Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Κ.Δ.Ν.Δ.)

Κ.Δ.Ν.Δ. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ελλην. νομοθεσία).

Εκυρώθη με το Ν.Δ.187/ΦΕΚ 261/τ.Α΄/3-10-1973 και περιέχει 273 άρθρα.

Μέρος 1ο Πλοία και Βοηθητικά ναυπηγήματα.

Κεφ.Α΄ Ορισμοί, Κεφ.Β΄ Εθνικότητα πλοίου, Κεφ.Γ΄ Καταμέτρηση χωρητικότητας, Κεφ.Δ΄ Ασφάλεια πλοίων, Κεφ.Ε΄ Ναυτιλιακά έγγραφα πλοίων, Κεφ.Στ΄ Βοηθητικά ναυπηγήματα.

Μέρος 2ο Προσωπικό των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων.

Κεφ.Α΄ Ναυτική απογραφή, Κεφ.Β΄ Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Γ΄ Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Δ΄ Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, Κεφ.Ε΄ Σύνθεση προσωπικού των πλοίων (πληρώματα), Κεφ.Στ΄ Εύρεση ναυτ. εργασίας, Κεφ.Ζ΄ Κρατική ρύθμιση σύμβασης ναυτολόγησης, Κεφ.Η΄ Τροφοδοσία, Κεφ.Θ΄ Εξουσία και καθήκοντα Πλοιάρχου, Κεφ.Ι΄ Καθήκοντα πληρώματος.

Μέρος 3ο Αστυνομία λιμένων και παραλίων.

Κεφ.Α΄ Όρια αστυνομικής δικαιοδοσίας των λιμενικών αρχών. Κεφ.Β΄ Διοικητική Αστυνομία, Κεφ.Γ΄ Δικαστική Αστυνομία.

Μέρος 4ο Ειδικά ναυτιλιακά θέματα.

Κεφ.Α΄ Ακτοπλοΐα, Κεφ.Β΄ Πλοήγηση, Κεφ.Γ΄ Ρυμούλκηση και Επιθαλάσσια αρωγή, Κεφ.Δ΄ Φαρικά τέλη, Κεφ.Ε΄ Ναυάγια.

Μέρος 5ο Ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις.

Τμήμα Α΄ Ουσιαστικές διατάξεις.

Κεφ.Α΄ Γενικές Διατάξεις, Κεφ.Β΄ Ειδικά ναυτικά εγκλήματα.

Τμήμα Β΄ Δικονομικές διατάξεις και Τμήμα Γ΄ Πειθαρχικές διατάξεις.