Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
LOGO EKT-GR2020 vert.jpg
Είδοςοργανισμός
ΧώραΕλλάδα
Έναρξη κατασκευής1980
Ιστότοπος
Επίσημος ιστότοπος
Commons page Πολυμέσα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), είναι ένας δημόσιος οργανισμός που προωθεί τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ιδρύθηκε το 1980 στην Αθήνα, με χρηματοδότηση αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ προκειμένου να ενισχύσει τη συγκέντρωση και διάθεση υλικού σχετικού με θέματα έρευνας, και να διασφαλίσει την καθολική προσβασιμότητα σε αυτό. Έχει οριστεί ως Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης, Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Από τον Αύγουστο του 2019 είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Άρθρο 59/Ν.4623, ΦΕΚ Α' 134, 09/08/2019). Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διευθύντρια. Διευθύντρια του ΕΚΤ από το 2013 είναι η Δρ. Εύη Σαχίνη.

Στόχοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΚΤ έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγονται στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ θέτει επιμέρους στόχους [1], οι οποίοι όπως δηλώνεται στον επίσημο ιστότοπό του εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη(ν):

  1. Διασφάλιση, με σύγχρονους όρους, της διάχυσης της επιστημονικής παραγωγής της χώρας.
  2. Κάλυψη των αναγκών, σε πληροφόρηση και αξιόπιστα στοιχεία, της ακαδημαϊκής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής επιχειρηματικής κοινότητας και των στελεχών που θα χαράξουν πολιτικές.
  3. Αύξηση του ψηφιακού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού που καθίσταται διαθέσιμο με φιλικό τρόπο και σαφή δικαιώματα χρήσης, σε ομάδες χρηστών.
  4. Ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης σε δημοσιεύσεις και δεδομένα.
  5. Συνεργασία με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για υιοθέτηση κοινών προτύπων οργάνωσης και διάθεσης μεταδεδομένων και ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου.
  6. Συνεργασία και κοινές δράσεις με βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς, που παράγουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο, εστιάζοντας στην καθιέρωση κοινών προτύπων οργάνωσης και τη διάθεση μεταδεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου
  7. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη της ταχέως αναπτυσσόμενης κοινότητας δημιουργικών επιχειρήσεων, start-ups και επιχειρήσεων εντάσεως γνώσης.
  8. Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση καινοτομίας και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και επιχειρηματικά δίκτυα.

Γενικότερη Δράση και Τομείς Δραστηριοτήτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, ενισχύοντας τη διάχυση, με τους ελάχιστους περιορισμούς, της υπάρχουσας και της παραγόμενης γνώσης, με σκοπό την επανάχρησή της στην έρευνα, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κοινωνία. Συγκεκριμένα, συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα.

Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την ανοικτή επιστήμη και την ανοικτή πρόσβαση, ενώ παρέχει πληροφόρηση για θέματα ανοικτής πρόσβασης και ανοικτής επιστήμης μέσω του δικτυακού τόπου openaccess.gr [2]. Επιπρόσθετα, έχει αναλάβει βάσει νόμου από το 1985 τη συγκρότηση, διατήρηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών [3], όπου περιλαμβάνονται περισσότερες από 43.000 διδακτορικές διατριβές (στοιχεία: Μάιος 2020). Παράλληλα, το ΕΚΤ διαθέτει τεχνολογική υποδομή, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τις οποίες διαθέτει κυρίως ηλεκτρονικά.

Εκτός από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, το ΕΚΤ διοργανώνει και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ παράγει κάθε χρόνο εκδόσεις, με μεγάλο εύρος θεματικών για την Έρευνα, την Καινοτομία και το Ψηφιακό Περιεχόμενο. Επίσης, από το 1996 εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία», στο οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και ψηφιακού μετασχηματισμού, οι σχετικές δράσεις του ΕΚΤ, αλλά και ερευνητικά επιτεύγματα και καινοτομίες των Ελλήνων ερευνητών.

Οι πόροι του προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, την παροχή υπηρεσιών.

