαρμογή της εξαρτάται από νομοθετικές ρυθμίσεις.
  • Οι διαδικασίες τήρησης της εξαρτώνται από λογιστικούς κανόνες (λογιστικές αρχές ή λογιστικές παραδοχές)