Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται οι οργανισμοί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης περιλαμβάνουν τρεις βασικές πηγές: ανθρώπους ,τεχνολογία και πληροφορία. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης είναι διακριτά από τα άλλα [http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system πληροφοριακά συστήματα] τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση λειτουργικών λειτουργιών στον οργανισμό. Ακαδημαϊκά, ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στην ομάδα των μεθόδων διαχείρισης πληροφοριών που είναι συνδεδεμένες με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν ην ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. [http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system συστήματα υποστήριξη λήψης αποφάσεων], [http://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system ειδικά συστήματα] και [http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_information_system πληροφοριακάειδικά συστήματαπληροφορικά διοίκησηςσυστήματα].
 
==Γενικά==
*Τα ''Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ)'' παράγουν σταθερά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές βασισμένες σε δεδομένα εξαγμένα και συνοψισμένα από τα οικεία [http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_processing_systems συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών] της επιχείρησης σε μεσαίου επιπέδου διαχειριστές για να δουν και να διορθώσουν δομημένα και ημιδομημένα προβλήματα λήψης αποφάσεων.
*Τα ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_support_system Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων]'' είναι υπολογιστικά προγράμματα εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από μεσαίους διαχειριστές για να συλλέξουν πληροφορίες από ένα μεγάλο εύρος πηγών με στόχο την υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων.
*Τα [[Executive_information_system|''ΠληροφοριακάΕιδικά ΣυστήματαΠληροφορικά ΔιοίκησηςΣυστήματα'']] είναι ένα εργαλείο αναφορών που προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε περιληπτικές αναφορές που εξάγονται από όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της επιχείρησης όπως λογιστική, ανθρώπινο δυναμικό κ.α..
*Τα [[Marketing_information_system|''Πληροφοριακά Συστήματα Marketing'']] είναι ΠΣΔ σχεδιασμένα ειδικά για να διαχειρίζονται το τομέα [[Marketing|marketing]] των επιχειρήσεων.
*Τα ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Office_automation Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου]'' υποστηρίζουν την επικοινωνία και την παραγωγικότητα στην επιχείρηση αυτοματοποιώντας την ροή της εργασίας και ελαχιστοποιώντας τα σημεία συμφόρησης.Τα συστήματα αυτοματισμού γραφείου μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
Ανώνυμος χρήστης

Μενού πλοήγησης