Το EKT αναπτύσσει τις υπηρεσίες του σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων:

Ψηφιακό Περιεχόμενο & Υπηρεσίες - eContent[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε συνεργασία με έγκριτους φορείς πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου, το ΕΚΤ προωθεί την ιδέα ενός ψηφιακού δημόσιου χώρου για τον πολιτισμό και την επιστημονική γνώση που παράγεται στην Ελλάδα. Το ΕΚΤ έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην οργάνωση και διάθεση των δεδομένων του σύγχρονου πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της επιστημονικής παραγωγής της χώρας. Κεντρικό σημείο της στρατηγικής του είναι  η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων,  η διασύνδεσή τους, η ανοικτότητα στη διάθεση και η διαλειτουργικότητα στα συστήματα. Στις πύλες αναζήτησης περιεχομένου, SearchCulture.gr[4] και OpenArchives.gr[5] , που έχει δημιουργήσει, ο χρήστης έχει πρόσβαση από ένα κεντρικό σημείο σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο από διασυνδεδεμένα αρχεία και συλλογές έγκριτων φορέων. Μεγάλο μέρος αυτής της δραστηριότητας αφορά την εφαρμογή αυστηρών κανόνων τεκμηρίωσης, τον σημασιολογικό εμπλουτισμό των μεταδεδομένων, ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεσή τους και να εξυπηρετούνται καλύτερα τα ερωτήματα που θέτουν οι διαφορετικές κοινότητες χρηστών. Εθνικές υποδομές περιεχομένου, όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το Ευρετήριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών[6], ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών[7] (ΕΣΚΕΠ) και η βιβλιογραφική βάση δεδομένων ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ[8], υποστηρίζουν ερευνητές, επιστήμονες και ευρύτερες κοινότητες στην αναζήτηση έγκυρης πληροφορίας, ενώ μια σειρά από δημόσιες ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως το openABEKT[9] και το ePublishing[10], έρχονται να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες φορέων, εκδοτών και επιστημόνων πληροφόρησης. Τέλος, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας Πολιτισμού[11] του ΕΚΤ παρέχει πρόσβαση σε συλλογές με διεθνές και ελληνικό περιεχόμενο, όπως περιοδικά, βιβλία, βάσεις δεδομένων, διδακτορικές διατριβές και προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης.

Δείκτες & Στατιστικές για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη & Καινοτομία - metricsEKT[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΚΤ βρίσκεται πλέον στην αιχμή της στατιστικής παραγωγής και της παρακολούθησης πολιτικών, αποτελώντας τον μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο πάροχο στοιχείων για τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Συνεργάζεται με την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ και παράγει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Επίσης, παράγει και δημοσιεύει τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα & Ανάπτυξη, για την Καινοτομία στις επιχειρήσεις, για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων, για τις γυναίκες στην Έρευνα & Ανάπτυξη, για την ερευνητική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, διεξάγει μελέτες και δημοσιεύει εκδόσεις[12] που συμβάλλουν στην αποτύπωση και κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. Τέλος, συλλέγει στοιχεία, παράγοντας δείκτες, μελέτες και έρευνες για το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό[13] και αναδεικνύει τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του. Το ΕΚΤ είναι ένας εξωστρεφής οργανισμός και συμμετέχει ενεργά στη διεθνή στατιστική κοινότητα, λαμβάνοντας μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς επιτροπές, και εμπλουτίζοντας τον δημόσιο λόγο με νέες συνιστώσες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των καινοτομικών διαδικασιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Υπηρεσίες για Δικτύωση, Συνεργασία, Ανάπτυξη - innovationEKT[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΕΚΤ έχει κομβικό ρόλο στην πληροφόρηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πολιτικών και των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η σύνδεση έρευνας - επιχειρηματικότητας, η ενδυνάμωση κορυφαίων νέων ερευνητών και τολμηρών επιχειρηματιών ανήκουν στις προτεραιότητές του. Με τη μεγάλη εμπειρία του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για 11 θεματικές του ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», και ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο, το ΕΚΤ δρα συμβουλευτικά προς ερευνητές και επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να αναζητήσουν διεθνείς συνεργασίες, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και τις δυνατότητές τους. Το ΕΚΤ παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις, ενώ προσφέρει συμβουλευτική καθοδήγηση για τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και τη σύναψη συνεργασιών σε ερευνητικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Επίσης, συμβάλλει στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασυνδέοντας επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Τέλος, δικτυώνει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και συμβάλλει στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας»[14].

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]